Annons:

Publicerad: 2024-04-12

Inställd godstrafik i Västsverige

Godstågstrafiken till Mariestad har ställts in och tågtransporterna av pappersmassa från Värö bruk till kontinenten har flyttats till lastbil. Godstågsbolagen kämpar mot billiga landsvägstransporter men det finns ljusglimtar.

Text: Ulf Nyström

Godstågen till och från Mariestad har det senaste året blivit allt mindre. 2 oktober 2023 utgörs Green Cargos godståg från Mariestad mot Hallsberg i Gårdsjö av lok och två vagnar.

Annons:

Det var inte så länge sedan det rullade långa och tunga godståg till och från Mariestad. Under flera år körde Tågåkeriet i Bergslagen som underentreprenör åt dåvarande SJ Gods tåg mellan Hallsberg och Mariestad med 20–30 godsvagnar fem dagar i veckan.

Men de senaste åren har trafiken krympt och Green Cargo valde i november 2022 att minska antalet tåg mellan Hallsberg och Mariestad från fem till tre tåg i veckan på grund av lokförarbrist och minskande transportvolymer.

Inga godståg till Mariestad

Ett och ett halvt år senare ställs godstågstrafiken in helt och Mariestad är nu en av allt fler orter i Sverige som helt saknar godstågstrafik.

”Grundorsaken till att vi ställer in trafiken är att en kund har stängt en produktionsanläggning i utlandet och därmed försvann en volym som gjorde den transporten finansiellt bärkraftig, skriver Stephan Ray, kommunikationschef på Green Cargo, till Järnvägar.nu.

”Eftersom Kinnekullebanan är oelektrifierad så krävs det diesellok från Hallsberg vilket är en fördyrande omständighet.”

”Banan ligger kvar”

”Men järnvägen ligger ju kvar och det finns alla möjligheter att påbörja nya godstransporter om det etableras nya volymbehov med finansiell bärkraft”, skriver Stephan Ray.

Lokalgodståget ska lämna Mariestad mot Lidköping 5 maj 1976. På 1970-talet fanns fortfarande ett omfattande vagnslastsystem i Sverige. Nu är det så gott som utkonkurrerat av lastbilarna. FOTO: Mats Nyblom

Tidigare var vitvarutillverkaren Electrolux och hushållspappersföretaget Metsä Serla de stora kunderna.

Men Electrolux slutade transporterade råvaror och produkter på järnväg för flera år sedan och Metsä har de senaste åren transporterat endast små volymer med tåg i motsats till Essity som kör en stor del av varuflödet till och från Lilla Edet och Falkenberg med tåg.

Slut med tågfrakt från Värö till kontinenten

I höstas upphörde tågtransporterna av pappersmassa från Värö Bruk till kontinenten. Tidigare kördes 80 tonsvagnar via Tyskland till Östeuropa.

”Nedläggningen av de transporterna berodde framför allt på en kombination av minskade volymer och konkurrensen från betydligt billigare lastbilstransporter”, skriver Stephan Ray på Green Cargo.

”Å andra sidan ville annan kund stor kund inom svensk basindustri öka sina flöden till kontinenten så volymförändringen i den internationella trafiken blev begränsad.”

Samtidigt som tågtransporterna till och från Mariestad försvinner in i historieböckerna kan tågtransporterna till och från Malungsfors komma att öka.

Bättre utveckling i Malungsfors

I december förra året återupptogs transporterna av sågat virke i containrar för Fiskarheden Trävaru från Malungsfors till Göteborg Skandiahamnen för vidare befordran över världshaven.

Nu ska vi utvärdera lastning och transporter med täckta godsvagnar. Det kan bli aktuellt att köra virke till Ljusne hamn för vidare transport med fartyg och till Göteborg eller till Malmö för omlastning till lastbil.

 

Joakim Limberg, marknadschef på Fiskarheden Trävaru

Trafiken inleddes i augusti 2021 med CFL cargo och Hector Rail som tågdragare men upphörde av oklar anledning i december 2022. Nu är det Green Cargo som kör tågen.

Transporterna av sågat virke i containrar har pågått fyra månader och har nyligen utökats till fyra tåg i veckan. Nu provas olika typer av täckta godsvagnar för inrikes transporter av virke i samarbete mellan Fiskarhedens Trävaru, terminalbolaget Västerdala Terminal och Spår och Green Cargo.

“Nu ska vi utvärdera lastning och transporter med täckta godsvagnar”, säger Joakim Limberg, marknadschef på Fiskarheden Trävaru.

“Det kan bli aktuellt att köra virke till Ljusne hamn för vidare transport med fartyg och till Göteborg eller till Malmö för omlastning till lastbil.”

Dessutom transporteras sedan en tid kubb, tre meter korta stockar, på timmervagnar från Malungsfors till Alvesta en dag i veckan.

Ny, nygammal och utökad godstågstrafik

Antalet godståg ökar sakta men säkert. Två nygamla transporter har kommit igång, tre förbindelser har fått utökad trafik, i maj kommer en förbindelse mellan nord och väst och i december en mellan öst och nord.

Personal från Fiskarheden Trävaru och Västerdala Terminal och Spår testar lastning av olika typer av täckta godsvagnar i Malungsfors. FOTO: Sabina Sköldner

I förra veckan inleddes också transport av lastbilstrailrar i tåget mellan Piteå och Göteborg som Hector Rail kör för Träfraktkontoret (TFK).

Trafiken Piteå–Göteborg återupptogs snabbt

Tågpendeln mellan Piteå och Göteborg stoppades när First Row gick i konkurs i höstas men kunde snabbt återupptas sedan Träfraktkontoret tagit över ansvaret för tågförbindelsen.

”Stenvalls Trä som är vår stora kund var väldigt angeläget om att få igång transporterna igen”, säger Daniel Rönnberg, regionchef på TFK.

Vi måste visa att det fungerar i praktiken utan nämnvärda förseningar innan transportköparna är beredda att låta lastbilsgodset åka tåg.

 

Daniel Rönnberg, regionchef TFK

”Tågen rullar två gånger i veckan i vardera riktningen och är välfyllda. Men nu provar vi att hänga på ett par trailervagnar för att visa att det fungerar med snabba tågtransporter av lastbilstrailrar mellan Piteå och Göteborg.”

”Vi måste visa att det fungerar i praktiken utan nämnvärda förseningar innan transportköparna är beredda att låta lastbilsgodset åka tåg”, säger Daniel Rönnberg.

”I vintras var det som alla vet stora problem i tågtrafiken men den senaste tiden har det fungerat perfekt.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Vägar och järnvägar blir mycket dyrare

Trafikverket är bra på att bygga väg och järnväg men dåligt på planering. Kostnaderna skenar under planeringsfasen men är stabila när spadarna väl satts i marken. Det anser Riksrevisionen som granskat närmare 300 projekt.

Nyhet

Kärvt för godstågsbolagen

Trots en kraftig ökning av den statliga miljökompensationen sjönk vinsten för de flesta godstågsbolagen i Sverige 2022. Utan statsbidragen skulle godstrafik på järnväg resulterat i en miljardförlust.

Nyhet

Succé i Skåne, fiasko i Bohuslän

Vid millennieskiftet hotades båda banorna av nedläggning. Nu sker en ordentlig upprustning av Simrishamnsbanan, den tredje på 20 år. Men Lysekilsbanan växer igen och kontaktledningen har tagits ner.

Nyhet

Säkrare tågresor utreds

Regeringen gav på måndagen Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur den svenska järnvägen och kollektivtrafiken kan göras säkrare.