Annons:

Publicerad: 2024-05-10

Många möjligheter med hybridlok

Lokuthyrningsbolaget European Loc Pool (ELP) satsar på att öka flottan av EuroDual-lok i Skandinavien. Sedan några år rullar ett antal lok i daglig trafik, främst på de krävande linjerna i Norge. EuroDual tillverkas av Stadler i Valencia. Kanske är det mer än ett nytt lok, vi skulle kunna tala om ett nytt dragkraftskoncept.

Sponsrat innehåll från European Loc Pool (ELP)

FOTO: European Loc Pool (ELP)
För godstrafiken är det ofta avgörande att skapa stora och tunga tåg för att på så sätt få kostnaden per ton att bli så låg som möjligt.

EuroDual kan, som alla moderna elektriska lok, inbromsning omvandla tågets rörelseenergi till elektricitet som matas tillbaka till elnätet. Denna egenskap saknar de Rc-lok från 1970-talet som fortfarande är ryggraden i godstrafiken i Sverige. Det är lätt att förstå att detta är en viktig funktion för att göra den elektriska tågdriften ännu mer klimatsmart och kostnadseffektiv!

Flexibel användning

Vid dieseldrift uppfyller EuroDual den högsta miljöklassningen, UIC V. Detta i förbindelse med de sex axlarna och kraften i motorn innebär att man också utan kontaktledning kan skapa den kombination av klimatanpassning och prestanda som dagens transportköpare efterfrågar när de söker transportlösningar.

Behöver el- och dieseldrift kombineras i ett upplägg blir effekten av ett EuroDual-lok självklart ännu större. Då kan ett enda sådant lok själv ersätta upp till två el- och två diesellok.

Fyller behov i timmertrafiken

Sådana behov är i Sverige vanliga i timmertrafik. Ett varuslag med stora volymer och med stor betydelse för svensk ekonomi. Dessutom är råvaran från skogen viktig för klimatomställningen. Stora timmertåg, över 600 meter långa och cirka 3 000 ton tunga, kan köras med endast ett EuroDual-lok hela vägen från terminalen nära inlandets skogar (som ofta ligger på oelektrifierade linjer) till industrin vid kusten.

Lokens radiostyrning gör terminalhanteringen smidig och kostnadseffektiv.

FOTO: European Loc Pool (ELP)

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig

Ľubomír Dlábik

Ľubomír Dlábik

Sales Account Manager

Oberoendet av kontaktledning innebär också ökad kvalitet och tillförlitlighet till kund. Omledningar via oelektrifierade linjer blir möjliga utan krångliga lokbyten. En spänningslös kontaktledning hindrar inte heller tåget från att komma vidare. Här finns alltså nya möjligheter att hantera oplanerade störningar på järnvägsnätet!

Fullt godkända i Sverige

ELP har över 100 lok uthyrda åt cirka 30 kunder i sex olika länder. Sex lok finns i Skandinavien, samtliga i Norge. Loken är fullt godkända i Sverige och har ERTMS med svensk STM vilket gör det möjligt att köra loken på hela det svenska järnvägsnätet.

ELP erbjuder loken med ett så kallat full-servicekoncept med tillgänglighetsgaranti. Det betyder att allt underhåll administreras av ELP och ingår i hyreskostnaden.

Underhållsintervallet är 50 000 km och loken är godkända för drift ner till 40 minusgrader.

Kort om EuroDual-loken

  • EuroDual är ett sexaxligt så kallat hybridlok. Det betyder att det inte bara är elektriskt, det har också förmågan att köra tunga tåg på linjer utan kontaktledning tack var den moderna 16-cylindriga CAT-motorn som levererar 2,8 MW.

  • Vid elektrisk drift ger loket 6,15 MW som tillsammans med individuell styrning av de sex axlarna innebär en dragkraft på 500 kN. EuroDual drar alltså klart mer än fyraxliga lok.

  • Läs mer om EuroDual

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta mig

Ľubomír Dlábik

Ľubomír Dlábik

Sales Account Manager

Artikeln är producerad i samarbete med European Loc Pool (ELP). Detta är inte en redaktionell artikel för Järnvägar.nu.

ANNONS:

Relaterat innehåll: