fbpx

Publicerad 2020-04-09

De gula maskinernas högtid

Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag. Många jobb började redan förra veckan och pågår till annandagen.

TEXT: Ulf Nyström | FOTO: Kasper Dudzik

Infranords liftmotorvagn i Söderströmstunneln mynning sommaren 2019.

Påsken är mer än bara ägg och påskkäringar. Det är framför allt banarbetenas och de gula maskinernas stora högtid.

”Vi gör mer jobb än någonsin tidigare”, säger Roberto Maiorana, chef för trafikplanering och trafikledning på Trafikverket.

”Jag vågar inte svära på att det är rekord just årets påskhelg men det är otroligt många jobb och det är stor påverkan på trafiken. Även om jobben är planerade sedan länge, oftast ett eller flera år tillbaka, är det svårt att leda om trafik eftersom vi jobbar på så många ställen i spåren.”

Att det är just påsken som blivit den stora banarbetshelgen har tre goda förklaringar.

”Tjälen har gått ur marken, åtminstone i södra halvan av landet, helgen är ovanligt lång med fyra dagar de flesta är lediga i följd. Arbetspendlingen är mycket mindre och tjänsteresorna mycket färre än normalt. Därför har påsken blivit den stora banarbetshelgen i Sverige”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Färre resor men inga inställda banarbeten

I år är dock skillnaden i resandet inte så stor som vanligt coronapandemin har medfört att det körts betydligt färre fjärrtåg än normalt de senaste veckorna. Men under påsken är tågen färre än få. Coronakrisen har dock inte medfört att Trafikverket eller entreprenörerna tvingats ställa in några banarbeten.

”Inte ännu”, säger Bengt Olsson och fortsätter:

”Men det kan snabbt ändra sig. Vi har reservplaner om entreprenörer får ont om folk eller inte kan ta sig till Sverige med maskiner och manskap.”

”Vissa arbeten kan utföras av svenska entreprenörer i stället och vissa jobb kan vi skjuta på. Men ännu genomförs alla jobb som planerat.”

”Vissa arbeten kan utföras av svenska entreprenörer i stället och vissa jobb kan vi skjuta på. Men ännu genomförs alla jobb som planerat.”

 

Bengt Olsson, presschef Trafikverket.

Nytt ballastfritt spår på nybyggda bron över Söderström.

”Vi justerar spårläget på broarna över Söderström och Söder Mälarstrand med shims, tunna metallplattor.”

 

Kent Sahlman, projektchef Trafikverket.

Under påskhelgen i år sker flera omfattande arbeten på Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm och den långväga trafiken är nästintill inställd under helgdagarna och reducerad under tolvdagarsperioden 2–13 april.

Renoveringen av Getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholm Södra går in på tredje säsongen. I sommar stängs sträckan helt för trafik åtta veckor när järnvägsbron mellan Tegelbacken och Riddarholmen byts ut. Men även under påskhelgen, från 2 april klockan 22 till 14 april klockan 05, är tågen bannlysta på Getingmidjan.

”Vi slipar rälerna som lades in i somras för att minska buller och bromsa förslitningen”, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

”Vi justerar spårläget på broarna över Söderström och Söder Mälarstrand med shims, tunna metallplattor.”

Vid de omfattande arbetena utmed Getingmidjan sommaren 2019 installerades en ny kryssväxel med betongslipers i Södertunneln.

”Nyckelstyrd hastighetsnedsättning installeras på Getingmidjan. Det är en ny funktion som innebär att vi snabbt och förhållandevis enkelt kan sänka den högsta tillåtna hastigheten för tågen på ett av spåren samtidigt som vi stänger av det andra spåret för akuta eller planerade arbeten.”

 

 

Kent Sahlman, projektchef Trafikverket.

Men det är de mindre jobben. De stora uppgifterna för Trafikverket och entreprenören är att installera brandskyddsmaterial i Södertunneln och att montera infästningar till de nya kontaktledningsskenorna som i sommar ska ersätta den konventionella kontaktledningarna

På Södra Riddarholmen byggs dessutom en mur som är en del av säkerhetsskyddet mot järnvägen. Dessutom installeras något som kallas nyckelstyrd hastighetsnedsättning på Getingmidjan.

”Det är en ny funktion som innebär att vi snabbt och förhållandevis enkelt kan sänka den högsta tillåtna hastigheten för tågen på ett av spåren samtidigt som vi stänger av det andra spåret för akuta eller planerade arbeten”, säger Kent Sahlman.

Nu måste tågtrafiken oftast stoppas på båda spåren på dubbelspårssträckor när arbete sker på ett spår. Med nyckelstyrd hastighetsnedsättning kan tågen passera med reducerad hastighet på ett spår medan arbete pågår på det andra.

”På så sätt får vi mindre trafikstörningar när vi måste arbeta i ett spår”, säger Kent Sahlman.

Under de elva dygn som tågtrafiken på Getingmidjan stoppats får fjärrtågsresenärer från södra Sverige till Stockholm C byta till pendeltåg på Stockholms Södra eller Flemingsberg. Pendeltågen går sedan flera år i tunnel mellan Stockholm Södra och Stockholm City.

Hösten 2017 byggdes nytt dubbelspår på hamnbanan mellan Skandiahamnen. Nu har arbetet med Pölsebo-Eriksberg inletts.

”Vi river kontaktledningssystemet mellan Pölsebo och Sannegården och sätter nya kontaktledningsfundament. Vi schaktar också för de nya spåren vid Västra Eriksbergsgatan. Vi bygger nytt spår vid Nordviksgatan och lägger en ny växel vid sidan av befintligt spår.”

 

Björn Olleberg, projektledare.

I Olskroken två kilometer nordost om Göteborg C byggs en planskild korsning mellan flera olika banor. Under påskhelgen sker spontning, kanalisation, montering av nya kontaktledningsfundament och arbeten på signalsystemet. En första inkoppling av nya spår sker nästa år men hela projektet är inte klart förrän 2025 och först året därpå kopplas de nya spåren för pendeltågstrafiken till och från Alingsås ihop med Västlänken.

Eftersom tågen på Västra stambanan inte kan ta sig förbi Olskroken passar Trafikverket på att göra flera andra jobb som kräver avstängda spår mellan Göteborg och Alingsås. Alla resandetåg är ersatta med buss från skärtorsdagens kväll till annandagens eftermiddag, nästan fyra dygn.

Växelrevisioner

I Norsesund läggs en ny växel in till ett nytt uppställningsspår för banarbetsfordon. Samtidigt utförs växelrevisioner och de flesta växlarna i huvudspåren mellan Göteborg och Alingsås riktas så de ligger i rätt lägen.

”Vi ska dessutom korta avstånden mellan signalerna så att vi kan köra tätare tågtrafik på två avsnitt av Västra stambanan”, säger Magnus Röst som är projektledare för trimningsåtgärder på stambanan.

Det byggs tre så kallade blockkiosker mellan Bryngenäs och Floda och nästa år nio mellan Skövde och Falköping. Under påskhelgen görs förberedande markarbeten och kanalisationer. Samtidigt påbörjas ombyggnaden av en vägkorsning i Floda som får helbommar som komplement till dagens ljud- och ljussignaler.

Även mellan Hallsberg och Östansjö genomför Trafikverket åtgärder i signalsystemet för att öka kapaciteten på spåren.

Tredje etappen på Hamnbanan i Göteborg

Hamnbanan i Göteborg byggs successivt ut till dubbelspår och den tredje etappen Pölsebo–Sannegården har påbörjats under vintern. Under helgen, från midnatt 10 april till midnatt 14 april, pågår arbetena dygnet runt och all godstågstrafik är inställd.

”Vi river kontaktledningssystemet och sätter nya kontaktledningsfundament och vi schaktar för de nya spåren vid Västra Eriksbergsgatan. Vi bygger nytt spår vid Nordviksgatan och lägger en ny växel vid sidan av befintligt spår”, säger Björn Ålleberg som är projektledare.

Även under helgen 30 april–3 maj är trafiken inställd på Hamnbanan för omfattande banarbeten. Dubbelspåret på den knappt två kilometer långa etappen Pölsebo–Sannegården, varav 1,1 kilometer i bergtunnel, ska vara klar hösten 2023.

Under påskhelgen genomför Trafikverkets entreprenörer dessutom en lång rad arbeten på många järnvägssträckor i landet. Från tidigt på långfredagens morgon till natten på tisdag 14 april är samtliga tåg inställda på sträckan Falköping–Jönköping. Ersättningstrafik med buss.

Arbete på Jönköpingsbanan

Driftplatserna på Jönköpingsbanan utrustas för samtidig infart som gör att två tåg samtidigt kan köra in på stationerna i stället för att ett måste vänta utanför till det andra är inne och står stilla på stationen. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng. I projektet ingår även att höja hastigheten till 160 kilometer i timmen på en del sträckor och att bygga om vissa plankorsningar. Några av dem stängs helt.

Stålpendeln med tre Rc4-lok som dragkraft vid sjön Hennan juni 2017. Norra stambanan mellan Ljusdal och Ramsjö får förbättrad elförsörjning för fler och tyngre tåg.

På Norra stambanan mellan Ramsjö och Ljusdal förbättras elförsörjningen med en förstärkningslina som ger möjlighet att köra fler och tyngre tåg. Lite längre söderut på Norra stambanan, mellan Ockelbo–Holmsveden, genomförs underhållsarbeten. Samtidigt pågår utbyggnaden av driftplatsen Röstbo sträckan till tre mötesspår. Mötesspåren ska kunna rymma 750 meter långa tåg med 25 tons axellast.
På Ostkustbanan mellan Sundsvall och Söderhamn görs förebyggande underhållsarbeten.

Vid Rämshyttan mellan Ludvika och Borlänge på Bergslagsbanan bygger Trafikverket nytt spår vid den gamla tågtunneln. Den nya sträckningen ger möjlighet att köra tåg med bredare last.

Kontaktledningen på sträckan Frövi–Ställdalen med trafikplatserna Rällså, Kopparberg och Ställdalen rustas upp. Under påskhelgen byts delar av kontaktledningsanläggningen. 

Start och stopp på minuten

De omfattande banarbetena under påskhelgen medför inställda tåg, tidigare- och senarelagda tåg, ersättande busstrafik och omledda tåg. Banberbetena är planerade med start och stopp på minuten.

”Vi har ett bra samarbete med tågtrafikbolagen men det går inte att undvika att det blir längre restider och fler byten för många resenärer”, säger Madelene Frödell, avdelningschef på verksamhetsområde Trafik Väst på Trafikverket.

”Vi försöker att lägga stora banarbeten som medför att vi måste stoppa trafiken under påskhelgen och allhelgonahelgen när det är flera helgdagar i följd och godstrafiken är glesare än vanligt och det är färre än annars som reser med tågen.”

Green Cargo godståg vid Tågarp maj 2009. Rååbanan stängs i höst för spår- och växelbyten men är också delvis avstängd i påskhelgen för kabelomläggningar.

Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp trafikeras i dag av några godståg varje dygn. I december 2021 ska den 38 kilometer långa banan öppnas för persontågstrafik. Trafikverket bygger nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv och nya plattformar vid stationerna i Billesholm och Teckomatorp. Inledningsvis kommer Söderåsbanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen.

Rååbanan mellan Helsingborg och Teckomatorp som redan nu används för pågatågstrafik mellan Helsingborg och Malmö stängs av helt från 31 augusti till 1 november för spår- och växelbyte. Redan nu är banan stängd för trafik nattetid och under påskhelgen omfattar nattstängningarna tio-elva timmar.

”Vi lägger om alla kablar i marken under nätterna med hjälp av vakuumsugmaskiner. Vi renoverar samtidigt 13 plankorsningar och rensar diken, makadamballast och banketter”, säger projektledaren Jonas Lycksell.

På de delar av banan mellan Hallsberg och Motala som ännu inte byggts ut till dubbelspår sker slipersbyten, vegetationsröjning och svetsarbeten i växlar under påskhelgen.

Nya bromsar risk på vintern

Nya bromsar risk på vintern

För att minska bullret från bromsande godståg i Tyskland tvingas godstågsbolag i nästan hela Europa byta bromsblock på många godsvagnar. Resultatet kan bli fler tågolyckor i Sverige och Finland.

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo har förnyat avtalet med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok. Avtalet ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år.

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ under coronapandemin. Medan affärsresenärerna fortfarande stannar hemma har fritidsresandet ökat kontinuerligt under sommaren och hösten.

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Bättre tider för SJ:s nattåg

Bättre tider för SJ:s nattåg

Resandet med nattågen har påverkats allra minst när coronapandemin har slagit hårt mot all kollektivtrafik. I december utökas nattågstrafiken i Sverige för första gången på årtionden.

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafikbolagen tappar i år 7-8 miljarder kronor i förlorade biljettintäkter på grund av coronapandemin. Nästa år väntar minskad trafik och höjda biljettpriser.

MTR förlorade en halv miljard

MTR förlorade en halv miljard

Förra året var ett bra år för MTR i Sverige, i alla fall jämfört med 2018. De katastrofala förlusterna 2018 förvandlades till betydande förluster 2019. Men sen kom coronapandemin.

Direktupphandling av nattågen

Direktupphandling av nattågen

Trafikverket kommer att genomföra en direktupphandling av nattågstrafik mellan Sverige och Hamburg respektive Bryssel.

Batteritåg på Kinnekulle

Batteritåg på Kinnekulle

Det mesta pekar mot elhybridtåg för trafiken på Kinnekullebanan. Men vätgasdrift är definitivt inte uträknad. På kort sikt blir biodiesel i Itino-tågen.

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan satsar på eldrift. Men i stället för att elektrifiera 106 mil järnväg för åtta miljarder kronor, tror ledningen för Inlandsbanan på vätgas och bränsleceller. De första tågen kan rulla om fem år.

Biodiesel målet i Småland

Biodiesel målet i Småland

100 procent biodiesel. Det är kravet från länstrafikbolagen när de upphandlar nya tåg för de många icke-elektrifierade banorna i Småland.

Systemomställning i Mariestad

Systemomställning i Mariestad

Vätgas som drivmedel i tåg, bilar – och förskolor. I Mariestad arbetar man med en systemomställning för att få hela samhället fossilfritt.

Lastbilstrailrar kvar på spåren

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år.

Nya vagnen i trafik

Nya vagnen i trafik

Kring årsskiftet sätts de två första av de nya spårvagnarna i ordinarie trafik i Göteborg. Våren 2022 ska alla 40 ha levererats. Erfarenhetsdriften har inte avslöjat några nämnvärda problem.

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.