fbpx

Nu invigs spårvägen i Lund

På lördag invigs spårvägen i Lund. Fem av sju vagnar är levererade men trafiken blir lite glesare än planerat den första tiden. Redan under provkörningarna inträffade den första olyckan sedan en cyklist kört mot rött ljus.

 

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 11 december 2020

 

FOTO: KASPER DUDZIK
En av spårvagnarna vid Lunds tekniska högskola (LTH) under provkörningarna 30 november 2020.

”Det har varit nära flera gånger”, säger Håkan Henmyr, tidigare projektledare för spårvägen i Lund och nu ansvarig för fordonsleveranserna. ”Det tar nog lite tid för Lundaborna att vänja sig vid spårvagnarna.”

Efter den digitala invigningen av spårvägen i Lund på lördagen inleds den ordinarie trafiken under söndagen, Luciadagen.

Under de första månaderna kör spårvagnarna 15-minuterstrafik på vardagar, förutom under sena kvällar då de kör 20-minuterstrafik.

Från och med 1 februari kommer vagnarna att köra i 7,5-minuterstrafik i rusningstrafik samt 10-minuterstrafik övrig tid. 

Spårvägsbygget drog igång 2017

Bygget av den 5,2 km långa spårvägslinjen mellan Lund C och European Spallation Source (ESS), den stora forskningsanläggningen nordost om centrum, inleddes 2017, och har i stort sett gått enligt planerna.

Den första spårvagnen kom till Lund 29 juli, den andra i augusti och under hösten har ytterligare tre vagnar anlänt till Skåne.

”Det har varit nära flera gånger. Det tar nog lite tid för Lundaborna att vänja sig vid spårvagnarna.”

 

Håkan Henmyr, fd projektledare för spårvägen i Lund och nu ansvarig för fordonsleveranserna

FOTO: KASPER DUDZIK
Nya realtidsskyltar vid hållplatserna visar aktuell trafikinformation

Första vagnarna på plats i Lund | Järnvägar (jarnvagar.nu)

”Den lockdown man hade i Spanien i mars och april gjorde att leveranserna försenades men nu är CAF i kapp”, säger Håkan Henmyr,

CAF står för Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Företaget i Zaragoza är en av Europas största spårfordonstillverkare med såväl spårvagnar som järnvägsvagnar och lok i orderböckerna.

Vagnarna i Lund av modell Urbos 100, är cirka 33 meter långa. Samma typ av vagnar levereras just nu till Oslo och liknande vagnar används sedan några år på Tvärbanan i Stockholmsområdet.

”Vi har inte upptäckt några betydande problem under provkörningarna”, säger Håkan Henmyr. ”Mjukvaran har dock uppdaterats eftersom vi hade problem med backkamerorna och med den automatiska smörjningen av hjulen i ingången till vissa kurvor.”

Stolstyget var brandfarligt

Dessutom byts samtliga säten de sista veckorna innan trafikstarten 13 december. En test visade att klädseln i de säten som vagnarna hade från Spanien var för lättantändliga.

En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra stadsbussar och rymmer 200 resenärer, varav 40 sittande. Det är låggolv i hela vagnen och det finns fyra rullstolsplatser. 

”Eftersom de flesta spårvagnsresenärerna kommer att åka korta sträckor beslöt man att välja ganska få sittplatser och många ståplatser för få stor kapacitet på linjen”, säger Håkan Henmyr.

Den sjätte vagnen kommer i dagarna och den sjunde, och för tillfället, sista kommer 18 december.

”De sena leveranserna har medfört att vi ligger lite efter med utbildningen av spårvagnsförarna”, säger Håkan Henmyr. ”Det är en anledning till att vi kör lite glesare trafik på tidigare morgnar och sena kvällar den första tiden.

Förarna är anställda av Vy, dotterbolag till norska statliga Vygruppen, och växlar mellan buss och spårvagn.

”Vi har inte upptäckt några betydande problem under provkörningarna. Mjukvaran har dock uppdaterats eftersom vi hade problem med backkamerorna och med den automatiska smörjningen av hjulen i ingången till vissa kurvor.”

 

Håkan Henmyr, fd projektledare för spårvägen i Lund och nu ansvarig för fordonsleveranserna

FOTO: KASPER DUDZIK
Vagn 01 på väg norrut mellan Universitetssjukhuset och LTH där gamla Lundalänken för busstrafik byggdes för nästan 20 år sedan

FOTO: KASPER DUDZIK
Den nya depån ligger vid banans norra ände i Brunnshög.

Stolstyget var brandfarligt

Dessutom byts samtliga säten de sista veckorna innan trafikstarten 13 december. En test visade att klädseln i de säten som vagnarna hade från Spanien var för lättantändliga.

En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra stadsbussar och rymmer 200 resenärer, varav 40 sittande. Det är låggolv i hela vagnen och det finns fyra rullstolsplatser. 

”Eftersom de flesta spårvagnsresenärerna kommer att åka korta sträckor beslöt man att välja ganska få sittplatser och många ståplatser för få stor kapacitet på linjen”, säger Håkan Henmyr.

Den sjätte vagnen kommer i dagarna och den sjunde, och för tillfället, sista kommer 18 december.

”De sena leveranserna har medfört att vi ligger lite efter med utbildningen av spårvagnsförarna”, säger Håkan Henmyr. ”Det är en anledning till att vi kör lite glesare trafik på tidigare morgnar och sena kvällar den första tiden.

Förarna är anställda av Vy, dotterbolag till norska statliga Vygruppen, och växlar mellan buss och spårvagn.

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Spårvägen går i ett ännu lantligt landskap vid forskningsanläggningen MAX IV nordost om centrala Lund

Förare kör både buss och spårvagn

Trafiken med spårvagn är inte särskilt omfattande och det krävs ganska få förare. Med en liten grupp förare skulle trafiken bli känslig för störningar. Så nu blir det närmare 40 förare som omväxlande kör buss och spårvagn i Lund. Att utbilda 40 busschaufförer att köra spårvagn tar några månader.

Spårvagnarna kommer att trafikera hållplatserna Lund C, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, Max IV och ESS.  

Resan från Lund C till ESS tar 14,5 minuter vilket ger en medelhastighet på 21 km/h.

Spårvägen i Lund har en så kallad fransk lösning lik de spårvägar som på senare tid har anlagts i franska städer.

Det innebär att spårvagnarna inte blandas med övrig trafik utan går på en egen bana. Det finns dock korsande vägar och därmed korsande biltrafik på många platser. Spårvägsområdet är inramat av en vit linje och långa sträckor går i gräsmatta. 

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Vagn 02 passerar kryssväxeln vid Clemenstorg och anländer till ändhållplatsen vid Lund C 11 november 2020

”Det är oerhört komplext och kostsamt att bygga spårväg för ATC. Jag anser inte att eventuellt något högre hastighet och minimering av risken att krocka med andra spårvagnar skulle göra det befogat med ett dyrt signalsystem när vi har ett så öppet system och en enda linje med ganska gles trafik, åtta avgångar i timman i högtrafik.”

 

Håkan Henmyr, fd projektledare för spårvägen i Lund och nu ansvarig för fordonsleveranserna

Förarna kör på sikt

Spårvägen i Lund är en gammaldags spårväg i så måtto att förarna kör på sikt, det finns inga säkerhetssystem likt de svenska järnvägarnas ATC som också används på Tvärbanan i Stockholmsområdet.

”Det är oerhört komplext och kostsamt att bygga spårväg för ATC”, säger Håkan Henmyr. ”Jag anser inte att eventuellt något högre hastighet och minimering av risken att krocka med andra spårvagnar skulle göra det befogat med ett dyrt signalsystem när vi har ett så öppet system och en enda linje med ganska gles trafik, åtta avgångar i timman i högtrafik.”

Spårvagnsdepån som ligger i närheten av ESS stod klar 2020. 

Spårvägen i Lund är ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Region Skåne. Kommunen ansvarar för infrastrukturen. Regionen ansvarar för inköp och underhåll av spårvagnarna, bygge och förvaltning av depån samt upphandling av trafikoperatören.

Totalkostnad 1,5 miljarder kronor

Kostnaden för infrastrukturen blir cirka 900 miljoner kronor. Lunds kommun har fått medfinansiering från staten på 373 Mkr.

Region Skåne finansierar fordonen med 297 Mkr och depån med 270 Mkr.

Region Skåne ansvarar genom Skånetrafiken för trafiken på spårvägen. Vy vann upphandlingen och bemannar spårvagnarna. Depån och därmed underhållet av spårvagnarna sköts av Euromaint som sedan förra året ägs av CAF. Underhållet av spårvägen sköts av Infranord.

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?