fbpx

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 19 september 2020

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Rälslastningståget backar mot gamla stationen i Hjärup och 180 meter räl trycks upp på tåget medan ett Pågatåg mot Malmö passerar på det provisoriska spåret för Södra stambanan.

”Det är första gången denna metod för att återanvända långräler används i Sverige”, säger Filip Glebe på Vossloh Rail Services. ”I Tyskland och i många andra länder på kontinenten är det vardagsmat.”

För ett par veckor sedan flyttades tågtrafiken från Södra stambanans spår mellan Åkarp och Flackarp strax söder om Lund till två provisoriska spår strax öster om den gamla banan.

Under de närmaste åren ska Trafikverket och dess entreprenörer bygga fyra nya spår, delvis fem meter under marknivå, i den gamla banans sträckning.

De gamla spåren är dock inte särskilt gamla, varken betongsliprarna eller UIC60E1-rälerna är mer än 10–15 år gamla och kan med fördel användas många år till.

”Det är första gången denna metod för att återanvända långräler används i Sverige. I Tyskland och i många andra länder på kontinenten är det vardagsmat.”

 

Filip Glebe, Vossloh Rail Service

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Med en spårgående grävmaskin med gripklo placeras de sista rälslängderna på rullar för att halas in på rälslastningståget.

12 500 sliprar tas tillvara

19 440 meter räler och 12 500 sliprar tas nu tillvara i ett unikt projekt.

”Vi sparar ungefär tio miljoner kronor och minskar utsläppen av växthusgaser med 2 200 ton CO2-ekvivalenter genom att återanvända rälerna”, säger Jack Hansen, spårspecialist på Trafikverket.

Under veckoslutet 11-14 september transporterades 15 120 meter räler i tre tåg de 16 milen från den gamla banan mellan Hjärup och Åkarp till Sennan mellan Halmstad och Torup på järnvägen mellan Halmstad och Nässjö.

Till sin hjälp hade Trafikverket ett rälstransporttåg från Vossloh Rail Services i Tyskland med tio erfarna tyska järnvägsarbetare, ett 58-årigt diesellok och ett antal svenska entreprenörer.

Rälslastningståget Schienenladewagen (SLW) är tillverkat av Robel för att snabbt kunna lasta, transportera och lossa räler utan att skada dem. Långrälsvagnarna har littera Skks.

Rälerna hanteras av en portalkran som kan köra längs hela tåget på spår som är monterat på långrälsvagnarnas utsida.

”Vi sparar ungefär tio miljoner kronor och minskar utsläppen av växthusgaser med 2 200 ton CO2-ekvivalenter genom att återanvända rälerna.”

 

Jack Hansen, spårspecialist på Trafikverket

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Portalkranens gripklor har fått grepp om rälerna strax söder om Hjärups gamla station och börjar dra in dem på rälslastningståget.
FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Vosslohs arbetsledare Heiko Grössler håller koll på rälerna som pressas upp på rälslastningståget.

 

Ollonborre på spåret

På grund av sitt utseende har kranen fått smeknamnet ”Der Maikäfer”, tyska för ollonborren.

Rälerna som kapats i 180 meterslängder och lossats från befästningarna i betongsliprarna backades upp på rältransportvagnarna med minsta möjliga mekaniska påverkan och minsta möjliga krökningar.

När det inte längre var möjligt att backa upp rälerna placerades de sista längderna på rullar för att dras upp av kranen.

”Rälerna tål ganska mycket krökning i sidled men man ska vara väldigt försiktig med krökning i höjdled och med stötar och slag”, säger Jack Hansen. Det bildas lätt brottanvisningar och vill man ha ett spår som klarar tunga tåg i årtionden krävs varsamhet.”

När lokföraren Anders Blomqvist backat specialtåget mot rälerna som ska upp på tåget tar Mathias Lehmann och Jens-Uwe Schäne tag i rälerna med gripklorna med kranarna, drar upp dem på vagnarna och styr in dem i särskilda fack.

När de ligger rätt fortsätter Anders Blomqvist att backa tåget och de två 180 meter långa rälerna på sammanlagt 21,6 ton trycks utan större ansträngning upp på vagnarna.

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Rälerna pressas upp på vagnarna när tåget backar.

Det sjunger i rälerna

Det sjunger i rälerna när de glider upp på tåget.

Proceduren upprepas 13 gånger och efter några timmars arbete ligger 5 040 meter räler på tåget.

Då och då hindras lastningen av jordkablar som inte lossats ordentligt från rälerna eller svetsfogar som är lite för stora för att rälerna ka få plats i trånga facken. Det löser arbetsledaren Heiko Grössler snabbt med vinkelslipen.

Frank Quade och Sandro Zeretzki förankrar rälerna på vagnarna så de inte lämnat tåget under transporten norrut.

”Det här sättet att varsamt ta hand om räler som har många års livslängd är väldigt vanligt i Tyskland”, säger Filip Glebe på Vossloh.

”Ibland väljer man dock att revidera dem innan de återanvänds på banor för hastighet upp till 160 km/h.”

Vossloh Rail Services har 500 vagnar för rältransporter och sju Robel-kranar som rullar på vagnarna för att ta upp och lägga ner rälerna och dessutom andra kranar och utrustning för att hantera räler.

”Men Robelkranarna är vår Rolls Royce”, säger Glebe.

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Mathias Lehmann och Jens-Uwe Schäne styr in rälerna i olika fack med hjälp av portalkranens gripklor.

Full gas i åtta kilometer

Tåget väger 600 ton och den som tror att Skåne är platt tas snabbt ur villfarelsen. Det bär stadigt uppför i åtta kilometer till Tornhill, V12:an på 1 400 hästkrafter dånar effektfullt genom Lund.

Vi rullar tyst och stilla nedför mot Örtofta med motorn på tomgång men sedan är det åttonde körläget igen kilometer efter kilometer genom Eslöv och upp mot Stehag där vi får gå in på sidospår för att släppa förbi ett Öresundståg.

”Kanske inte världens bästa arbetsmiljö”, säger Anders Blomqvist som är förare på Svensk Tågtrafik, dotterbolag till lokägaren Svensk Tågkraft.

Loket är byggt 1962 av NOHAB i Trollhättan och ägdes och kördes i årtionden av danska DSB innan det återbördades till Sverige på 1990-talet.

”Det är bullrigt och det är varmt men det är roligt att köra.”

”Det är bullrigt och det är varmt men det är roligt att köra.”

 

Anders Blomqvist, förare på Svensk Tågtrafik.

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Med portalkranens gripklor dras rälerna de sista meterna upp på rälslastningsvagnarna.

Förarbyte i Hässleholm

En timma efter avgång från Flackarp kan han bromsa till stopp i Hässleholm och ge plats för kollegan Kjell Rigestål i värmen. Ett tolvtimmarspass på loket är slut för den här gången och ett nytt tolvtimmarspass väntar.

Rigestål får lämna Hässleholm efter någon minut och drar på upp mot Markaryd på det ödsliga enkelspåret över Hallandsåsens östra utlöpare, vi möter inte ett enda tåg innan vi kommer ut på Västkustbanan vid Eldsberga i den gråmulna skymningen

Vi är 45 minuter tidiga till godsbangården i Halmstad och Rigestål kopplar loss vagnarna och kör bort till tankstationen för att fylla tankarna med dieselolja, det tar några minuter att pumpa in 1 200 liter.

Tillsyningsmannen kommer ombord när Kjell Rigestål kopplat loket till vagnarna och strax efter klockan 21, när sista tåget från Jönköping rullat in på centralstationen, får vi klartecken från trafikledningscentralen i Göteborg att gå ut som spärrfärd på det som en gång var Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ).

15 kilometer och lika många minuter senare kan Kjell Rigestål stanna tåget på den nedlagda hållplatsen Sennan.

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Lokföraren Anders Blomqvist hejar på föraren i ett mötande Pågatåg medan diesellokets V12:a jobbar hårt för att få upp farten på det 600 ton tunga tåget.

302 ton räler skall lossas

I mörkret väntar ett nytt gäng från Vossloh och en handfull svenska mannar på att få lossa 302 ton räler. De har drygt sex timmar på sig.

Kranarna drar ut två räler åt gången och rälerna glider ner i makadamen medan Rigestål drar fram tåget 180 meter, Sedan tillbaka igen, ut med två nya räler och 180 meter framåt.

”I bästa fall hade vi lagt rälerna längs spåret på fyra plus fyra kilometer norr och söder om Sennan där de ska användas”, säger Filip Glebe.

”Men spårbytet sker inte förrän tidigast nästa år så nu får vi lägga upp rälerna vid sidan av banan.”

Sidoförflyttningen sker med hjälp av två traktorgrävare, en av dem spårgående, med speciell rullande lyftutrustning.

Efter några timmars intensivt arbete är de 28 rälerna återförenade med de 56 räler som föregående nätter lossats i Sennan i en 180 meter lång upplagsplats.

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Rälslastningståget i 100 km/h mellan Markaryd och Knäred på väg mot Sennan nordost om Halmstad.

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Lokföraren Kjell Rigestål klättrar upp på loket efter att ha tankar 1 200 liter dieselolja i Halmstad

Osäkert när rälerna är på plats

Inläggningen av rälerna i banan kan i bästa fall ske 2021. Men det är, som vanligt, osäkert vad Trafikverkets anslag räcker till. I värsta fall får de ligga kvar till 2022.

”Det vore olyckligt”, säger Jack Hansen på Trafikverket. ”Räler bör inte ligga med rälsfoten direkt på marken eller på banöverbyggnaden mer än några månader, definitivt inte mer än halvannat år. Annars blir det korrosion, hur fort den processen går beror på fuktigheten i underlaget.”

”Dessutom finns det alltid risk att rälerna behandlas styvmoderligt om befintligt spår kräver underhåll och rälerna måste flyttas.”

Om återanvändning av bättre begagnade räler på huvudspår blir mer regel än undantag i Sverige beror på Trafikverket.

Jack Hansen är försiktigt optimistisk.

”Det ser intressant ut”, säger han. ”Rälerna hanteras ganska varsamt på det här sättet, det kan vara en metod för framtiden även i Sverige. Men då ska de helst läggas på rätt plats omedelbart.”

”Det ser intressant ut. Rälerna hanteras ganska varsamt på det här sättet, det kan vara en metod för framtiden även i Sverige. Men då ska de helst läggas på rätt plats omedelbart.”

 

Jack Hansen, spårspecialist på Trafikverket

 

FOTO: CHRISTIAAN DIRKSEN
Lossning av rälerna i Sennan nordost om Halmstad med hjälp av portalkranens gripklor.

Nya bromsar risk på vintern

Nya bromsar risk på vintern

För att minska bullret från bromsande godståg i Tyskland tvingas godstågsbolag i nästan hela Europa byta bromsblock på många godsvagnar. Resultatet kan bli fler tågolyckor i Sverige och Finland.

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo har förnyat avtalet med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok. Avtalet ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år.

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ under coronapandemin. Medan affärsresenärerna fortfarande stannar hemma har fritidsresandet ökat kontinuerligt under sommaren och hösten.

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Ny godspendel Oslo–Göteborg

Sedan mitten av september körs ett nytt godståg mellan Oslo och Göteborg, till att börja med en gång i veckan. Tåget minskar trafiken på E6 med 2 000 lastbilar och därmed koldioxidutsläppen med 700 ton om året.

Bättre tider för SJ:s nattåg

Bättre tider för SJ:s nattåg

Resandet med nattågen har påverkats allra minst när coronapandemin har slagit hårt mot all kollektivtrafik. I december utökas nattågstrafiken i Sverige för första gången på årtionden.

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafiken förlorar miljarder

Kollektivtrafikbolagen tappar i år 7-8 miljarder kronor i förlorade biljettintäkter på grund av coronapandemin. Nästa år väntar minskad trafik och höjda biljettpriser.

MTR förlorade en halv miljard

MTR förlorade en halv miljard

Förra året var ett bra år för MTR i Sverige, i alla fall jämfört med 2018. De katastrofala förlusterna 2018 förvandlades till betydande förluster 2019. Men sen kom coronapandemin.

Direktupphandling av nattågen

Direktupphandling av nattågen

Trafikverket kommer att genomföra en direktupphandling av nattågstrafik mellan Sverige och Hamburg respektive Bryssel.

Batteritåg på Kinnekulle

Batteritåg på Kinnekulle

Det mesta pekar mot elhybridtåg för trafiken på Kinnekullebanan. Men vätgasdrift är definitivt inte uträknad. På kort sikt blir biodiesel i Itino-tågen.

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan tror på vätgas

Inlandsbanan satsar på eldrift. Men i stället för att elektrifiera 106 mil järnväg för åtta miljarder kronor, tror ledningen för Inlandsbanan på vätgas och bränsleceller. De första tågen kan rulla om fem år.

Biodiesel målet i Småland

Biodiesel målet i Småland

100 procent biodiesel. Det är kravet från länstrafikbolagen när de upphandlar nya tåg för de många icke-elektrifierade banorna i Småland.

Systemomställning i Mariestad

Systemomställning i Mariestad

Vätgas som drivmedel i tåg, bilar – och förskolor. I Mariestad arbetar man med en systemomställning för att få hela samhället fossilfritt.

Lastbilstrailrar kvar på spåren

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år.

Nya vagnen i trafik

Nya vagnen i trafik

Kring årsskiftet sätts de två första av de nya spårvagnarna i ordinarie trafik i Göteborg. Våren 2022 ska alla 40 ha levererats. Erfarenhetsdriften har inte avslöjat några nämnvärda problem.

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.