fbpx

Växande trafik på återöppnad terminal

I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod. Redan nu körs två-tre tåg i veckan och det kan bli betydligt fler.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 29 maj 2020


FOTO: MARTIN OSCARSSON
Green Cargo Td 377 och 404 med tåg 4492 Borlänge-Malung vid Vemforsen den 22 maj.

 

”Vi ligger långt från de stora marknaderna och från exporthamnar”, säger Olle Larsson, styrelseordförande i Fiskarheden Trävaru. ”Vi behöver effektiva transporter för att överleva och för att utvecklas.”

Fiskarheden levererar 90 procent av sina sågade trävaror utanför Sveriges gränser.

Virkesterminalen i Malungsfors, en mil norr om Malung, ägs av Mellanskog, Malung-Sälens kommun, Fiskarhedens Trävaru, Lima Besparingsskog, Transtrands Besparingsskog och Malungs Jordägare.

Tillsammans har ägarna bildat Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

Omlastning i Malungsfors

Tidigare körde Fiskarheden Trävaru allt på landsvägen. Nu går flisen fyra mil söder ut till Malungsfors där det lastas om till järnvägsvagnar.

”Vi levererar flis till Gävle och sågade trävaror till ett antal orter”, säger Olle Larsson. ”Dessutom har vi tagit emot 1 200 kubikmeter talltimmer från Gävle.”

”Vi hoppas kunna börja köra sågat virke till Japan och Kina i containrar via Göteborgs hamn redan i höst”.


FOTO: MARTIN OSCARSSON
Lastning igång på virkesterminalen i Malungsfors.

Mellanskog kör bland annat massaved till Vallvik och grantimmer till Småland från terminalen i Malungsfors.

”Vi är ett skogsägarföretag och ska se till att våra medlemmar för så bra betalt för skogen som möjligt och då behövs effektiva transporter”, säger Ann-Britt Asplund, logistikchef på Mellanskog.

”Vi har kört en-två tåg per månad med massaved sedan starten i höstas och kommer att utöka transporterna så snart vi kan.”

Målet för Mellanskog är att köra två tåg i månaden med virke till massafabriker vid kusten, ytterligare ett par tåg med virke till olika sågverk och några tåg i månaden med flis för biovärme.

Terminalen stängdes 1994

Virkesterminalen i Malungsfors lades ner 1994 när Trätåg, som samordnade transporterna av sågtimmer och massaved för de stora skogsföretagen, satsade på färre och större omlastningsterminaler.

2011 lades persontågstrafiken ner på Västerdalbanan mellan Borlänge och Malung. 2014 var det slut även för godstågstrafiken på den västra delen mellan Rågsveden strax väster om Vansbro och Malung. Trafikverket drog in banunderhållet väster om Rågsveden och ville riva upp banan.

Men politiker och företagare i Västerdalarna enades om en satsning på en återuppbyggd terminal i Malungsfors.

Med kommunala pengar, satsningar från Mellanskog och Fiskarheden och bidrag från Naturvårdsverket med 22 miljoner kronor återuppbyggdes järnvägen mellan Malung och Malungsfors och den gamla övergivna terminalen rustades upp.

”Vi grävde ur banvallen, lade in tusentals kubikmeter makadam och fick köpa begagnade betongsliprar och begagnade 50 kg-räler av Trafikverket”, säger projektledaren Sven Lindström.

”Vi fick en av Dalarnas bästa järnvägar”.

Plankorsningen mellan industrispåret och riksväg 66 strax norr om Malung byggdes om och fick ny säkerhetsanläggning.

”Vi fick en av Dalarnas bästa järnvägar”.

 

Sven Lindström, Projektledare


FOTO: MARTIN OSCARSSON
Lokrockad före avgång. Västerdalsbanan är utrustad med ERTMS och av de två loken är bara 377 utrustad för detta och måste därför gå först även på resan söderut.

Automatisk mätning av virke

Nyligen har en mätram med kameror och laser för automatisk inmätning av virket monterats vid terminalen.

Banan mellan Malung och Malungsfors trafikeras som växling i 30 km/h.

Samtidigt satsade Trafikverket 48 miljoner kronor på upprustning av Västerdalsbanan mellan Malung och Rågsveden, bland annat komplettering av signalsystemet ERTMS.

Det finns nu ett 550 meter långt mötesspår i Malung och ett 530 meter långt mötesspår i Vansbro, det senare begränsar i praktiken hur långa tåg som tågtrafikföretagen kan köra till och från Malungsfors.

För närvarande finns tåglägen för tre tåg i veckan från Malung. Men tågen körs inte alltid, vissa tåg har gått någon dag i månaden.

Green Cargo kör tåg med massaved för Mellanskog, oftast till Vallvik, på fredagar och tåg med sågverksflis för Fiskarheden Trävaru till Gävle på lördagar.

Hector Rail kör tåg med bränsleflis för Mellanskog och Stockholm Exergi på söndagar.

”Vi körde fyra tåg med flis från grenar och toppar under den gångna vintern”, säger Johannes Raudsaar som arbetar med bränsleförsörjningen till Stockholm Exergi.


FOTO: MARTIN OSCARSSON
Med 33 lastade Lnps-vagnar är tåg 4401 på väg mot Borlänge.

1 200 ton flis i varje tåg

Varje tåg rymmer 1 200 ton bränsleflis.

”Vi kommer att köra två, kanske tre, tåg i höst. Sen får bränsletillgången och tillgången på flis avgöra hur många tåg det blir efter årsskiftet.”

Tågtrafiken till och från Malungsfors betyder att koldioxidutsläppen minskar med 8 000 ton per år.

Kommunalrådet Hans Unander (S) hoppas att satsningen på Västerdalbanan på sikt innebär att persontågstrafiken återupptas.

”Jag tror det blir nödvändigt att i framtiden”, sade han vid invigningen av terminalen i höstas. ”I takt med att besöksnäringen växer kommer behovet att öka. Allt fler väljer att besöka vår kommun och jag tror det måste finnas bra alternativ för miljöns skull.”

”Vi körde fyra tåg med flis från grenar och toppar under den gångna vintern.”

 

Johannes Raudsaar, arbetar med bränsleförsörjning till Stockholm Exergi

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.