fbpx

Tio röjningslok i ständig beredskap

Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige. I storstadsområdena ska evakuering av tåg inledas högst en timma efter haveri. Röjning av spåren ska påbörjas inom två timmar.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 25 maj 2020

FOTO: KASPER DUDZIK
I Kil står TME 1527 redo att undsätta havererade järnvägsfordon. Loket bemannas av Nordiska Tåg. 

I höst kommer ett elfte röjningslok på plats och senast 2024 ska det finnas röjningslok även i övre halvan av Sverige.

”Med röjningsloken, kortare inställelsetid för jourpersonal och tydligare operativa processer kommer vi att slippa mycket förvirring, många sena evakueringar och lång väntan på röjning av spåren”, säger Thomas Pettersson, projektledare på Trafikverket.

Efter ett antal uppmärksammade evakueringar, eller snarare brist på evakueringar, av strandade passagerare från sommarvarma tåg och flera spontanevakueringar där resenärerna tröttnade på att vänta timma efter timma på att få lämna av tågen och sonika gick sin väg, ibland över trafikerade spår, fick Trafikverket 2017 i uppdrag av regeringen att utreda hur evakueringar och bärgning av trasiga fordon skulle kunna skyndas på.

Trafikverkets förslag accepterades i stora drag av regeringen och nu gäller nya regler för evakuering och röjning.

Evakuering innebär att resande lämnar tåget oplanerat på en annan plats än vid en plattform.

Röjning definieras som åtgärder efter avslutad räddning i syfte att undanröja hinder för att få spår trafikerbart efter olycka eller haveri.

Högst en timma till evakuering

I och kring Stockholm, Göteborg och Malmö gäller de nya jour- och röjningstiderna sedan i december förra året. Här får det ta högst en timme att påbörja evakuering av tågresenärer vid stopp i tågtrafiken. Röjningen av spåren ska påbörjas inom två timmar.

Utanför storstadsregionerna får det ta högst två timmar att påbörja evakuering av resenärer vid trafikstopp. Röjningen av spåren ska påbörjas inom tre timmar.

Senare införs reglerna om kortare tider för evakuering och röjning även i norra Sverige.

”Tågtrafikföretagen och Trafikverket har gemensamt utvecklat arbetssätt för att påskynda evakueringar och röjningar”, säger Pettersson. ”Informationen till resenärerna ombord på tåg som står stilla är nu snabbare och tydligare.”

För att snabba upp processerna har Trafikverket förtydligat ansvarsfördelning och rutiner både mellan tågtrafikföretagen och Trafikverket och internt inom Trafikverket.

”Trafikverket får nu en ledande roll med tydlig operativa processer och kan fatta snabbare beslut i störningssituationer”.

Snabb kontakt med Trafikverket

Lokförare som råkar ut för någon form av stoppande fel ska nu omedelbart kontakta trafikledningen, redan innan han påbörjar felsökning. Trafikverket beordrar ut jourpersonal och röjningslok.

”Löser lokföraren problemet återkallas personal och lok”, säger Pettersson

Vid de evakueringar och röjningar som genomförts det senaste halvåret har de nya rutinerna visat sig fungera väl.

Sedan december 2019 förra året har de allra flesta evakueringarna i storstadsregionerna påbörjats inom en timme. Flertalet röjningar av trasiga tåg har påbörjats inom två timmar.

Att alla röjningar inte har utförts inom utsatt tid beror främst på att det ännu inte finns röjningslok i hela landet.

”Vi fortsätter etableringen av röjningslok till 2024”, säger Pettersson. ”När alla kontrakt är klara kommer vi att har röjningslok på 15 platser i landet.”

”Snabbare röjning av trasiga tåg ger mer plats på spåret som i sin tur leder till bättre punktlighet för resenärer och gods i hela landet”.

FOTO: KASPER DUDZIK
I Göteborg bemannas röjningsloket av Baneservice som för hyr T44 260 från Tågkraft. När hamnbanan stängs av för sprängningsarbeten för dubbelspårsbygget måste loket lämna Skandiahamnen och gå bort till bangården vid Kville för att inte bli avskuret från järnvägsnätet. Den 15 maj 2020 rullar loket förbi Eriksberg på en sådan tur. 

Röjningslok på tio platser

Röjningslok finns för närvarande på följande platser: Malmö (ProTrain), Älmhult (ProTrain), Nässjö (ProTrain), Göteborg (Baneservice), Kil (Nordiska Tåg), Hallsberg (Tågab), Stockholm (ProTrain), Gävle (ProTrain). Ljusdal (ProTrain) och Östersund (Inlandståg).

I slutet av oktober placeras ett röjningslok i Borlänge. Det kommer att ägas och bemannas av Railcare.

Under åren 2022-2024 får även Långsele, Vännäs, Boden och Kiruna röjningslok.

Att det dröjer innan mellersta och norra Norrland får röjningslok beror på att flera linjer där har eller inom några år kommer att få tågsäkerhetssystemet ERTMS.

”Därför anskaffar Trafikverket fyra nya röjningslok och upphandlar endast bemanningen av loken”, säger Pettersson.

Enligt de krav som Trafikverket ställer får endast diesellok användas som röjningslok. Loken ska vara godkända av Transportstyrelsen, underhållas enligt fordonsleverantörens underhållsplan, ha en dragkraft för minst 900 ton och hastighet för ensamt lok om minst 90 km/h.

Loken ska i båda ändar vara försett med rörlig dragkrok, bromshuvudledning och matarledning för att möjliggöra transporter med koppeladapter/övergångskoppel av fordon med automatkoppel.

Lokföraren ska kunna vara behjälplig vid montering av koppeladapter/övergångskoppel på hjälpbehövande fordon.

ProTrain har sju röjningslok

ProTrain har vunnit upphandlingen av röjningslok med lokförare i ständig beredskap på sex orter i Sverige.

”Vi tycker det är prestigeuppdrag och vi är väldigt stolta över att ha fått ansvaret för sex av elva röjningslok”, säger KarlJohan Börjeson, vd i ProTrain.

ProTrain kör tåg, hyr ut lokförare, växlare och tillsyningsmän för persontrafik och godstransporter till tågtrafikföretag och företag som arbetar i spåren och ordnar lokförarutbildningar på fyra orter i Sverige.

”Vi tycker de olika uppdragen korspollinerar varandra”, säger Börjeson. Den totala kompetensen ökar och vår personal kan erbjudas omväxlande arbetsuppgifter.”

ProTrain har moderna Voith Gravita 10BB i Malmö, Älmhult, Nässjö och Stockholm. Ett femte lok står som reserv i Göteborg.

I Gävle och Ljusdal har ProTrain äldre men starkare danska diesellok, svensk beteckning TMZ.

Endast röjningsuppdrag

Loken används inte för några andra ändamål än röjning.

”Lokförarna har beredskap fyra dygn och har sedan förarturer i ARE-tågen i fyra dygn innan de går på sex dagars ledighet”, säger KarlJohan Börjeson. ”Vi har skaffat moderna lägenheter på gångavstånd till lokens uppställningsspår, det är inga problem att dra iväg inom en halvtimma eller en timma beroende på stationeringsort.

ProTrain bemannar sedan i december Artic Rail Express (ARE) mellan Oslo och Narvik för norska Cargonet på sträckan Ludvika-Narvik.

”Vi hade inga problem att hitta intresserade förare till röjningsloken”, säger Börjeson. Många tycker det är intressanta arbetsuppgifter.”

I snitt har förarna i Malmö, som varit igång längst, gjort två-fyra röjningsuppdrag per månad.

”Det har varit bogsering av trasiga tåg och kortare förflyttningar av tåg som fått stopp på spänningslösa sträckor”, säger Börjesson.

Baneservice kör röjningslok i Göteborg

Baneservice, som bland annat sköter den omfattande växlingen i Skandiahamnen i Göteborg och kör en del godståg åt Green Cargo, ansvarar för röjningsloket i Göteborg.

Baneservice hyr ett äldre svenskt diesellok, en T44:a, av Svensk Tågkraft och använder det tidvis för växling i Skandiahamnen och i Marieholms industriområde i Göteborg.

”Vi klarar ändå kravet på att komma iväg på röjningsuppdraget på en halvtimma dagtid och en timma kvällar, nätter och veckoslut”, säger Claes Mårdstrand, trafikchef på Baneservice Skandinavia.

På de två månader Baneservice haft röjningsberedskapen i Göteborg har larmet gått tolv gånger.

”Nio gånger blåstes larmet av redan innan vi kommit i väg och två gånger har vi fått vända tillbaka när problemen löst sig”, säger Mårdstrand. ”Endast en gång har vi genomfört ett röjningsuppdrag.”

Förarna på Baneservice bor i lägenhet i centrala Göteborg och jobbar i 24-timmarspass.

”Det blir lätt enformigt att bara vänta på något som händer några gånger i månaden och därför får förarna ägna några timmar åt växling nästan varje dag”, säger Claes Mårdstrand.

Kostar 80 miljoner kr om året

Kostnaden för Trafikverket att hålla elva röjningslok i beredskap dygnet runt året runt är cirka 80 miljoner kronor per år, i snitt drygt sju Mkr per röjningslok och år.

”Det är väl använda pengar”, säger Thomas Pettersson på Trafikverket. ”Kostnaderna för att ha tåg stående på spåren som blockerar all trafik blir snabbt väldigt stor.”

”Förr fanns ett överflöd av lok och gott om personal över hela landet men nu är organisationerna slimmade och tillgången på dragkraft optimerad, det finns inga reserver.”

”Kostnaderna för att ha tåg stående på spåren som blockerar all trafik blir snabbt väldigt stor.”

 

Thomas Pettersson, projektledare på Trafikverket.

Nya tåg till Småland försenas

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år.

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Vill stoppa bidrag till Green Cargo

Riksdagen måste stoppa regeringens förslag om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor till Green Cargo. Det kräver ledningen för konkurrenten Hector Rail, landets näst största godstågsbolag.

Premiär för långrälsåtervinning

Premiär för långrälsåtervinning

Rälerna från Södra stambanan mellan Malmö och Lund får nytt liv i södra Halland. Flytten 16 mil norrut sparar cirka tio miljoner kronor och utsläpp av 2 200 ton koldioxid.

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

Halvt spårbyte på Älvsborgsbanan

37 kilometer av Älvsborgsbanan får i höst ny makadam och nya betongsliprar. Tre driftplatser får nya växlar. Men rälerna byts inte ut, de svetsas samman till skarvfritt spår.

1,4 miljarder kr till Green Cargo

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo kommer att få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten.

Tre månader till start

Tre månader till start

Om tre månader tar Vy Tåg över nattågstrafiken mellan Stockholm och Övre Norrland.

Coop-trailrar går som tåget

Coop-trailrar går som tåget

Det börjar bra och det slutar ändå bättre. Coop-tåget från Malmö godsbangård till terminalen i Bro avgår elva minuter tidigt och går i mål 48 minuter före utsatt tid.

Nya X2000 fyra år försenad

Nya X2000 fyra år försenad

2013 beslöt SJ att modernisera X2000-tågen. Det första skulle vara klart 2016. Men provkörningarna inleddes först 2017 och ännu är det första tågen inte klart för trafik. Nu lovar SJ premiärtur i vinter.

Räddaren i nöden behöver hjälp

Räddaren i nöden behöver hjälp

I 30 år har X2000 varit Sveriges snabbaste och bekvämaste tåg. Utan X2000 hade SJ förmodligen inte överlevt det senaste sekelskiftet.

22 år från tanke till verklighet

22 år från tanke till verklighet

Det tog 22 år från den första utredningen startade till tåget sattes i trafik. Utmaningarna var gigantiska, bakslagen många. Men 4 september 1990 sattes X2000 i trafik mellan Stockholm och Göteborg.

610 miljoner kr i EU-bidrag

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

BIM gör sitt intåg på järnvägarna

Sista etappen på renoveringen av Getingmidjan är den första järnvägsprojekt där entreprenörerna använt virtuella tredimensionella modeller i stor utsträckning.

Ballastfria spår minskar underhåll

Ballastfria spår minskar underhåll

Räler och växelsektioner kördes på lastbil från Ystad till Tallinn. Spår och växlar är bultade i broarnas stålsektioner. Det finns sju och en halv växel på bron.

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Tågstopp sex dygn Malmö-Lund

Under sex dygn ska två tillfälliga spår mellan Hjärup och Åkarp och två helt nya spår genom Arlöv kopplas in på Södra stambanan.

Getingmidjan snart som ny

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny.

720 miljoner över hela landet

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Rekord i inställda tåg

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre.

Förlust för Green Cargo

Förlust för Green Cargo

Coronapandemin har inte påverkat godstransporterna och lönsamheten så mycket som befarat. Men Green Cargo tvingas ändå redovisa ett minusresultat.

Första vagnarna på plats i Lund

Första vagnarna på plats i Lund

29 juli kom Åsa-Hanna. I fredags kom Sfinxen. Om fyra månader invigs spårvägen i Lund. Den sex kilometer långa banan kommer att trafikeras med sju vagnar.

Strid om Inlandsbanans framtid

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard eller en outnyttjad resurs. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Ökande transporter till Båramo

Ökande transporter till Båramo

Transporterna av containrar i Båramopendeln ökade med fyra procent under första halvåret i år.

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Nattåg till Hamburg och Bryssel

Regeringen vill återuppväcka nattågstrafiken mellan Sverige och kontinenten och beredd att satsa 400 miljoner kronor under fyra år.

1409 blir app för alla

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Med appen 1409 är det möjligt.

Enhetlig trafikledning

Enhetlig trafikledning

Trafikledningscentralen i Boden fick i juni ett nytt system för styrning av tågtrafiken i Övre Norrland.

SJ tappade 900 miljoner

SJ tappade 900 miljoner

SJ:s rörelseresultat försämrades med drygt 900 miljoner kronor andra kvartalet i år och antalet resenärer minskade med 77 procent.

Kardonbanan klar i höst

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst.

ERTMS sänker tågtrafiken

ERTMS sänker tågtrafiken

Kostnaden för införandet av ERTMS på järnvägarna i Sverige blir 46 miljarder kronor. Det har Ramböll räknat ut på uppdrag av Trafikverket och Tågföretagen.

20 år med Öresundsförbindelsen

20 år med Öresundsförbindelsen

(2020-06-30). 134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan.

Mycket politik i tågen på bron

Mycket politik i tågen på bron

(2020-06-30). Mycket politik i tågen på bron.

Ingen dröm för godstrafiken

Ingen dröm för godstrafiken

(2020-06-30). Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods.

Avbokade resor ställer in tåg

Avbokade resor ställer in tåg

(2020-06-29). Det blir ingen persontrafik på Inlandsbanan i sommar.

Många vill till Norrland i sommar

Många vill till Norrland i sommar

(2020-06-25).Sedan Folkhälsomyndigheten aviserade att reserestriktionerna skulle bli mindre strikta har bokningarna till SJ:s nattåg till Jämtland och Övre Norrland ökat drastiskt.

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

Nattåg Stockholm-Berlin 2021

(2020-06-22). Det blir ingen nattågstrafik mellan Malmö och Berlin i sommar. Men nästa år storsatsar Snälltåget och kör liggvagnar mellan Stockholm och Berlin via Malmö och Hamburg.

Oro för trängsel i sommartrafiken

Oro för trängsel i sommartrafiken

(2020-06-18). Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.

Euromaint flyttar in i Raladepån

Euromaint flyttar in i Raladepån

(2020-06-17). Euromaint hyr den nya tågverkstaden i Hallsberg. TXG Maintenance lämnade verkstaden i vredesmod sedan fastighetsägaren Train Alliance aviserat kraftigt höjd hyra.

EQT säljer Hector Rail

EQT säljer Hector Rail

(2020-06-16). Det svenska investmentbolaget EQT säljer Hector Rail, Sveriges största privatägda godstågsbolag, till Ancala, ett betydligt mindre brittiskt investmentbolag.

Railcare kör malm åt LKAB

Railcare kör malm åt LKAB

(2020-06-15). Railcare kommer att transportera 600 000 ton rågods för LKAB från Svappavaara till Kiruna. Transporterna sker med två lastade tåg per dygn i tre månader.

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Begagnat lyft för Inlandsbanan

(2020-06-12). Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan.

SJ ökar trafiken efter midsommar

SJ ökar trafiken efter midsommar

(2020-06-10). SJ utökar fjärrtågstrafiken med 25 procent efter midsommarhelgen.

Första tåget från Norvik

Första tåget från Norvik

(2020-06-09). Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och Green Cargo – det första lastade tåget från Norvikshamnen.

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Fler tåg när restriktioner avskaffas

(2020-06-08). Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas.

Green Cargo i ekonomisk kris

Green Cargo i ekonomisk kris

(2020-06-05) Godstågsbolaget Green Cargo behöver ett kapitaltillskott.

Lönsamt satsa på 250 km/h

Lönsamt satsa på 250 km/h

(2020-06-01). Det är lönsamt att uppgradera Västkustbanan, Vänerbanan, Mälarbanan, Ostkustbanan, Botniabanan och Norrbotniabanan för 250 km/h.

Mer trafik i Malungsfors

Mer trafik i Malungsfors

(2020-05-29). I höstas återinvigdes virkesterminalen i Malungsfors och tågtrafiken mellan Vansbro och Malung på Västerdalbanan återuppstod.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Inlandsbanan fjärrmanövreras

(2020-05-27) Växlar och signaler styrs från de nya tågledningscentralerna.

Tio röjningslok i ständig beredskap

Tio röjningslok i ständig beredskap

(2020-05-25) Röjningslok står nu i beredskap dygnet runt året runt på tio platser i Sverige.

Danska diesellok poppis i Sverige

Danska diesellok poppis i Sverige

(2020-05-23) Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre starka diesellok från danska DSB.

Oklart om nattågen till Berlin

Oklart om nattågen till Berlin

(2020-05-22) Pandemin och osäkerheten kring tågresor över gränserna gör det osäkert om och när trafiken kan komma igång.

Omvägar för godset från hamnen

Omvägar för godset från hamnen

(2020-05-19). Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till dubbelspår har åter tagit fart efter ett par års stiltje.

Hamnrekord för containertrafiken

Hamnrekord för containertrafiken

(2020-05-19). Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer.

Ny tågdepå i Hässleholm

Ny tågdepå i Hässleholm

(2020-05-15). Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas.

Hyresbråk stänger verkstad

Hyresbråk stänger verkstad

(2020-05-14) TXG Maintenance lämnar verkstaden i Hallsberg.

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

(2020-05-12). SJ fortsätter att köra nattåg från både Stockholm och Göteborg till Umeå och Duved.

Västlänken – Första sprängsalvan

Västlänken – Första sprängsalvan

(2020-05-08) På torsdagen sköts den första sprängsalvan för järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken.

Allt längre väntan för godstågen

Allt längre väntan för godstågen

(2020-05-06). Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram.

Långt till vinst för Green Cargo

Långt till vinst för Green Cargo

(2020-05-04). Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer.

Vinsten utraderad på två veckor

Vinsten utraderad på två veckor

(2020-05-04). Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Svag ökning av tågresandet

Svag ökning av tågresandet

(2020-04-30). Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå.

Nattåg till Bryssel kräver beslut

Nattåg till Bryssel kräver beslut

(2020-04-29) Trafikverket föreslår att Malmö-Köln-Bryssel blir den första sträckningen för nattåg till kontinenten som upphandlas.

Flera frågetecken för Vy

Flera frågetecken för Vy

(2020-04-27) Inget är ännu klart. Det är beskedet från Vy Tåg när det gäller möjligheten att köra nattågen mellan Luleå och Stockholm till och från Göteborg.

Oviss framtid för SJ:s nattåg

Oviss framtid för SJ:s nattåg

(2020-04-24) SJ kan komma att köra nattåg till och från Umeå trots att Norskägda Vy tar över den upphandlade trafiken i december.

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Trafikverket vill köpa nya nattåg

(2020-04-22) Trafikverket vill köpa lok och vagnar för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland.

Cororna bromsar utbildningar

Cororna bromsar utbildningar

(2020-04-20). Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare.

Mer livsmedel på tåg efter corona

Mer livsmedel på tåg efter corona

(2020-04-18) Lastbilstransporter fungerar sämre under Coronapandemin. En lösning kan vara att köra fler varor med tåg.

Tågen rullar åter för ICA

Tågen rullar åter för ICA

(2020-04-14) Scanlog, Ica, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige.

De gula maskinernas högtid

De gula maskinernas högtid

(2020-04-09) Ingen annan tid på året arbetas så mycket på de svenska järnvägarna som under påsken. 2020 är inget undantag.

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom får stororder på ERTMS

(2020-04-07) Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt.

Här byggs flaskhalsen bort

Här byggs flaskhalsen bort

(2020-04-06) I december 2024 ska den sista betydande flaskhalsen på Västkustbanan förvandlas till historia.

Akut kris för tågtrafikbolagen

Akut kris för tågtrafikbolagen

(2020-04-03) Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs.

Coronakris för länstrafikbolagen

Coronakris för länstrafikbolagen

(2020-04-02) Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt.

Tätare tågtrafik i Västsverige

Tätare tågtrafik i Västsverige

(2020-04-01) Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035.

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Sex järnvägsbyggen får klartecken

(2020-03-31) Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren.

Coronaviruset ger fler kombitåg

Coronaviruset ger fler kombitåg

(2020-03-29) Spridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat.

”Det är en kraftig nedgång”

”Det är en kraftig nedgång”

(2020-03-25) Från all-time-high till all-time-low på tre veckor. Rädslan för spridningen av Coronaviruset har medfört att SJ och MTR Express förlorat en mycket stor del av resenärerna.

Corona försenar nya spårvagnar

Corona försenar nya spårvagnar

(2020-03-24) I början av mars kom den andra av de 40 nya spårvagnarna till Göteborg. Den första vagnen har provkörts ett par månader.

Ståltåget genom vinterkvällen

Ståltåget genom vinterkvällen

(2020-03-24) Det har börjat mörkna och klockan har hunnit bli 15:09 innan tåg 9107 lämnar Boden C. Det har varit ett växelfel i Notviken och trafikstopp mellan Luleå och Boden.

Plats för fler tåg på stambanan

Plats för fler tåg på stambanan

(2020-03-24) På några årtionden har tågtrafiken på Västra stambanan mer än fördubblats.

Framtiden har sex axlar

Framtiden har sex axlar

(2020-03-24) Framtiden har sex axlar. Markus Gardbring, COO på Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, är helt säker. Fyraxliga lok, hur starka de än är, får inte ner kraften i spåret.

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

Tre procent fler på Västtrafiks tåg

(2020-03-24) Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen.

2021 får Västtrafik nya tåg

2021 får Västtrafik nya tåg

(2020-03-23) Nästa år kommer det första nya motorvagnståget till Västtrafik, om knappt fem år ska 45 beställda tåg vara i trafik.

Effektivare rangerbangårdar

Effektivare rangerbangårdar

(2020-02-27) Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter.

Statsbidrag hjälper Green Cargo

Statsbidrag hjälper Green Cargo

(2020-02-27) 2019 var ännu ett bekymmersamt år för statliga Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag.