fbpx

Invigning av ny tågdepå i Hässleholm

Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas. Kostnaden för depån blir 1,5 miljarder kronor.


AV ULF NYSTRÖM 
• Publicerad 15 maj 2020 • Uppdaterad 18 maj 2020 


FOTO: KASPER DUDZIK
Den stora underhållsdepån vid Kärråkra i Hässleholm är nu redo att tas i bruk.

”Det betyder väldigt mycket att vi får hem underhållet av Öresundstågen från Danmark”, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

”Underhållet kommer att gå snabbare när tågen bara behöver ta sig till Hässleholm.”

Zachau anser att Hässleholm är en bra plats för den stora tågdepån där allt underhåll av de 111 Öresundstågen kommer att genomföras.

”I Hässleholm möts Södra stambanan, Markarydsbanan och Skånebanan. Det finns koppling till såväl kontinenten som resten av landet”, säger hon.

”Storleken på depån kräver dessutom ett tillräckligt stort markområde och detta fanns i Hässleholm till ett rimligt pris.”

Än så länge servas Öresundstågen i Helgoland utanför Köpenhamn. Anläggen är gammal och har begränsad kapacitet vilket medför att många tåg fått ställas upp i väntan på underhåll. Det har i sin tur orsakat fordonsbrist vilket lett till kortare tågsätt och trängsel i rusningstrafiken.

”Nu kommer tågen att underhållas direkt när behoven uppstår”, säger Carina Zachau. ”Vi får möjlighet att sätta hela och rena tåg i trafik snabbare. ”

220 000 kvadratmeter depå

Den nya depån, som ligger i Kärråkra norr om godsbangården i Hässleholm, omfattar ett markområde på 22 hektar med fem byggnader om sammanlagt 26 000 kvadratmeter.

Den största byggnaden är verkstadshallen där det även finns kontor, lager och personalutrymmen fördelat på tre våningar.

I de övriga tre byggnader finns en hjulsvarvshall, en kombihall med tvätt, sanering och avisning samt en städbyggnad med tillhörande kontor och personalutrymmen.

I anslutning till städbyggnaden ligger ett flertal städplattformar.

I verkstaden finns tio spår varav ett med lyftbockar och ett med hjulsänk. Ett spår har kombibox för lackering och kompositplastarbeten.

I tandemsvarven kan de fyra hjulen i en boggi svarvas samtidigt. För Öresundstågen krävs att det inte får skilja mer än fem millimeter mellan diametrarna i en boggi.

Kombihallen rymmer hela tågsätt och är försedd med tvätt, olycksfalls- och klottersanering samt avisning. Tvättanläggningen fungerar som en biltvätt där fordonet står still och tvätten rör sig.

”Underhållet kommer att gå snabbare när tågen bara behöver ta sig till Hässleholm.”

 

Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne

37 spårväxlar i depån

Inom depån finns nio kilometer spår och 37 spårväxlar med växelvärme från Vossloh.

För att underlätta omläggningen av växlarna har Vossloh levererat ett Modular Yard Automation (MYA). Systemet är framtaget av Vossloh i USA och används nu för första gången i Sverige.

”Slutmonteringen av MYA-systemet sköttes av två Vossloh-anställda från USA”, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh. ”Sedan hade vi en utbildning för depåns förare.”

MYA-systemet består av fyra digitala manövertavlor med pekskärm. När ett tåg är på väg in i depån öppnar föraren fönstret och når manövertavlan som sitter på 2,5 meters höjd. Föraren trycker på symbolen för destinationen och aktuella växlarna läggs om med en trådlös förbindelse.

Växelvärmen styrs av väderprognoserna, en lokal väderstation och rälstemperaturgivare.

”Växelvärmen är näst efter kontaktledningen det system som kräver absolut mest ström”, säger Andreas Johansson på Vossloh. ”Systemet ska bara vara igång när det behövs, annars eldar man för kråkorna. ”

Vossloh räknar med en energibesparing på 30 procent.

”Slutmonteringen av MYA-systemet sköttes av två Vossloh-anställda från USA. Sedan hade vi en utbildning för depåns förare.”

 

Andreas Johansson, projektledare på Vossloh.


FOTO: KASPER DUDZIK

Symmetrisk växel på spårområdet utanför Kärråkadepån.

Öresundstågen rullar i sex län

Den nya depån är utformad för service och underhåll av Öresundstågen som trafikerar sex län i södra Sverige och Själland i Danmark.

Det fanns flera olika alternativ för lokalisering av depån men man fann att Hässleholm skulle bli bäst ur trafiksynpunkt, det ligger mitt i trafiksystemet med tågavgångar i fem riktningar.

Region Skåne uppför depån och hyr ut den till Öresundståg. Därmed kan underhållskapaciteten och underhållet upphandlas i konkurrens.

Öresundstågen började trafikera den då nya Öresundsbron mellan Sverige och Danmark år 2000. Efterhand har fler tåg anskaffats och nu finns 111 Öresundståg

Region Skåne äger och förvaltar depån. Öresundståg AB är enda hyresgästen och har ett hyreskontrakt på 25 år till självkostnadspris.

1,5 miljarder kronor

Kostnaden för depån blir 1,5 miljarder kronor.

”Det är en långsiktig investering för Region Skåne”, säger Carina Zachau. ”Underhållet blir billigare i Hässleholm eftersom vi snabbare kan få ut tågen i trafik efter underhåll. Det är billigare att ha verksamheten i Sverige när den svenska kronan är så svag.”

”Depån i Hässleholm ger Skåne dessutom 150 nya arbetstillfällen”, säger Carina Zachau. ”Hela samhället vinner på mer effektiva tågtransporter.”

”Projektet har hållit budget genom hela processen”, påpekar Zachau.

SJ tar över trafiken i december

SJ tar i december över trafiken med Öresundstågen från Transdev. SJ får genom dotterbolaget SJ Öresund ansvaret för drift och fordonsunderhåll i åtta år med option på två år.

Underhållet av Öresundstågen I Hässleholm kommer att utföras av SJ:s underleverantör Mantena, ett statligt norskt tågunderhållsföretag, som får tillgång till depån 1 juni.

Skånetrafiken hyr ett antal uppställnings- och städplatser. Eventuellt kommer Pågatågen att kunna utnyttja vissa funktioner i depån.

Invigning 29 maj blir helt digital på grund av coronapandemin.

Depån tas i drift i december.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.