fbpx

Allt längre väntan för godstågen

Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram. Transporttiderna blir allt längre och godstågsbolagen får allt svårare att konkurrera med lastbilstransporter.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 6 maj 2020

FOTO: KASPER DUDZIK
Tre godståg möts i Tväråbäck strax norr om Vännäs utmed stambanan genom övre Norrland.

”Skogstiden har ökat från 10 till 13 procent från förra året. För tolv år sedan var den sju procent”, säger Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo.

Skogstiden är uttrycket tågföretagen använder för den tid godståg ställs åt sidan på förbigångsspår eller bangårdar för att passeras av andra tåg.

13 procent skogstid betyder att ett tåg som skulle kunna köra en sträcka på tre timmar i stället körs på tre timmar och 23 minuter.

På sträckan Malmö–Hallsberg, där det körs många godståg, innebär det ofta en till två timmar längre körtid.

”Trafikverket hade lovat mindre skogstid i tågplanen som började gälla i december. I stället blev det mer”, påpekar Pelle Andersson.

300 miljoner kronor om året

Skogstiden kostar Green Cargo 300 miljoner kronor om året i sena leveranser till kunderna, förlorade marknadsandelar och ökade personalkostnader.

”Skulle vill lyckas komma tillbaka till 2007 års omfattning av skogstid skulle våra kostnader minska med 150 miljoner”, säger Pelle Andersson, som dock är förhoppningsfull inför arbetet med nästa tågplan, T21, som nyligen påbörjats.

”Vi har arbetat fram mer effektiva konstruktionsregler för godstågen i tågplanearbetet och hoppas slippa alla tidspåslag.

I januari i år, innan persontågstrafiken minskade drastiskt på grund av coronapandemin, var Green Cargos tidiga godståg 286 000 minuter tidiga och de betydligt färre sena godstågen 88 000 minuter sena.

”Det finns alldeles för stora marginaler och tidstillägg för godstågen”, säger Pelle Andersson.

”Vi vill komma i rätt tid, inte tidigt eller sent, för att förarbyten, rangering, lastning och lossning ska fungera optimalt.”

Prioriteringen av persontågen på godstågens bekostnad för ibland surrealistiska konsekvenser.

”Vi ska stå på sidan i 40 minuter och vänta på att bli omkörda av ett tåg från Flixtrain”, berättar Pelle Andersson.

”Men Flixtrain har inte startat trafik och utnyttjar inte sina tåglägen, ändå har vi 40 minuter extra skogstid på ett godståg dag efter dag ett helt år”.

Pelle Andersson hoppas att en effektivare tilldelningsprocess kan frigöra kapacitet utan investeringar i ny infrastruktur.

FOTO: KASPER DUDZIK
Ett godståg från Vänerbanan väntar på triangelspåret i Laxå att få körsignal ut på Västra stambanan mot Hallsberg.

Gammal tabell ger lägre fart

Green Cargos lokförare tvingas ofta sänka farten på tåg som normalt får framföras i 100 km/h till 90 eller 80 eftersom vagnarna inte har tillräckligt effektiva bromsar enligt de gamla bromstabeller som fortfarande gäller.

Nu har Trafikverket börjat arbeta med nya bromstabeller som ska ge möjlighet att köra godstågen med högra hastighet.

”Ett av våra mål är att få framföra 750 meter långa tåg i triangeln Hallsberg-Göteborg-Malmö i 100 km/h förutsatt att tågen är försedda med normala bromsar”, säger Pelle Andersson.

”Vi vill också få köra tåg som på kontinenten får framföras i 120 km/h med samma hastighet i Sverige. Med nuvarande regler får vi köra 100 km/h eller ännu saktare.”

Pelle Andersson har goda förhoppningar att Trafikverket tillåter långa tåg i 100 km/h och fler tåg i 120 km/h inom överskådlig tid.

”Vi skulle gärna köra 830 meter långa tåg i Sverige som man allt oftare gör i Danmark och Tyskland, Men vi har 750 meter som prioriterat mål.”

För att kunna köra längre godståg krävs att mötesstationer på enkelspåriga sträckor och förbigångsspår på dubbelspåriga banor tillåter långa tåg så att snabbare tåg kan släppas förbi men det största hindret är de korta spåren på de tre stora rangerbangårdarna i Göteborg, Hallsberg och Malmö.

”Vi vill också få köra tåg som på kontinenten får framföras i 120 km/h med samma hastighet i Sverige. Med nuvarande regler får vi köra 100 km/h eller ännu saktare.”

 

Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo.

Ombyggnad pågår i Hallsberg

I Hallsberg pågår ombyggnad och för Sävenäs rangerbangård i Göteborg finns planer.

”Men om fem av 34 spår i Sävenäs försvinner får vi svårt att bygga tåg från Göteborgs hamn till flera destinationer i landet”, säger Pelle Andersson.

Green Cargo vill också kunna köra tunga tåg på alla banor med omfattande godstrafik, den tillåtna axellasten bör generellt höjas från 22,5 till 25,0 ton och den tillåtna metervikten, det vill säga vagnvikten per meter tåg, från 6,4 ton/meter spår till 8,0 ton/m vilket är tillåtet på stora delar av kontinenten.

”Att kunna lasta mer i varje vagn är ett mycket effektivt sätt att öka konkurrenskraften för godstrafik på järnväg”, säger Pelle Andersson. ”Som ett första steg måste bärigheten återställas på de banor som rustats ned så att vi åtminstone kan köra morgondagens tåg med gårdagens vikter.”

Enligt Green Cargo finns tre betydande flaskhalsar på godstågstriangeln Hallsberg–Göteborg–Malmö: Hallsberg–Mjölby, Göteborg–Alingsås och Malmö–Hässleholm.

Utbyggnaden till dubbelspår på den knappt tio mil långa sträckan Hallsberg–Mjölby har pågått i flera årtionden men beräknas inte vara klar förrän år 2027.

”Att kunna lasta mer i varje vagn är ett mycket effektivt sätt att öka konkurrenskraften för godstrafik på järnväg. Som ett första steg måste bärigheten återställas på de banor som rustats ned så att vi åtminstone kan köra morgondagens tåg med gårdagens vikter.”

 

Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo.

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargos godståg väntar på sidospår i Herrljunga medan persontågen rullar förbi.

Inte klart efter 25 år

”Det är anmärkningsvärt att en satsning som är helt avgörande för näringslivets godstransporter och som lyftes fram för drygt 25 år sedan fortfarande inte är färdigställd”, säger Pelle Andersson.

”Det är den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen i Sverige för nationell och internationell godstrafik”.

Mellan Malmö och Hässleholm råder akut kapacitetsbrist, främst mellan Malmö och Lund. Utbyggnad från dubbelspår till fyrspår Malmö-Lund pågår.

Sträckan Lund–Hässleholm planeras bli den andra i det nya höghastighetsnätet som ska förbinda Stockholm, Göteborg och Malmö. Med en separat höghastighetsbana får lokaltåg, regionaltåg och godståg disponera befintligt dubbelspår.

Men en höghastighetsbana är knappast klar inom tio år vilket ställer till stora bekymmer för Green Cargo och andra godstågsbolag.

Lika stora, om inte större, bekymmer vållar sträckan Göteborg-Alingsås. Kapacitetstaket är redan nått på vissa tider på dygnet och i de årliga tågplaneprocesserna uppstår tvister mellan företag som kör lokaltåg, regionaltåg, långväga loktåg, snabbtåg och godståg.  

”Hela sträckan Olskroken Alingsås borde snarast byggas ut till fyrspår”, säger Pelle Andersson. ”Den enskilt viktigaste satsningen är en ny anslutning från Sävenäs rangerbangård till Västra stambanan så att godstågen kan komma in på och ut från rangerbangården utan att vålla stora störningar för persontågen.”

Bättre underhåll av rangerbangårdar

Green Cargo vill också förbättra underhåll och snöröjning, i först hand på de tre stora rangerbangårdarna i Hallsberg, Malmö och Sävenäs och i andra hand i Borlänge, Gävle och Ånge.

”Det är oacceptabelt att det blir långa stopp i rangeringen för att det saknas viktiga reservdelar”, säger Andersson. ”Ibland har komponentbrist medfört veckolånga stopp för näringslivets transporter.”

Green Cargo vill förutom satsningarna på banorna i triangeln Hallsberg–Göteborg–Malmö och rangerbangårdarna i de tre städerna se satsningar på:

  • Stambanan genom övre Norrland med fler mötesstationer eller partiella dubbelspår
  • Mittbanan på sträckan Sundsvall–Ånge med höjd axellast och metervikt
  • Ådalsbanan med höjd axellast och metervikt
  • Godsstråket genom Bergslagen med partiella dubbelspår
  • Bergslagsbanan med dubbelspår Falun–Borlänge
  • Värmlandsbanan med fler mötesstationer och partiella dubbelspår
  • Hamnbanan i Göteborg med fortsatt utbyggnad till dubbelspår
  • Markarydsbanan med fler mötesstationer
  • Kust till kust-banan med större lastprofil i tunnlarna vid Landvetter
  • Södra stambanan med triangelspår till Kust till kust-banan i Alvesta och triangelspår till Skånebanan i Hässleholm.

”Det är mycket som behöver göras i det svenska järnvägsnätet men ska godstågstrafiken kunna utvecklas och behålla eller helst ta marknadsandelar från landsvägstrafiken krävs stora insatser och politiskt mod”, säger Pelle Andersson.

”Det är anmärkningsvärt att en satsning som är helt avgörande för näringslivets godstransporter och som lyftes fram för drygt 25 år sedan fortfarande inte är färdigställd.”

 

Pelle Andersson, infrastrukturchef på Green Cargo

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.