fbpx

SJ och TiB avslutar avtal i förtid

SJ och Tåg i Bergslagen har kommit överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken i Bergslagen tre år i förtid, i december 2023. Orsaken är stora förluster för SJ under coronapandemin.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 20 augusti 2021

FOTO: KASPER DUDZIK

Tåg i Bergslagen X51 9025 i Skinnskatteberg i juli 2020.

 

”Avtalet blev ett offer för pandemin”, säger Dan Olofsson, ansvarig för trafikavtal på SJ. ”Våra intäkter har halverats medan kostnaderna varit oförändrade.”
2016 vann SJ upphandlingen om drift och underhåll av Tåg i Bergslagen för perioden 2016 till 2026. Avtalet är en så kallad tjänstekoncession där 90 procent av intäkterna beror på hur många som reser med tågen, endast tio procent är ersättning från länstrafikbolagen. Det innebär att SJ står för hela den ekonomiska risken.

40-50 procent färre resenärer

Under coronapandemin har resandet minskat med 40-50 procent och SJ:s intäkter har sjunkit ungefär lika mycket medan kostnaderna varit i stort sett oförändrade eftersom SJ och andra tågtrafikföretag kört normal trafik efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten och regeringen.
”Avtalet har redan innan pandemin varit en utmaning”, säger Dan Olofsson. ”Vi räknade men successivt ökat resande och resandet ökade men inte riktigt i den takt vi trodde. När pandemin kom och resandet halverades drabbades vi av mycket stora förluster.”
Omsättningen var före pandemin 200-250 miljoner kronor per år. Under 2020 och 2021 kommer SJ:s att förlora cirka 100 miljoner kronor per år på avtalet.
”Det finns en skrivning i avtalet om att vi kan begära omförhandling av avtalet om förutsättningarna ändras under avtalsperioden och det har de sannerligen gjort under pandemin”, säger Dan Olofsson.
”Vi har förhandlat under våren och sommaren och kommit överens om att avsluta avtalet i förtid. Men vi kör vidare i två år och fyra månader, till dece

FOTO: KASPER DUDZIK

X51 9015 passerar den gamla stationen i Ervalla i juli 2021. 

 

Ny upphandling påbörjad

Tåg i Bergslagen har påbörjat arbetet med en ny upphandling av tågtrafiken från och med december 2023.
”Det är naturligtvis tråkigt att avtalet avslutas i förtid men vi förstår SJ:s dilemma”, säger Maja Rapp, vd i Tåg i Bergslagen sedan i maj i år. ”Med en tjänstekoncession slår stora nedgångar i resandet hårt mot operatören.”
Maja Rapp var tidigare affärschef på SJ.
”Vi och resenärerna är nöjda med hur SJ har skött och sköter trafiken” säger Rapp. ”Jag är övertygad om att den kommer att fungera väl även under de kommande dryga två åren.”
Maja Rapp säger att det är oklart om det nya avtalet, som alltså börjar gälla i december 2023, kommer att vara i form av tjänstekoncession.
”Vi får fundera på det”, säger hon.

SJ Lämnar troligen nytt anbud

Enligt Dan Olofsson kommer SJ troligen att lämna anbud på trafiken för Tåg i Bergslagen.
”Vi är intresserade av den trafiken men med nuvarande avtal går det inte att fortsätta.”, säger han. ”Det är väldigt svårt att beräkna hur resandet kommer att återhämta sig och det är tveksamt om SJ eller andra tågtrafikföretag är intresserade av tjänstekoncessioner inom överskådlig tid.”
”Folk har skaffat sig bilar och jobbar hemifrån, frågan är hur snabbt eller hur sakta resandet återhämtar sig, Det kan knappast någon svara på i dag.”

 

Fler artiklar

Risk för inställda tåg

Risk för inställda tåg

Tågtrafikföretagen har ont om lokförare och ombordpersonal och kan tvingas ställa in tåg med kort varsel. Under pandemin utbildades färre förare. Resandet kan nå nya rekordnivåer i sommar.

read more

Vill du läsa fler artiklar?