Annons:

Publicerad: 2020-08-17

Rekord i inställda tåg

Tågtrafiken på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar har i många år fungerat uselt. Trafiken på Tjustbanan Linköping-Västervik har fungerat ännu sämre. Det kan bli lite bättre i höst men en väsentlig förbättring dröjer flera år.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Y31 1423 som Kalmar Länstrafiks tåg 8565 Linköping-Kalmar vid Sturefors 13 augusti 2020.

Annons:

”Det har varit besvärligt hela sommaren. Förra veckan var det exceptionellt dåligt.”

 

Karl-Gustaf Åberg, tågchef på Kalmar Länstrafik

”Det har varit besvärligt hela sommaren”, säger Karl-Gustaf Åberg, tågchef på Kalmar Länstrafik. ”Förra veckan var det exceptionellt dåligt.”

Vissa dagar i förra veckan kördes endast enstaka tåg på Tjustbanan.

I juli var 75 av planerade 474 tåg inställda på Tjustbanan och 29 av 518 tåg på Stångådalsbanan.

I juni var det ännu värre: 161 tåg av 454 inställda på Tjustbanan och 46 av 494 inställda på Stångådalsbanan.

I maj var 107 av 480 tåg inställda på Tjustbanan och 33 tåg av 506 på Stångådalsbanan.

Vart fjärde tåg inställt på Tjustbanan

Det betyder att under de tre senaste kalendermånaderna var 24 procent av tågen mellan Linköping och Västervik inställda, nästan vart fjärde tåg, och 7,1 procent av tågen mellan Linköping och Kalmar.

Enligt en sammanställning som Trafikverket gjorde 2019 på begäran av Corren var drygt 13 000 tåg inställda på Tjustbanan under åren 2009-2018, mer än vart fjärde tåg.

På Stångådalsbanan var under samma tioårsperiod 13 procent av tågen inställda.

Förklaringarna till att så många tåg ställts in har varierat: underhåll och reparationsarbeten på banorna, nedfallna träd, havererade tåg, för varmt och för kallt väder och lövhalka.

Men den främsta förklaringen är fordon som börjar bli gamla, fordon som skadats av nedfallna träd eller i kollisioner med landsvägsfordon, fordon som lider brist på reservdelar och sist men viktigast otillräckliga verkstadsresurser.

”Ja, det stora problemet är underhållet, eller snarare bristen på underhåll, av våra fordon”, säger Karl-Gustaf Åberg på KLT.

Dåligt underhåll blev sämre

Tidigare underhölls tågen på en verkstad i Linköping. Det fungerade inte särskilt väl. För ett par år sedan flyttades underhållet till Bombardiers verkstad i Kalmar. Det har fungerat betydligt sämre.

Kalmar Länstrafik förfogar över elva motorvagnståg för trafiken på de två banorna; sex Y2-tåg och fem Y31-tåg.

Ett Y2-tåghar inte varit i trafik sedan i januari. Den togs in för motorbyte i början av juli och när det var klart uppstod nya problem.
Ett Y31-tåg är utlånat till Västtrafik för trafik Kinnekullebanan sedan 14 juli.
Ett annat Y31-tåg var i trafik endast enstaka dagar under juli på grind av tekniska problem.

Samtidigt görs tungt underhåll på Y31-tågen av Mantena i Norge. Det betyder att ett tågsätt i taget har varit ur trafik under det senaste året.

Y2-tågen levererades från Danmark 1996 och 1997 och börjar lida av svåra ålderskrämpor.

”Vi får upp en specialist på tågen från Danmark inom kort”, säger Åberg. ”Han ska försöka hitta felen som man inte lyckats finna på verkstaden i Kalmar.”

Dubbla spårfel medförde förseningar

Enligt Åberg har problemen den senaste tiden förvärrats av spårfel mellan Hultsfred och Berga samt mellan Blomstermåla och Kalmar som lett till stora förseningar, inställda tåg och bussersättning.

”Det har också medfört att vi inte fått upp tågsätt till Tjustbanan vilket lett till många inställda tåg mellan Linköping och Västervik.”

Enligt Åberg skulle inte utlåningen av ett Y31-tåg till Västtrafik medfört några problem om inte envetna fel på Y2-tågen och spårfelen lett till stora störningar.

”Vi har egentligen ett överskott på fordon med elva tågsätt för trafik som kräver sex tågsätt”, säger han. ”Men med många fordon på verkstad och framkomlighetsproblem på Stångådalsbanan fattas ändå fordon för normal trafik”.

Det tunga underhållet på Itino-tågen, Y31:orna, ska vara klart i höst.

Men det är ingen garanti för att de fungerar klanderfritt. Dessutom återstår problemen med Y2-tågen.

Tåg 8560 från Kalmar har precis anlänt till Linköping C 13 augusti 2020.

Upphandling av nya fordon överklagad

Kalmar Länstrafik har tillsammans med Jönköpings Länstrafik upphandlat nya tåg för den lokala och regionala trafiken i Småland och till angränsande regioner.

Resultatet av upphandlingen överklagades dock till förvaltningsrätten och är ännu inte avgjord. Överklagandet försenar leveransen av nya fordon minst ett halvår.

Enligt inofficiella uppgifter vanns upphandlingen av spanska CAF medan den överklagades av Bombardier.

Just nu pågår dessutom upphandling av ny entreprenör. För närvarande utförs trafiken av Transdev.

Det företag som vinner den pågående upphandlingen får i sin tur välja vilket företag som ska sköta underhållet av tågen. Avtalen kommer att gälla från december 2021.

”Förhoppningsvis”, säger Karl-Gustaf Åberg, tågchef på Kalmar Länstrafik. ”Tyvärr brukar även upphandlingar av trafikentreprenörer överklagas.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Full trafik på Inlandsbanan

Inlandsbanan siktar på full trafik i sommar. Men leveranserna av de nya ombyggda motorvagnstågen är försenade och de 40 år gamla motorvagnana från Fiat får rulla ytterligare en säsong.

Nyhet

Ingen dröm för godstrafiken

Öresundsbron skulle bli för brant och för dyr. Därför var den fasta förbindelsen över och under Öresund inte särskilt populär på SJ Gods. Att köra genomgående godståg mellan Sverige och Tyskland bjuder fortfarande på utmaningar.