fbpx

Publicerad 2020-03-24

Framtiden har sex axlar

Markus Gardbring, Chief Operations Officer, på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

TEXT: Ulf Nyström | FOTO: Kasper Dudzik

Green Cargo kommer att satsa på sexaxliga lok för att kunna dra tyngre och längre tåg.

Green Cargo omsätter fyra miljarder kronor årligen och kör 400 godståg varje dygn, åtminstone vardagsdygnen. De flesta transporterna, över 90 procent, sker med ellok och Green Cargo förfogar över 232 ellok och 135 diesellok. 

Drygt hälften av elloken är uppemot 45 år gamla, de tillverkades 1975-1982. En tredjedel är ännu äldre men grundligt ombyggda 2009-2014.
2010 köpte Green Cargo 16 moderna ellok från Bombardier, Traxx F140, ett standardlok som levererats i ett par tusen exemplar till tjogtals tågtrafikföretag i Europa.

5 juli 2018 kom de två första av åtta beställda betydligt ovanligare ellok till Trelleborg med tågfärja från Tyskland; Transmontana-lok från det rumänska företaget Softronic. Fyra lok kom 2019 och ytterligare fyra skall levereras innan 2020 blir historia.

Green Cargo har beställt sammanlagt 16 lok, de sex sista levereras under första delen av 2021.

Den snällaste man kan säga om utseendet är att det är fulsnyggt. Det dummaste man kan säga om konstruktionen är att den är omodern. I alla fall om man säger det till Markus Gardbring.

“Det är inte omodernt, det är väldigt modernt men det bygger i stora stycken på väl beprövad teknik”, säger Markus Gardbring som är chef för planering, produktion och fordon på det statliga godstågsbolaget.

Loken, som fått beteckningen Mb hos Green Cargo, har treaxliga boggier som är nästan identiska med boggierna hos de norska El15-loken som levererades 1967.

Men i övrigt är Mb-loken lika sofistikerade som lok från Bombardier, Siemens och Alstom, de stora lokbyggarna i Europa. Loken har sex asynkronmotorer på vardera 1 000 kW vilket ger en total effekt cirka 8 200 hästkrafter, startdragkraft på 435 kN och en effektiv återmatande elbroms. En strömriktare per motor gör det lättare att kontrollera begynnande slirning.

Snabbtåget X2000 och de flesta lok har en strömriktare per boggi. Om en strömriktare slås ut försvinner halva dragkraften. På Mb-loken medför ett bortfall av en strömriktare att föraren tappar endast en sjättedel av effekten.

“Mb-loken har bra redundans och är helt uppkopplade”, säger Markus Gardbring.

Sara Kristiansson, lokförare stationerad i Boden, kör Mb-lok söderut på Stambanan genom Övre Norrland i vinternatten

Sedan december förra året har Green Cargo sex Mb-lok i trafik i stålämnestågen mellan Luleå och Borlänge. Loken körs kopplade två och två klarar vagnvikter på 3 700 ton på den kurviga och backiga banan med stigningar upp till 17 promille.

I övriga stålämneståg på Stambanan genom Övre Norrland används tills vidare dubbla Re-lok, Traxx-loken, eller tre gamla Rc-lok.
Två lok levereras i april. När alla beställda Mb-lok är levererade kan alla stålämneståg på sträckorna Luleå-Borlänge och Borlänge-Oxelösund köras med Mb.

“Då kan vi transportera samma mängd stålämnen som i dag med färre lok och 200 färre tåg per år. Det minskar kostnaderna avsevärt samtidigt som infrastrukturen nyttjas mer effektivt”, säger Markus Gardbring.

Under flera årtionden har Green Cargo och i stort sett alla godstågsföretag i Europa väster om Kaukasus satsat på fyraxliga lok med effekt på 5 600-7 000 kW.

Green Cargo har inte haft några sexaxliga lok sedan man slopade de sista Ma-loken 2012. Loken byggdes 1953-1960.
Men Markus Gardbring är säker på sin sak; framtiden är sexaxlig.

“Med sex axlar får du 50 procent mer dragkraft än med fyra axlar. Du kan dra 50 procent tyngre tåg. Det ger inga konkurrensfördelar att köpa ännu fler fyraxliga lok hur starka de än är, du får inte ner kraften i spåret”, säger Markus Gardbring.

Enligt Green Cargos kravspecifikation skall Mb-loken klara 3 000 ton tunga tåg i tio promilles lutning, nästan dubbelt som mycket som Rc4- och Rd-loken som klarar 1 600 ton.

”Med sex axlar får du 50 procent mer dragkraft än med fyra axlar. Du kan dra 50 procent tyngre tåg. Det ger inga konkurrensfördelar att köpa ännu fler fyraxliga lok hur starka de än är, du får inte ner kraften i spåret.” 

 

Markus Gardbring, Chief Operations Officer

Sex axlar betyder 50 procent mer dragkraft än fyra axlar och möjlighet att dra 50 procent tyngre tåg. De tunga Mb-loken slirar sällan och det går att häva slirningen på en enskild axel.

”Vi har endast haft två stoppande fel hittills, båda gångerna på grund av dålig bromsverkan när det packats mycket is i boggierna. Men det är något som drabbar alla lok vid extremt väder.” 

 

Markus Gardbring, Chief Operations Officer.

I 17 promilles lutningar skall dubbla Mb-lok klara 3 700 ton tunga tåg.

“Vi är mycket nöjda med Mb-loken. De fungerar väldigt bra och klarar i princip alla krav vi ställer på dem”, säger Markus Gardbring.

“Vi har endast haft två stoppande fel hittills, båda gångerna på grund av dålig bromsverkan när det packats mycket is i boggierna. Men det är något som drabbar alla lok vid extremt väder.”

Det största problemet har i stället varit Trafikverkets inställning till sexaxliga lok. Green Cargo tvingades plocka ur en del av barlasten så loken vägde 124 ton i stället för 132. Det betyder sämre adhesion och därmed sämre dragkraft.

Green Cargo anlitade Charmec (Chalmers Railway Mechanics) för att visa att spårkrafterna inte är så stora som Trafikverket befarade.

“Green Cargo, Chalmers och Trafikverket är nu eniga om att vi köra Mb-loken med 22 tons axellast”, säger Markus Gardbring.

“Än så länge gäller det enbart på banor där Trafikverket generellt tillåter 25 tons axellast men vi vill i framtiden ha möjlighet att utnyttja 22 tons axellast även på banor med största tillåtna axellast på 22,5 ton.”

22 tons axellast betyder 132 ton tjänstevikt och Trafikverkets beslut betyder att Green Cargo kan lyfta tillbaka åtta ton barlast i varje lok.
En av de stora fördelarna med nyare lok som Re och Mb är att de har återmatande elbroms. Med två Mb-lok i de tunga ståltågen från Luleå till Borlänge kan en betydande del av den förbrukade strömmen återmatas till kontaktledningen och därmed till andra eltåg på linjen.
Eftersom Re- och Mb-loken dessutom har moderna trefas asynkronmotorer minskar strömförbrukningen ännu mer jämfört med de äldre loken i stålämnestågen.

“Dessutom är hjulslitaget mindre vilket radikalt minskar kostnaderna för hjulsvarvning och hjulbyten”, säger Markus Gardbring.
Ingen av de tre stora loktillverkarna i Europa, Alstom, Bombardier och Siemens, erbjuder sexaxliga godstågslok. Schweiziska Stadler har börjat leverera sexaxliga lok med både konventionell eldrift och en kraftig dieselmotor som via generator kan förse elmotorerna med ström, EuroDual.

Green Cargo testar för närvarande EuroDual i Norge men enligt Gardbring är den typen av hybridlok mest lämpliga för godstågsdragning när en betydande del av sträckan inte är elektrifierad.

Med 16 sexaxliga lok från Softronic i trafik om drygt ett år kan Green Cargo skrota eller sälja de äldsta Rc4-loken, byggda i mitten på 1970-talet, om företaget inte ökar produktionen.

Markus Gardbring tror på fler, betydligt fler, sexaxliga lok på några års sikt.

“Den dag vi förfogar över många sexaxliga ellok kommer konkurrenterna att få det väldigt tufft”, säger han.

T44 371 med godståg mellan Vännäs och Umeå. Green Cargo planerar att modernisera eller skrota sina äldsta diesellok. 

Green Cargo lät 2010-2011 modernisera 62 diesellok med nya, mindre miljöstörande och energieffektiva dieselmotorer. 47 lok finns kvar i ursprungligt skick. Dessutom har Green Cargo 26 lätta diesellok från 1970-talet.

– Td-loken, de moderniserade dieselloken, fungerar väl och kommer att göra god tjänst många år till, säger Gardbring.

– De 47 äldsta dieselloken kommer vi att modernisera eller ersätta med nyare, lätta diesellok.

Gardbring menar att det är viktigt att öka tillgängligheten på lok genom bättre komponentövervakning och effektivare underhåll.

– Vi tar bort onödiga kontroller och komponentbyten och fokuserar på byten av det som håller på att slitas ut. Med effektivare komponentövervakning håller vi bra koll på lok och vagnar. Det gäller särskilt att ha bra koll på hjul och lager, säger han.

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.