Annons:

Publicerad: 2023-12-20

Totalstopp på Malmbanan

Strax före klockan 17 söndag 17 december spårade tio–tolv vagnar i LKAB:s malmtåg 9914 ur i Vassijaure. Vagnarna med drygt 1 000 ton järnmalm slog sönder snögalleriet och orsakade stora skador på spåret.

Text: Ulf Nyström  Foto: LKAB

Det kommer troligen att ta cirka två veckor att röja upp på olycksplatsen och att reparera spår, kontaktledning och snögalleriet.

Annons:

På tisdagen kom personal från Statens Haverikommission till olycksplatsen för att samla fakta kring urspårningen.

Först under onsdagen väntas Haverikommissionen ge röjningsmedgivande. Uppröjningen och reparationen av spåret och minst en spårväxel väntas ta närmare två veckor.

”Varje vecka som vi tvingas ställa in malmtågstrafiken till Narvik betyder en miljard kronor i förlorade intäkter”, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB.

LKAB kör i stort sett all järnmalm från Kiruna och det mesta från Svappavaara till hamnen i Narvik för vidare fartygstransport.

Malm i Narvik för ytterligare några dagar

LKAB har produkter i lager i Narvik för att lasta de båtar som är planerade fram till julhelgen.

Varje vecka som vi tvingas ställa in malmtågstrafiken till Narvik betyder en miljard kronor i förlorade intäkter.

 

Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB

”Vi kanske kan köra något enstaka tåg till Luleå för utlastning där men i huvudsak får vi lagra malmen i Kiruna och i Svappavaara”, säger Linda Bjurholt.

”Men lagring av de stora volymerna är svårt, de fryser lätt fast och sen är det vårt att hantera dem.”

”I värsta fall, om trafikavbrottet blir mer långvarigt, måste vi stoppa produktion i Kiruna.”

”Eftersom kapaciteten på Malmbanan normalt är maximalt utnyttjad kan vi inte köra ikapp kommande månader.”

Efter urspårningen i söndags vände följande malmtåg tillbaka till Kiruna. Resandetåg 96 gick till Björkliden och kördes sedan tillbaka till Kiruna som tjänstetåg.

Tio–tolv vagnar ur spår

”De urspårade vagnarna har gått vid sidan av spåret till haveriplatsen som är vid galleriet efter stationen”, säger Linda Bjurholm.

”Loket och de första 46 vagnarna står kvar på spåret efter galleriet och ett tiotal vagnar har separerats från tåget och ligger huller om buller i galleriet. Tågets sista tio vagnar står kvar på spåret på driftsplatsen.”

”Men vi har inte fått beträda galleriet eftersom det bedömts vara för farligt och därför har vi ännu ingen klar bild över läget”, säger Linda Bjurholt.

I väntar på Haverikommissionens besök är det inte heller tillåtet att vara på platsen för urspårningen.

Enligt uppgifter från Trafikverket skadades växeln i utfarten från Vassijaure mot Riksgränsen. Under måndagen fann man skador på växlarna i Kopparåsen, driftplatsen före Vassijaure, som kan bero på något nedhängande föremål på olyckståget.

Avsyning av sträckan Kiruna–Vassijaure

Trafikverket beslöt därför att hela sträckan från Kiruna till Vassijaure ska avsynas innan någon tågtrafik tillåts. Avsyningen beräknas ta fyra dagar och påbörjades på måndagen.

Resandetågen ersätts med buss mellan Kiruna och Narvik. Eftersom Vy Tåg inte har resurser för att städa nattågen i Kiruna körs samtliga vagnar i nattågen 93 och 94 mellan Stockholm och Luleå. Resenärerna till och från Malmfälten och Norge får byta till sittvagnar i Boden.

Snögalleriet vid västra utfarten från driftplatsen Vassijaure skadades när malmtåget spårade ut i söndags eftermiddag.

Röjningsarbete kan eventuellt starta sent under onsdagen. LKAB kommer att bistå med fordon och personal från den egna röjningsstyrkan.

”Arbetet är riskfyllt, det är dagsljus några få timmar om dagen och väderförhållandena är ofta svåra”, säger Linda Bjurholt.

“Röjnings- och återuppbyggnadsarbetet kan dra ut på tiden.”

Två tredjedelar av LKAB:s leveranser av järnmalmsprodukter sker med tio fullastade malmtåg om dagen från Kiruna till Narvik På södra omloppet, Gällivare-Luleå, går dagligen fyra–fem tåg.

LKAB efterlyser dubbelspår

LKAB har länge förordat en utbyggnad av Malmbanan till dubbelspår för att väsentligt öka kapaciteten och minska störningskänsligheten.

”Det hade förmodligen tagit lång tid att återställa banan efter urspårningen även om vi haft dubbelspår men det hade varit oerhört mycket lättare för oss att köra ikapp och leverera all malm till Narvik”, säger Linda Bjurholt.

Green Cargo och norska Cargonet som kör Arctic Rail Express respektive North Rail Express mellan Oslo och Narvik tvingas nu lossa och lasta tågen som till stor del rymmer post och livsmedel mot norr och färsk fisk mot söder i Kiruna.

Men möjligheterna att ordna lastbilstransport mellan Kiruna och Narvik är mycket begränsade, främst på grund av brist på lastbilar och chaufförer och den ofta obefintliga framkomligheten på E10.

Railcare kan köra malmtågen för LKAB som vanligt mellan Svappavaara och Kiruna respektive Gällivare medan transporterna åt Kaunis Iron från Pitkäjärvi till Narvik stoppats.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Coronakris för länstrafikbolagen

Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt. Förlusterna kan uppgå till en miljard kronor varje månad. När krisen är över kan det bli omöjligt att återgå till normal trafik.

Nyhet

Många tog tåget i somras

Många tog tåget sommaren 2023. Antalet resor under juli var troligen rekordstort men översvämningarna och omledda och inställda tåg i augusti innebar kraftigt minskar resande.

Eneryda 2023-07-06. SJ X2 på södra stambanan.