fbpx

Getingmidjan snart som ny

150 år efter invigningen av sammanbindningsbanan genom centrala Stockholm 1871 är Getingmidjan som ny. Det sista åtta veckor långa trafikstoppet är historia men än återstår mycket att göra.


AV ULF NYSTRÖM
• Publicerad 21 augusti 2020


FOTO: KASPER DUDZIK
Febril aktivitet på Norrströmsbron 13 augusti 2020. Till höger den delvis nybyggda växeln för spår 18-19 som ligger på träsliprar.

17 juli 1871 kunde järnvägsbroarna över Söderström och Norrström i Stockholm invigas. Västra stambanan som haft slutstationen Stockholm Södra på Södermalm bands samman med Norra stambanan som haft slutstationen Stockholm Norra vid Bantorget. Stockholm fick en centralstation vid Vasagatan.

Då kördes tio tåg per dygn på de nya broarna.

145 år senare kördes 600 tåg per dygn. Fortfarande på två spår. Namnet Getingmidjan var etablerat.

I juli 2017 togs Citybanan under centrala Stockholm i bruk och pendeltågen slapp trängas med regionaltåg och fjärrtåg på Getingmidjan.

Men fortfarande kördes 300 tåg per dygn på Getingmidjan och en störning kunde fortplanta sig över stora delar av södra Sverige.

”Vi säkrar resurser till alla befintliga kontrakt för det löpande basunderhållet och pågående reinvesteringar”

 

Malin Holen, chef för verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket


FOTO: KASPER DUDZIK
ATC-baliserna har monterats på distanser för att skärmas av från stålbron. Besiktningsmedhjälpare Emma Forsberg och Johan Henriksson kontrollerar funktionen

Broarna hårt slitna efter 60 år

Broarna över Söderström och Norrström var slitna efter mer än 60 år med intensiv tågtrafik och 2018 inleddes en total upprustning av Getingmidjan.

Tågtrafiken mellan Stockholm C och Stockholms södra har varit avstängd åtta veckor under var och en av de tre senaste somrarna och under ett antal helger som påsk-, Kristi himmelsfärd- och allhelgonahelgerna.

I måndags, 17 augusti, släpptes tågen åter fram över broarna efter den sista sommaravstängningen.

Nu återstår tre kortare trafikavbrott, i oktober, februari och maj, och en hel del jobb innan allt är klart i oktober nästa år.

För 3,2 miljarder kronor har Trafikverket, tågen och resenärerna fått nya broar, nya spår, ny kontaktledningsanläggning, renoverade tunnlar med ökad brandsäkerhet och miltals med nya kablar för signal.- och telesystemen.

”Broarna på Getingmidjan är från 1950-talet och var utslitna”, säger Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket. ”Hade vi inte bytt ut broarna och rustat upp tunnlarna hade vi redan nu fått sänka hastigheten på Getingmidjan och ganska snart tvingats stänga Getingmidjan all trafik”.

 

”Broarna på Getingmidjan är från 1950-talet och var utslitna. Hade vi inte bytt ut broarna och rustat upp tunnlarna hade vi redan nu fått sänka hastigheten på Getingmidjan och ganska snart tvingats stänga Getingmidjan all trafik”.

 

Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket

FOTO: KASPER DUDZIK
Magnus Gustafsson på Sweco dokumenterar jordledningen som är infälld i stödmuren på Riddarholmen

Nya broarna ska hålla 120 år

De nya broarna har att ha en teknisk livslängd på 120 år medan övriga delar i Getingmidjan som tunnlarna skall klara 80 år utan några omfattande åtgärder.

”Den nya bron över Norrström som kom plats i sommar var den mest komplexa och tidskritiska utmaningen i upprustningen av Getingmidjan”, säger Sahlman. ”Nu återstår att lyfta på en ny gång- och cykelbana parallellt Norrströmsbron, att livstidsförlänga vissa stöd och en lång rad andra mindre märkbara åtgärder.”

22 juni i år stoppades tågtrafiken på Getingmidjan och demonteringen av den gamla Norrströmsbron från 1950-talet inleddes.

Bron kapades i 20 delar och kördes bort på pråmar för att bereda plats för den nya bron som anlände på pråmar från Tallinn.

Monteringen av bron gjordes i två omgångar, först den norra delen och en vecka senare den södra.

”Det var verkligen ett precisionsarbete men tack vare omfattande förberedelser, skicklig personal och gynnsamt väder gick allt bra”, säger Sahlman. ”Arbetet kunde slutföras utan någon allvarlig arbetsplatsolycka.”

”Dessutom höll tidsplanerna för sommarens arbeten. Det var en stor lättnad.”


FOTO: KASPER DUDZIK
Ett av Infranords Tb-lok med vagnar kommer från tunneln under Riddarholmen och rullar försiktigt genom arbetsområdet och den ballastfria kryssväxeln

100-tals man i arbete dygnet runt

Flera 100 man har arbetat på Getingmidjan dygnet runt under de åtta sommarveckorna.

Spåren och växlarna hade delvis monterats på de nya brodelarna redan i Tallinn, de hade körts dit på lastbil och bilfärja från Sverige.

”Det har verkligen varit ett komplext och tidskrävande projekt”, säger Kent Sahlman. ”Jag tror inte det finns någon annan bro i världen med åtta tätt placerade växlar.”

”Normalt har man inte växlar på broar eftersom det är komplicerat att bygga men här var vi tvungna eftersom det endast är 150 meter från Stockholm central till Norrström, delar av spårsystemet för centralstationen får helt enkelt in te plats på Tegelbacken utan måste placeras på bron.”

Kontaktledningarna i Södertunneln och Riddarholmstunneln har ersatts med kontaktledningsskenor och dussintals nya signaler har monterats längs spåren. Spåren på Söderströmsbron har justerats med shims, tunna metallplattor, om bullerabsorberande plattor har monterats på båda broarna.

 

Det har verkligen varit ett komplext och tidskrävande projekt. Jag tror inte det finns någon annan bro i världen med åtta tätt sammanfogade växlar.”

 

Kent Sahlman, projektchef på Trafikverket.

FOTO: KASPER DUDZIK
Kontaktledningarna har ersatts med kontaktledningsskenor i tunneln under Riddarholmen och i Södertunneln.

Totalkostnad 3,2 miljarder kronor

I kostnaden på 3,2 miljarder kronor för moderniseringen av Getingmidjan ingår ombyggnaden av Älvsjö godsbangård till en depå ör att härbärgera tågsätt under perioder när midjan varit avstängd, ombyggnad av Stockholms södra för att möjliggöra tågvändningar, inläggning av nya växlar i Karlberg och alla kostnader för trafikavstängningarna, inklusive stations- och trafikvärdar.

Under de sammanlagt 24 sommarveckorna som tågen inte fått rulla mellan Stockholm C och Stockholms södra har X2000-tågen vänt i på Stockholms södra medan de flesta regionaltågen vänt i Flemingsberg och Snälltåget lämnat av och hämtar upp resenärer i Södertälje. Posttågen har rullat genom Citybanan.

Resenärerna har hänvisats till pendeltåg för att ta sig mellan Stockholm Central, Stockholms södra och Flemmingsberg. Även innan coronapandemin medförde utglesning av fjärrtågstrafiken valde SJ att köra färre X2000-tåg än normalt under somrarna.

 

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Infranords spårriktare riktar uppspåret i makadambädden på Riddarholmen 13 augusti 2020 inför trafikstarten fyra dagar senare.

Fler artiklar

Vill du läsa fler artiklar?