fbpx

Mer livsmedel på tåg efter corona

En mycket liten del av de varor som säljs hos de fyra stora dagligvaruhandlarna har nått lager och logistikcenter med järnväg, Men en effekt av coronapandemin och svårigheterna att få lastbilstransporterna att fungera kan bli att mer varor körs med tåg.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 18 april 2020 • Uppdaterad 21 april 2020

FOTO: KASPER DUDZIK
Coops tåg lastas med trailers på terminalen i Bro 5 mars 2020. 

Med segdragna gränspassager och sjuka lastbilschaufförer eller chaufförer i karantän har det blivit mer tidsödande och mer osäkert att transportera livsmedel och andra dagligvaror från kontinenten till Sverige.

Enligt Magnus Gardbring, Chief Operations Officer på Green Cargo, har intresset för vagnslasttrafiken och kombitågen ökat markant de senaste veckorna även om de ökade transporterna inte helt kompenserat för minskningen av antal tåg och vagnar för stora kunder som AB Volvo, Volvo Cars och Scania.

Redan innan coronapandemin lamslog Europa meddelade Coop att man skulle satsa ytterligare på tågtransporter.

Coop har transporterat dagligvaror från terminalen i Bro, mellan Stockholm och Enköping, till terminalerna i Växjö och Malmö sedan 2009.

Tågen transporterar även trailrar med färska och frysta varor från terminalerna i Västerås och Enköping.

Tågen körs till Malmö med avkoppling av vagnar i Alvesta för omlastning och distribution ut till Coops butiker i södra Sverige.

Under dagen samlas varor in från Coops leverantörer för att transporteras till Bro med tåg och därifrån vidare till övriga terminaler i Mälardalen.

”Vi på Coop är mycket stolta över att vara den enda aktören i vår bransch som transporterar en mycket stor andel av våra varor på tåg”, säger Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop.

”Tågtransporterna sparar både pengar och miljö. De skapar ekonomisk och ekologisk nytta för våra kunder.”

Men enligt Rosendahl har det varit en lång och tidvis besvärlig resa.

”Vi började med storskaliga järnvägstransporter i samarbete med Green Cargo 2009”, säger han. ”Men lösningarna var dyra och osäkra med återkommande förseningar”.

”Tågtransporterna sparar både pengar och miljö. De skapar ekonomisk och ekologisk nytta för våra kunder.”

 

Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop

FOTO: KASPER DUDZIK
Baneservices Z66-lokomotor växlar ut de lastade vagnarna från terminalen i Bro 5 mars 2020. 

”Vi har 70-80 procent fyllnadsgrad i tågen på sydgång och kring 95 procent på nordgång. Det är vi väldigt nöjda med.”

 

Peter Rosendahl, transportdirektör på Coop

Ganska snart beslutade Coop att själva ta huvudansvaret för logistiklösningarna och att upphandla de olika komponenterna i flödena.

”Nu upphandlar vi tågdragningen för sig, växlingen på terminalerna för sig och trailerdragningen för sig”, säger Rosendahl. ”Vi har blivit bra på att styra hela verksamheten men det tog tid och var ganska svettigt.”

Nu hyr TX Logistik lok och vagnar och sköter tågdragningen medan Baneservice sköter växlingen och terminaltjänst i Bro. Coop äger eller hyr trailrar.

”Vi har 70-80 procent fyllnadsgrad i tågen på sydgång och kring 95 procent på nordgång”, säger Rosendahl. ”Det är vi väldigt nöjda med.”

Coop har övertagit de 163 Netto-butikerna i Sverige. Nettos lager i Falkenberg och Linköping, som uteslutande trafikerats med lastbilar, stängs.

Därför ökar Coop tågtrafiken med fler avgångar och ytterligare 5 000 lastbilstransporter ersätts med tåg varje år.

Nu körs tre tåg med vardera 13 vagnar mellan Bro och Malmö med kyld, fryst och rumstempererad mat samt andra varor.

2 600 ton varor transporteras med tåg varje dag, en ökning med 45 procent.

Satsningen innebär att utsläppen från transporterna minskar med ytterligare 2 900 ton koldioxid årligen. Totalt ersätter Coops varutransporter med tåg nästan 17 000 lastbilstransporter varje år.

”Den ökade kapaciteten i våra järnvägstransporter kommer till stor nytta när vi utökar antalet butiker”, säger Rosendahl. ”Vi går upp från två till tre tågpar, visserligen något kortare från början men kan successivt växla upp till fullängdståg allteftersom vi strajpar om butikerna från Netto till Coop.

Enligt Rosendahl är dock den bristande kapaciteten på de svenska järnvägarna en flaskhals.

”Vi har svårt att få bra tidtabeller för våra tåg och det är inte lätt att hitta nya tåglägen när vi nu utökar trafiken”, säger han.

Axfood/Dagab som bland annat äger Hemköps-butikerna skickar betydande volymer på järnväg.

”I dag importerar vi stora volymer från exempelvis Italien med tåg”, skriver Dagabs transportchef Helena Blom till Järnvägar.nu. ”Men vi flödar även andra varor med tåg inom Europa. I Sverige hanterar vi en del flöden mellan södra och norra Sverige på järnväg.”

Blom anser att en av de stora utmaningarna med ”alternativa transportsätt” som järnvägsfrakt är att de så ofta kräver omlastning.

”Det kan orsaka kross och matsvinn. När trailer kan lastas på tåg skapas dock mer flexibla lösningar och kvaliteten förbättras”, skriver Blom.

FOTO: KASPER DUDZIK
TX-logistik med Coops tåg på väg söderut vid Godegård mellan Hallsberg och Mjölby 12 juni 2015. 

”Därutöver finns det tidsmässiga utmaningar med godståg där möjligheterna inte matchar behoven. Potentialen och kapaciteten utvecklas dock vilket gör att transporter via tåg alltid ingår när vi utvärderar alternativa transportsätt.”

När Helena Blom ska ange de viktigaste anledningarna till att det mesta dagligvaruhandelns transportflöden går på landsväg anger hon tre skäl.

”Ledtider, temperaturmöjligheter och priser”, skriver hon.

Ica har transporterade en gång i tiden kolonialvaror från Borlänge till Östersund och färdiglastade lastbilar med släp från Umeå till Gällivare men de logistikuppläggen försvann för länge sedan.

Sedan några år kör Ica, Axfood och Coop kolonialvaror från Frankrike och Nederländerna som returlast i tågen som transporterar komponenter för Volvo från Sverige till Gent i Belgien.

Upplägget styrs av speditören Scanlog.

Vagnarna lossas i Malmö och Hallsberg för vidare transport med lastbil, bland annat till Ica:s lager i Helsingborg och Västerås.

 ”Vi tittar ständigt på fler sträckor där tågtransport kan vara ett alternativ även inom Sverige. En utmaning i det arbetet är spårkapaciteten som i dagsläget inte är tillräcklig för att flytta snabbrörligt gods till så många destinationer som Ica:s logistiknät kräver.”

 

Magnus Stadig, logistikdirektör på Ica Sverige.

När Volvo stängde ner verksamheten i Gent på grund av coronapandemin upphörde tågtrafiken mellan Sverige och Belgien. Men i påskveckan återupptogs transporterna i begränsad omfattning sedan det, enligt Ica, visat sig bli vara svårt ersätta järnvägstransporterna med sjö- och landsvägstransporter.

Läs mer om godstågen mellan Belgien och Sverige.

Tåget med 19 vagnar körs nu två dagar i veckan för Ica mot normalt fem dagar i veckan. Godsmängden motsvarande 80 lastbilar i veckan.

Dagab/Axfood och Coop förlitar sig tillsvidare på sjötransporter till Göteborg och lastbilsfrakter i Sverige fram till dess att tågen åter rullar fem dagar i veckan.

Men i övrigt är det glest mellan transporterna på järnväg för Ica.

”Ica använder lastbil, tåg och sjöfart som transportslag och anpassar transporterna utifrån vilka destinationer som gäller”, skriver Magnus Stadig, logistikdirektör på Ica Sverige, i ett mejl till Järnvägar.nu.

”Vi strävar efter att öka andelen tåg för våra transporter och vi är glada över vårt samarbete med Volvo. I dag har vi tåglösningar främst för intransporter från Europa men vi skulle gärna öka den andelen ytterligare.”

 ”Vi tittar ständigt på fler sträckor där tågtransport kan vara ett alternativ även inom Sverige. En utmaning i det arbetet är spårkapaciteten som i dagsläget inte är tillräcklig för att flytta snabbrörligt gods till så många destinationer som Ica:s logistiknät kräver”, skriver Stadig.

”Den begränsade spårkapaciteten leder också till en minskad flexibilitet för när transporterna kan avgå och samtidigt ökar risken för att störningar kan leda till att det blir brist på varor i våra butiker.” 

”Intermodala transporter är den absolut bästa lösningen, inte minst från ett miljöperspektiv.”

 

Carl Ceder, logistikchef på Lidl

Lidl har under flera år importerat kolonialvaror från kontinenten med tåg till kombiterminalen i Rosersberg norr om Stockholm.

”För flödena in i landet ser vi stora möjligheter med järnvägstransporter och redan idag kommer det allra mesta av våra varor från Europa in till våra centrallager in på järnväg med intermodala flöden”, skriver Carl Ceder, logistikchef på Lidl.

”Intermodala transporter är den absolut bästa lösningen, inte minst från ett miljöperspektiv. ”

”Det enda betydande undantaget är frukt och grönt eftersom tåget inte är tillräckligt leveranssäkert. För varor med riktigt kort hållbarhet kan vi inte förlora en leveransdag och för tågtransporter är sannolikheten lite för hög att det sker.”

Carl Ceder upplever att det är problematiskt att nyttja tåg för distributionen till butikerna.

”Vi har försökt få till intermodala transporter för de flödena, framförallt för långväga inrikes transporter, men vi har ännu inte funnit någon lösning där vi inte tappar åtminstone en leveransdag”.

”Järnvägstransporter skulle därför i dagsläget innebära betydande kvalitetspåverkan på färskvarorna och leda till ökat matsvinn”, skriver Carl Ceder. ”Tågtransporter tar helt enkelt för lång tid.”

Nya bromsar risk på vintern

Nya bromsar risk på vintern

För att minska bullret från bromsande godståg i Tyskland tvingas godstågsbolag i nästan hela Europa byta bromsblock på många godsvagnar. Resultatet kan bli fler tågolyckor i Sverige och Finland.

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo har förnyat avtalet med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok. Avtalet ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år.

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ under coronapandemin. Medan affärsresenärerna fortfarande stannar hemma har fritidsresandet ökat kontinuerligt under sommaren och hösten.

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Bättre tider för SJ:s nattåg

Bättre tider för SJ:s nattåg

Resandet med nattågen har påverkats allra minst när coronapandemin har slagit hårt mot all kollektivtrafik. I december utökas nattågstrafiken i Sverige för första gången på årtionden.

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafikbolagen tappar i år 7-8 miljarder kronor i förlorade biljettintäkter på grund av coronapandemin. Nästa år väntar minskad trafik och höjda biljettpriser.

MTR förlorade en halv miljard

MTR förlorade en halv miljard

Förra året var ett bra år för MTR i Sverige, i alla fall jämfört med 2018. De katastrofala förlusterna 2018 förvandlades till betydande förluster 2019. Men sen kom coronapandemin.

Direktupphandling av nattågen

Direktupphandling av nattågen

Trafikverket kommer att genomföra en direktupphandling av nattågstrafik mellan Sverige och Hamburg respektive Bryssel.

Batteritåg på Kinnekulle

Batteritåg på Kinnekulle

Det mesta pekar mot elhybridtåg för trafiken på Kinnekullebanan. Men vätgasdrift är definitivt inte uträknad. På kort sikt blir biodiesel i Itino-tågen.

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan satsar på eldrift. Men i stället för att elektrifiera 106 mil järnväg för åtta miljarder kronor, tror ledningen för Inlandsbanan på vätgas och bränsleceller. De första tågen kan rulla om fem år.

Biodiesel målet i Småland

Biodiesel målet i Småland

100 procent biodiesel. Det är kravet från länstrafikbolagen när de upphandlar nya tåg för de många icke-elektrifierade banorna i Småland.

Systemomställning i Mariestad

Systemomställning i Mariestad

Vätgas som drivmedel i tåg, bilar – och förskolor. I Mariestad arbetar man med en systemomställning för att få hela samhället fossilfritt.

Lastbilstrailrar kvar på spåren

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år.

Nya vagnen i trafik

Nya vagnen i trafik

Kring årsskiftet sätts de två första av de nya spårvagnarna i ordinarie trafik i Göteborg. Våren 2022 ska alla 40 ha levererats. Erfarenhetsdriften har inte avslöjat några nämnvärda problem.

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.