Det finns inga genvägar till framtida konkurrenskraft. Om godstrafik på järnväg ska ha en framtid måste den bli modernare. På många sätt. Den måste bli kommersiellt, organisatoriskt och administrativt modernare.

read more