fbpx

Oro för trängsel i sommartrafiken

Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 18 juni 2020


FOTO: KASPER DUDZIK

Fullt med väntande sommarresenärer när Rc6 1337 rullar in på Västerås C i juli 2009.

Jag känner en enorm oro för resandet i sommar”, säger Helena Leufstadius, vd i branschorganisationen Svensk kollektivtrafik.

Många blev glada och lättade när Folkhälsomyndigheten beslöt att lätta på reserestriktionerna.

Men Helena Leufstadius är orolig för resandet med lokal- och regionaltåg, med bussar, spårvagnar, tunnelbanan och skärgårdsbåtar.

På fjärrtåg som X2000 och nattågen till Jämtland och övre Norrland säljs enbart biljetter med platsbokning och därmed kan SJ, MTRX, Snälltåget och Tågab se till att resenärerna sprids ut.

Men på spårvagnar och skärgårdsbåtar går det inte att boka plats.

100 procent obokade platser

Enligt Svensk Kollektivtrafik görs 86 procent av alla tågresor utan platsbokning, 96 procent av alla bussresor och 100 procent av alla resor med spårvagn, tunnelbanetåg och skärgårdsbåt.

”Därför är det är i princip omöjligt för våra medlemmar, länstrafikbolagen, att planera trafiken för att minimera trängselproblemen”, säger Helena Leufstadius.

”Företagen kör väldigt mycket extratrafik för att det inte ska bli trängsel ombord”.

Hon vädjar till alla som ska resa i sommar att följa de resedirektiv som utfärdas och att följa personalens anvisningar.

”Buss- och spårvagnsförare kan inte ha koll på var folk står och sitter”, säger Leufstadius. ”Resenärerna måste själva ta sitt ansvar, hålla avstånd och ta nästa buss, båt eller spårvarvagn om det är trångt”.


FOTO: KASPER DUDZIK

Trafiken mellan Avesta och Borlänge ställs in fem veckor i sommar för spårbyte och andra arbeten på sträckan.  Green Cargo Rc2 1108 med godståg vid Säter i juli 2009.

Höga krav på resenärerna

SJ:s vd Madeleine Raukas betonar också att risken för coronaspridning ställer krav på resenärerna denna sommar.

”Vi ökar trafiken kraftigt efter midsommar för att fler ska kunna åka tåg och för att det ändå inte ska bli trångt ombord”, säger hon.

SJ har under våren och försommaren endast hälften av sittplatserna för att resenärer alltid ska ha en tom plats närmast sig.

Men från och med 1 juli kan resenärer som reser i par, som familj och i grupp boka platser bredvid varandra. Raukas räknar med att ungefär två tredjedelar av platserna i vagnarna kommer att bokas.

Familjer och grupper kan också boka hela kupéer i liggvagnarna även om det inte är fler än fyra personer som reser tillsammans.

Många fler som bokar tågresor

Under de senaste veckorna har antalet bokningar ökat kraftigt och SJ räknar med att köra ungefär hälften av alla fjärrtåg som normalt rullar en sommar, de senaste månaderna har endast 20-30 procent av avgångarna med snabbtågen körts.

”Det blir en stor utmaning för oss på SJ”, säger Madeleine Raukas. ”Vi ställer om vår produktion radikalt och vet att resandet kan komma att variera mycket mer än vanligt från tåg till tåg och från sträcka till sträcka”.

”Men tillsammans med resenärerna ska vi se till att deras resor blir så bra, så bekväma och så säkra som möjligt.”

”Vi ökar trafiken kraftigt efter midsommar för att fler ska kunna åka tåg och för att det ändå inte ska bli trångt ombord”

 

Madeleine Raukas, SJ:s vd Madeleine Raukas

Många banarbeten i sommar

Som vanligt sker många banarbeten under sommaren. Getingmidjan i Stockholm är helt stängd under åtta veckor, Dalabanan är stängd mellan Avesta Krylbo och Hedemora i fem veckor och Södra stambanan mellan Malmö och Lund är stängd i sex dagar.

Många andra banor är stängda kortare perioder och på flera dubbelspåriga banor är det enkelspårstrafik i längre eller kortare perioder.

”För att järnvägen ska bli mer pålitlig och punktlig måste den rustas för framtidens behov.” säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.

”Det påverkar resenärerna när vi måste stänga av järnvägssträckor, ha enkelspårsdrift eller lägre hastigheter för att kunna utföra arbeten.”

Enligt Eliasson utförs många av sommarens banarbeten på platser som ger stor effekt i hela järnvägssystemet.

Getingmidjan mellan Stockholm C och Stockholm S strängs för tredje sommaren i följd. Årets avstängning varar i åtta veckor från och med vecka 26 till och med vecka 33.

”För att järnvägen ska bli mer pålitlig och punktlig måste den rustas för framtidens behov.” 

 

Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.


FOTO: KASPER DUDZIK

Även i sommar stängs trafiken på Getingmidjan av, i år ska järnvägsbron vid Tegelbacken bytas ut.

Ny järnvägsbro i sommar

I sommar rivs den gamla järnvägsbron mellan Tegelbacken och Riddarholmen och en ny läggs på plats.

Regionaltågen från söder vänder i Flemingsberg, där resenärerna får byta till eller från pendeltåg, medan de flesta fjärrtågen vänder på Stockholm S, där resenärerna får byta till eller från pendeltåg eller andra fortskaffningsmedel.

Snälltåget vänder tågen på Södertälje Syd.

”Det blir problem med trängsel ombord när 100-tals resenärer från ett fjärrtåg ska byta till pendeltåg i Södertälje, Flemingsberg eller Stockholm Södra” säger Jonas Eliasson.

”Vi hoppas att alla inte tränger sig ombord på samma pendeltåg, oftast kommer det ju ett nytt en stund senare”.

Sträckan mellan Malmö och Lund håller successivt på att byggas ut från två till fyra spår. just nu pågår arbetena mellan Arlöv och Flackarp, strax söder om Lund.

22–28 augusti stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund för fyrspårutbyggnaden. De fyra nya spåren ska byggas på samma plats som dagens två spår vilket kräver att tågtrafiken flyttas till två tillfälliga spår. 

Bussar mellan Malmö och Lund

Under tågstoppet sätts ersättningsbussar in mellan Malmö och Lund och för stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup.

Undantagen är trafik som kör på Lommabanan som öppnas 23 augusti. Vissa nattåg kör annan väg. Snälltåget vänder i Eslöv.

Trafikverkets entreprenörer byter under sensommaren spår på den 21 kilometer långa sträckan Avesta Krylbo– Hedemora. Räler, sliprar och makadam byts ut.

Samtidigt byts järnvägsbron över Sätervägen i Solvarbo. I Snickarbo och Hedemora läggs nya spårväxlar in vilket bidrar till kortare mötestider.

De fem veckorna spårbytet pågår, veckorna 33-37, är järnvägstrafiken mellan Avesta och Borlänge inställd. Bussar ersätter.

Strax norr om Falköping C byggs nya förbigångsspår där långsammare tåg kan stanna medan snabbarer tåg passerar.

Tågtrafiken stoppas helt under veckoslutet vecka 26, dvs helgen efter midsommarhelgen, och det blir enkelspårsdrift mellan Falköping och Stenstorp veckorna 27–31. Under dessa veckor är vissa regionaltåg inställda och fjärrtågen som X2000 mellan Göteborg och Stockholm kan bli försenade.

Stopp för pendeltågen

Tågtrafiken söder om Göteborg påverkas av arbeten vid Västlänkens tunnelmynning i Almedal, nya spår och växlar läggs för att tågen ska kunna gå som vanligt medan Västlänken byggs.

Från 22 juni och under sommaren går det färre turer med pendeltågen Göteborg-Kungsbacka. Under sex dagar, 20-26 juli, är all tågtrafik mellan Göteborg och Kungsbacka inställd.

I Röstbo på Norra stambanan byggs mötesstation ut till tre spår för ökad kapacitet och 750 meter långa tåg.

Det blir hastighetsnedsättningar på stambanan under veckorna 32-35. Torsdag-söndag vecka 35 är det totalt tågstopp. Efter tågstoppet blir det hastighetsnedsättning ungefär en vecka.

Trots coronapandemin kommer alla planerade järnvägsarbeten under sommaren att kunna genomföras.

”Det blir problem med trängsel ombord när 100-tals resenärer från ett fjärrtåg ska byta till pendeltåg i Södertälje, Flemingsberg eller Stockholm Södra.”

 

Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.