fbpx

Hårda restriktioner för godståg genom Danmark

Danska Trafikstyrelsen har beslutat om omfattande restriktioner för transporter av lastbilstrailrar på järnväg genom Danmark. Restriktionerna är så långtgående att trailer på tåg i fortsättningen hänvisas till färjorna mellan Sverige och Tyskland.

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 9 februari 2021

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Ett kombitåg från Tyskland rullar in Danmark och stationen i Padborg i januari 2009. Loket 185 333 hör till det DB-bolag som numera heter DB Cargo Scandinavia.

”Usch, det är jättebesvärligt”, säger Andreas Kässel, kundansvarig för internationell trafik på Hector Rail. ”Vi undrar hur länge det här kommer att gå.”

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslutade 5 februari om ”Påbud om supplerende sikkerhedsforanstaltninger ved transport af trailere på lommevogne”.

De tillkommande säkerhetskraven innebär bland annat

  • krav på dokumentation som visar att de låsanordningar som används för hålla fast lastbilstrailrarna på järnvägsvagnarna är tillräckliga
  • vid transport över Stora Bält-bron ska trailrarna belasta låsanordningen med minst åtta ton utöver trailerns vikt
  • vid transport över Stora Bält-bron ska ytterligare fastspänning av trailrarna ske
  • låsanordning MAZ80800 får inte längre användas vid transport av trailrar genom Danmark
  • undantag görs dock för tågtransport mellan dansk-tyska gränsen och kombiterminalen i Padborg

Kraven gäller från 6 februari och tills vidare.

”Usch, det är jättebesvärligt. Vi undrar hur länge det här kommer att gå.”

 

Anderas Kässel, kundansvarig för internationell trafik på Hector Rail.

Bakgrunden till de hårda kraven är den allvarliga olyckan på Stora Bält-bron 2019 då åtta passagerare i ett danskt persontåg dödades sedan en trailer lossat från fästanordningen i järnvägsvagnen och krossat fronten på det mötande persontåget och ytterligare ett halvdussin incidenter med olåsta trailrar sedan dess.

Danskt stopp för trailer på tåg – Järnvägar (jarnvagar.nu)

14 januari förbjöds transporter av lastbilstrailrar på järnvägsvagnar över Stora Bält-bron.

22 januari beslöt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen att all trafik med lastbilstrailrar på järnvägsvagnar förbjöds i hela Danmark i upp till två veckor.

Sedan 6 februari gäller de ny hårda kraven på dokumentation och typ av låsanordningar för att köra tågen genom Danmark och last i trailrarna för att köra över Stora Bält-bron.

Havarikommisionen utreder tillbudet

Den danska Havarikommisionen utreder det senaste tillbudet på Stora Bält-bron, en rapport väntas tidigast i vår.

Sedan mitten av januari har tåg med lastbilstrailrar på tåg mellan Sverige och kontinenten så långt möjligt körts via tågfärjeleden Trelleborg-Rostock med järnvägsfärjorna Mecklenburg-Vorpommern och Skåne.

Men färjetransporterna tar längre tid än tågen genom Danmark och transporter med höga krav på transporttider körs nu med lastbil hela vägen mellan Tyskland och Sverige.

Av resterande godsmängder, ungefär tre fjärdedelar, går drygt hälften på järnvägsfärjorna och knappt hälften i containrar på tåg genom Danmark.

Normalt körs tre tåg per riktning och dygn mellan Sverige och Tyskland med färjorna: ett för DB Scandinavia, ett för Cargonet och ett för TX Logistik.

Tolv tåg per dygn med färjorna

De senaste veckorna har sex godståg skeppats över varje dag i vardera riktningen; de tre ordinarie och ytterligare tre för DB Scandinavia, TX Logistik och Hector Rail.

Men färjetransporterna är inte bara mer tidsödande än direkttågen genom Danmark, de är också dyrare.

”Vi måste ta igen den ökande transportkostnaden av våra kunder och det är synnerligen oklart om de är beredda att betala mer för tågtransporterna mellan Sverige och Tyskland”, säger Andreas Kässel på Hector Rail.

”Risken är nog överhängande att många väljer att köra lastbil hela vägen.”

Akos Ersek på Unionen för Internationella kombitransporter (UIRR), beräknar merkostnaderna för tågtransporter av lastbilstrailrar mellan Skandinavien och kontinenten till drygt en miljon euro per vecka, motsvarande drygt tio miljoner kronor, under den tid det i praktiken är stopp för transittrafiken genom Danmark.

Fler artiklar

Vill du läsa fler artiklar?