Annons:

Publicerad: 2023-11-30

24 km dubbelspår klart

Om några dagar tas det nya dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria i bruk. Restiden med Pågatågen mellan Ängelholm och Helsingborg förkortas med sju minuter och risken för förseningar minskar drastiskt.

Text: Ulf Nyström  Foto: Trafikverket

Driftplatsen Ödåkra har byggts om för det nya dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria.

Annons:

”Det blir ett stort lyft för tågresenärerna och för de boende kring banan”, säger Helena Thysell Persson, projektledare på Trafikverket.

”Vi är väldigt stolta över vad vi åstadkommit under tre och ett halvt år.”

Sedan 25 september har det varit stopp för tågtrafiken mellan Ängelholm och Helsingborg. Det är den sista av flera korta eller längre totalavstängningar av banan för utbyggnaden av dubbelspåret på den 24 kilometer långa sträckan mellan Ängelholm och Maria, fyra kilometer nordost om Helsingborg C.

Söndag 3 december öppnas banan för trafik och en vecka senare träder den nya tidtabellen med kortare körtider i bruk.

Under höstens totalavstängning har det gamla spåret fått nya sliprar och nya räler.

Banan byggd för 250 km/h

Banan har byggts för 250 km/h och största tillåtna axellast 25 ton. Men inom överskådlig tid kör tågen inte snabbare än 200 km/h och godstågen är väldigt få. Här dominerar Pågatågen och Öresundstågen i sällskap med drygt ett dussin snabbtåg mellan Göteborg och Malmö per dygn.

Sträckan Ängelholm–Helsingborg är tillsammans med Varberg-Hamra de enda återstående enkelspåriga flaskhalsarna på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö.

Ödåkra har fått en ny planskild korsning.

Sträckan Varberg–Hamra får dubbelspår sommaren 2025 och därefter återstår endast det fyra kilometer långa enkelspåret mellan Maria och den underjordiska driftplatsen Helsingborg C. Det kommer att ta många år innan den flaskhalsen elimineras men en lokaliseringsutredning har inletts.

Med dubbelspåret Ängelholm–Maria kommer tågtrafiken på Västkustbanan och trafiken med Pågatågen att flyta betydligt bättre.

Kortare restid mellan Göteborg och Malmö

När hela Västkustbanan är utbyggd beräknas restiden med snabbtåg mellan Göteborg och Malmö bli strax över två timmar.

Byggandet av dubbelspåret inleddes våren 2020.

”Visst har det funnits utmaningar. Men vi haft som fokus att klara tidsplanen och få dubbelspåret klart till december i år och det är vi stolta över att lyckas med det.”

 

Helena Thysell Persson är projektledare och David Smedberg delprojektledare för utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria.

”Vi kom igång ett halvår senare än beräknat på grund av ett försenat startbeslut från regeringen”, säger Helena Thysell Persson.

”Dessutom har avvattningen av järnvägen varit en stor utmaning under byggtiden.”

”Vi har också haft problem med leveranser av material dels på grund av kriget i Ukraina men även efter en brand i en transformatorfabrik Finland. Dessutom har vi haft en överhängande risk för uteblivna betongleveranser på grund av oklarheterna kring tillståndet för kalkbrytning på Gotland”, säger delprojektledaren David Smedberg.

”Visst har det funnits utmaningar. Men vi haft som fokus att klara tidsplanen och få dubbelspåret klart till december i år och det är vi stolta över att lyckas med det.”

Snäva kurvor har rätats ut

Dubbelspåret har i stora delar byggts i anslutning till det befintliga enkelspåret men i Rögle, Kattarp och Gyhult har snäva kurvor rätats ut.

Ängelholms station har byggts om och en ny gångbro förbinder plattformarna. Vid stationerna Kattarp, Ödåkra och Maria har spår och plattformar byggts om.

Helena Thysell Persson är projektledare och David Smedberg delprojektledare för utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria.

Sju plankorsningar ersätts av planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet.

20 järnvägsbroar, två vägbroar och gångbron över spåren på Ängelholms station har byggts.

Växlar, kontaktledningsanläggning inklusive autotransformatorer och stolpar och signalsystemet är helt nytt.

Ängelholm hade ett äldre reläställverk, stlv 59, men driftplatsen och hela sträckan till Maria inklusive driftplatserna Kattarp och Maria styrs nu av ett datoriserat ställverk, stlv 95.

Kortare blocksträckor för tätare tågföljd

Mellan Maria och Helsingborg C har blocksträckorna förkortats för att medge tätare tågföljd.

Dessutom skapas en ny station med perronger för resandeutbyte strax söder om Knutpunkten, Helsingborg C Övre, för att öka kapaciteten i ett särskilt projekt.

Elva kilometer bullerskyddsskärmar har byggts i Ängelholm, Kattarp och Ödåkra.

Det nya dubbelspåret tar slut, eller börjar, strax söder om stationen i Maria.

Under avstängningen av banan har Skånetrafiken trafikerat sträckan med ersättningsbussar medan tågen mellan Göteborg och Malmö körts via Åstorp med ett uppehåll för av- och påstigande där.

Kostnaden 2,5 miljarder kronor

Kostnaden för projektet landar på 2,5 miljarder kronor, en halv miljard kronor mer än vad som beräknades.

”Fokus har varit på att hålla tiden för projektet”, säger Helena Thysell Persson.

”Att vi kom igång ett halvår senare än beräknat och anläggningsarbetena forcerats har gjort att kostnaderna ökat.”

Sedan dubbelspårsutbyggnaden är klar bygger Helsingborgs stad en gata under stationen i Maria för att knyta samman stadsdelarna Maria och Berga.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Svag ökning av tågresandet

Tågresandet ökar. Men mycket försiktigt och från en extremt låg nivå. Varken SJ, MTRX, Tågab eller Snälltåget planerar någon utökning av den mycket glesa trafiken i närtid.

Nyhet

Många sena tåg 2022

Förra året nådde endast 87,1 procent av alla persontåg sin slutdestination i tid eller högst fem minuter efter tidtabellen. Fjärrtågen var mest försenade, endast 71,7 procent var mindre än sex minuter sena.

Nyhet

Trafikverket vill köpa nya nattåg

Annons:Trafikverket vill köpa nya nattågTrafikverket vill köpa 16 lok och 100 vagnar för att kunna tillhandahålla alla fordon för den upphandlade tågtrafiken mellan Stockholm och Norrland. Prislappen väntas hamna på 3,7 miljarder kronor.Text: Ulf Nyström Foto:...

Nyhet

Söderholm lämnar Green Cargo

Ted Söderholm lämnar Green Cargo och Tågföretagen i vår. Efter fyra som vd på godstågsbolaget har resultatet förbättrats men Green Cargo har fortfarande svårt att finansiera nya lok och vagnar.