fbpx

Publicerad 2020-04-01

Tätare tågtrafik i Västsverige

Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035. Redan om åtta år ska antalet resor med tåg i Västra Götaland ha ökat till 33 miljoner reser per år. Kostnaderna för skattebetalarna väntas öka från 650 miljoner till 800–900 miljoner kronor om året.

TEXT: Ulf Nyström | FOTO: Kasper Dudzik

I Grohed mellan Uddevalla och Ljungskile har bygget av nytt mötesspår inletts. Ett Västtrafiktåg från Göteborg till Uddevalla passerar den 31 mars. Foto: Kasper Dudzik.

För att öka tågresandet kraftigt så snabbt vill Västtrafik skapa ett kraftigt utökat turutbud, återöppna flera gamla stationer samtidigt som man skapar ett sammanhållet knutpunktsupplägg. För att klara den ökade trafiken måste Västlänken vara klar och två stationer mellan Göteborg och Alingsås stängas.

Det framgår av de etappmål för 2028 som Västra Götalandsregionen och Västtrafik tagit fram under arbetet med Målbild Tåg 2035.

För att kunna binda samman Västra Götaland mer effektivt vill regionen och Västtrafik kopiera den schweiziska takttrafiken med fokus på tidtabell och knutpunkter för tågbyten på fasta minuttal.

Tågen möts på två dussin knutpunkter där bussar ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.

Västra stambanan:

Sträckan Göteborg–Alingsås har ett av Sveriges hårdast belastade dubbelspår med flera fjärrtågsoperatörer, regiontåg, pendeltåg och omfattande godstrafik.

Tågen har olika medelhastighet och snabba tåg kommer ikapp pendeltågen. Både godståg och regionala tåg förbigås av snabbtåg.

Trafikverket håller på att öka kapaciteten på stambanan, som Järnvägar.nu tidigare berättat. Men ökningen blir marginell.

Till 2028 föreslås ett trafikupplägg som möjliggör kvartstrafik till de större stationerna mellan Göteborg och Alingsås. Det skall bli möjligt genom att pendeltågen inte längre gör uppehåll vid två av tio stationer, Sävenäs och Aspen eller Aspedalen.

Eventuellt kan det så småningom bli en ny station vid Gustavsplatsen där Västlänken kommer att ansluta till stambanan och det går att skapa bytesmöjligheter med flera spårvagnslinjer.

För att öka turtätheten på de större stationerna mellan Göteborg och Alingsås bör regiontågen ha uppehåll i Partille, Lerum och Floda.

Regionexpresståg med uppehåll i Alingsås, Falköping, Skövde och Töreboda ger kortare restider. Knutpunkten i Herrljunga anpassas enligt förslaget mellan regiontåg på anslutande järnvägar och fjärrtågen som gör uppehåll där.

De genomgående tågen mellan Göteborg och Nässjö via Falköping-slopas. Det blir byte i Falköping som blir en av knutpunkter.

I stället förlängs trafiken Nässjö–Jönköping-Skövde till Töreboda.

Förslaget medför ett kraftigt utökat turutbud från de stora pendeltågsstationerna Partille, Lerum och Floda som idag har två tåg per timme, plus enstaka insatståg på morgon och eftermiddag, upp till sex tåg per timme och riktning med hjälp av en kombination av pendeltåg och regiontåg.

Förslaget medger upp till sju avgångar/timma från Alingsås jämfört med dagens fyra.

Vänerbanan

Resandet har ökat kraftigt sedan dubbelspåret Göteborg–Öxnered blev klart och pendeltågstrafiken Göteborg–Älvängen och regionaltågstrafiken Göteborg-Vänersborg invigdes 2012. Trafiken mellan Göteborg och Karlstad har fördubblats.  

Vänerbanan är hårt trafikerad mellan Göteborg och Skälebol söder om Mellerud.

Fjärrtågen kommer ikapp pendeltågen till Älvängen men problemet kan lösas med ett nytt vändspår för pendeltågen i Älvängen.

Trafikeringsförslaget för 2028 liknar dagens trafik men med ökat antal turer. Tågen mellan Karlstad och Göteborg föreslås gå som mest varje timma och få ett nytt uppehåll i Brålanda.

Det finns, även om den inte nämns i rapporten från regionen och Västtrafik, en betydande osäkerhet om framtiden för tågtrafiken mellan Göteborg och Oslo. Jernbanedirektoret som upphandlar trafiken i Norge och Norske Tog som tillhandahåller tågsätten funderar över den gränsöverskridande trafiken.

Tågen mellan Strömstad och Göteborg körs via Trollhättan för att korta restiden från norra Bohuslän och Uddevalla till Göteborg. Trollhättan-Göteborg får därmed fyra snabba regiontåg per timme.

Älvsborgsbanan

Trafikeringsförslaget för 2028 är timmestrafik Uddevalla–Herrljunga–Borås med samma uppehåll för alla tåg. Utredningen har prioriterat kort restid mellan Herrljunga och Borås. För att det skall vara möjligt slopas hållplatserna Mollaryd och Torpåkra.

För att klara timtrafik och kortare restider krävs spårbyte, fjärrstyrning, ombyggnad av Vänersborgs station för att klara av tre tåg samtidigt och nytt mötesspår i Borgstena.

Alependeln mellan Göteborg och Älvängen gör uppehåll i Bohus. Foto: Kasper Dudzik

Kinnekullebanan

Trafikeringsförslaget till 2028 är ett tåg per timme Mariestad-Herrljunga där byten anpassas till tågen mot Göteborg. Samtliga tåg på Kinnekullebanan föreslås i ett längre perspektiv vara genomgående till Göteborg. Men i rapporten anges att ”direkttrafik från Kinnekulle till Göteborg är möjlig om fordon införskaffas med samma kapacitet som övriga regiontåg på sträckan.” Trafiken mot Örebro föreslås utökas.

För att möjliggöra tätare trafik och kortare restid krävs spårbyte och en ny mötesstation i Järpås.

Viskadalsbanan

Trafikeringsförslag till 2028 är ett tåg per timme hela sträckan Borås-Varberg. På sikt kan det bli halvtimmestrafik med tåg mellan Borås och Skene. Infrastrukturen behöver kompletteras med fjärrstyrning och en kortare dubbelspårssträcka.

För att möjliggöra snabbare trafik med nya tåg krävs spårbyte (sker troligen i år), höjd tillåten hastighet till 110 km/h och förlängda plattformar.

Kust till kust-banan

I väntan på utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås, som inte kommer att vara klar till år 2028, planeras inga betydande förändringar av tågtrafiken mellan de båda städerna.

Däremot vill regionen och Västtrafik ”på sikt” köra timmestrafik med regiontåg mellan Borås och Värnamo, i första skedet på sträckan Borås-Limmared med ”några få” regiontåg till Värnamo. Nya, eller snarare nygamla, stationer i Hillared och Länghem.

Men för att få plats för de nya regionaltågen, fjärrtågen Göteborg-Kalmar och godstågen, upp till tre tåg per timme, krävs spårbyte mellan Borås och Hillared, som sker i år, men också en ny mötesplats mellan Borås och Hillared.

Västkustbanan

Öresundstågen trafikerar idag med ett tåg i timmen mellan Göteborg och Malmö som kompletteras med insatståg mellan Göteborg och Halmstad. Förslaget innebär att Öresundstågstrafiken utökas till halvtimmestrafik över hela trafikdygnet och att regionaltågstrafiken mellan Göteborg och Varberg utökas, dessa tåg föreslås stanna i Åsa och eventuellt en ny station i Väröbacka istället för Öresundstågen. Denna utökning innebär också fler tåg från Kungsbacka.

Bohusbanan

På sträckan mellan Strömstad och Uddevalla finns på sikt ett behov att köra timmestrafik med regiontåg. Mellan Uddevalla och Göteborg är behovet till att börja med halvtimmestrafik. Mellan Stenungsund och Göteborg finns behov av ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik. Mellan Munkedal och Uddevalla samt mellan Stenungsund och Göteborg går enstaka godståg.

I etappmålet för 2028 finns timmestrafik mellan Munkedal och Göteborg via Trollhättan. Vartannat tåg fortsätter till Strömstad vilket ger varannantimmestrafik norr om Munkedal.

Tågen mellan Strömstad-Munkedal och Göteborg körs, enligt förslaget, via Trollhättan. Därmed kan restiderna minskas från norra Bohuslän och Uddevalla till Göteborg och omvänt. Tågen på södra delen av Bohusbanan får i Uddevalla anslutning till regionaltågen.

En ny mötesstation i Grohed söder om Uddevalla anläggs för att kunna köra halvtimmestrafik mellan Stenungsund och Uddevalla.  En kort dubbelspårssträcka och en ny station byggs i Brunnsbo.  Plattformar på södra Bohusbanan förlängs till 170 meter.

Spårbyte behöver ske på delar av norra Bohusbanan. Restiden kortas två-tre minuter mellan Tanum och Uddevalla för att tidtabellen ska gå ihop. Plankorsningar byggs om och röjning sker för bättre siktförhållanden.

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.