Annons:

Publicerad: 2023-06-12

Tågstopp på 50 mil järnväg

Under en hel vecka stoppas all tågtrafik på Södra stambanan mellan Norrköping och Hässleholm och på Kust till kust-banan mellan Värnamo och Växjö.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Under banarbetsveckan anpassas två spår i Mjölby för längre godståg genom signalreglering. På bilden ses Östgötatrafikens tåg till Motala som får gå före bränslefliståget från Stockaryd till Värtan i oktober 2020.

”Det är första gången vi genomför en stor mängd planerade arbeten på en betydande del av en stambana under en totalavstängning”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

”Det blir betydligt effektivare, vi får mycket mer gjort under kortare tid, än om vi skulle stoppat trafiken under helger och nätter i ett halvår.”

Totalstopp för tågen 12–19 juni

Södra stambanan stängs av för all tågtrafik 12–19 juni mellan Norrköping och Hässleholm och Kust till kust-banan mellan Värnamo och Växjö under samma period.

”Duttandet med relativt korta avstängningar kräver mycket mer arbete för tågtrafikbolagen och för vår planerare och det kräver relativt sett mycket mer förberedelser och återställningar än en lång sammanhängande arbetsperiod”.

”Nu får vi gjort väldigt mycket under sju dygn och Södra stambanan blir en mer robust järnväg”, säger Bengt Olsson.

Arbeten på södra stambanan 12–19 juni:

 • Norrköping–Linköping: Partiellt spårbyte.
 • Kimstad: Byte av åtta uttjänta växlar. Inkoppling av den sista kontaktledningssektionen för i samband med elektrifieringen av sidobanan Kimstad–Skärblacka.
 • Norsholm: Byte av kontaktskena på Norsholmsbron över Göta kanal.
 • Norsholm: Upprustning av vägbro över stambanan.
 • Mjölby: Plattformsarbete och anpassning för längre godståg genom signalreglering av spår 22 och 23.
 • Mantorp: Byte och uppgradering av ställverket, kommer bland annat att ge snabbare förbigångar.
 • Nässjö: Byte och uppgradering av ställverket från stlv 65 till stlv 95.
 • Alvesta: Ombyggnad på bangården och dess anslutning till stambanan. Flytt och byte av 14 växlar.
 • Älmhult–Nässjö: Omhändertagande av besiktningsanmärkningar och förebyggande underhållsåtgärder.
 • Älmhult–Hässleholm: Kontaktledningsrevision.
 • Uppdatering av ett 50-tal datautrustningar i teknikhus längs hela den aktuella delen av Södra stambanan.

Arbeten på Kust till Kust-banan 12–19 juni

 • Alvesta: Spårbyte Alvesta-Gemla samt kontaktlednings- och ställverksanpassningar.
 • Värnamo: Växel- och ställverksarbeten.
 • Sjöatorp: Rivning av vägbro.

Dessutom sker spårbyte mellan Värnamo och Forsheda på banan mellan Halmstad och Nässjö.

”Den här omfattningen på arbeten under en koncentrerad period tror jag vi kommer att få se mer av i Sverige”, säger Bengt Olsson på Trafikverket.

”Man jobbar allt mer på detta sätt i Danmark och Tyskland och det kan säkert bli aktuellt på övriga stambanor i Sverige där en mängd arbeten behöver göras.”

Omfattande planering

Insatserna på Södra stambanan och Kust till kust-banan har planerats sedan ett och ett halvt år och tågtrafikbolagen har inte planerat att köra några tåg under veckan och därför inte sålt några biljetter till tåg på stambanan och Kust till kust-banan.

Annons:

”Vi kommer att köra tre genomgående snabbtåg dagligen mellan Stockholm och Malmö–Köpenhamn under veckan”, säger Jonas Olsson, presskommunikatör på SJ.

X2000-tågen mellan Stockholm och Malmö-Köpenhamn körs via Hallsberg–Herrljunga–Borås–Varberg–Lund utan uppehåll för passagerarutbyte mellan Stockholm och Lund. Restiden blir sex och en halv till sju timmar i stället för normala fyra och en halv timma.

”Dessutom kör vi tre snabbtåg dagligen i varje riktning lokalt mellan Norrköping och Stockholm medan IC-tågen mellan Ljusdal–Gävle och Linköping via Stockholm dras in på sträckan Norrköping–Linköping.”

SJ kör inga ersättningsbussar

SJ hänvisar resenärer på sträckan Norrköping–Linköping–Mjölby till de bussar Östgötatrafiken kör som ersättning för inställda pendeltåg. SJ kör ingen ersättningstrafik med buss.

SJ:s tåg mellan Göteborg och Kalmar är inställda under hela veckan utan ersättande busstrafik.

Snälltåget kör två dagtåg och ett nattåg i vardera riktningen mellan Stockholm och Lund–Malmö via Göteborg under veckan. Nattågen körs via Halmstad–Hässleholm medan dagtågen rullar raka vägen utan uppehåll mellan Göteborg och Lund.

Dagtågen får sex och en halv timmars gångtid mot normalt fem timmar. Tågen upplåts för resenärer till och från Göteborg men stannar inte för passagerarutbyte på några stationer på Västra stambanan eller Västkustbanan.

”Det skulle förlänga restiden än mer”, säger Marco Andersson, försäljningschef på Snälltåget.

”Dessutom har vi ingen upparbetad marknad i Skövde eller Halmstad, vi skulle nog inte få så många nya resenärer de här dagarna.”

”Tappar mellanmarknaden”

”Däremot förlorar vi mellanmarknaden Norrköping-Hässleholm och får längre körtider så det kostar naturligtvis mycket mer än det smakar.”

Green Cargo kommer att köra cirka 40 godståg om dagen via Västra stambanan, Göteborg och Västkustbanan i stället för via Södra stambanan mellan Mjölby och Hässleholm.

Real Rail, Hector Rail och övriga godstågsbolag tvingas till liknande omledningar vilket innebär att det blir mycket tät tågtrafik och stor risk för störningar mellan Hallsberg och Skåne via Göteborg under hela veckan.

När arbetena på Södra stambanan är klara 18 juni stängs Västkustbanan och Kust till kust-banan vid Almedal mellan Göteborg C och Mölndal. Banorna kommer inte att kunna trafikeras av persontåg eller godståg under nio veckor på grund av arbeten för Västlänkens anslutning till de båda banorna.

Stopp i Almedal i nio veckor

Persontågstrafiken mellan Göteborg och Mölndal ställs in, pendeltågen trafikerar sträckan Mölndal–Kungsbacka och Öresundstågen sträckan Mölndal–Malmö–Köpenhamn. SJ ställer in all tågtrafik på Västkustbanan och hänvisar till ersättningsbussar.

MTRX kommer dock att köra det dagliga tågparet mellan Stockholm och Båstad via Borås och de godståg som Green Cargo och andra bolag kör genom Göteborg på Västkustbanan och Kust till kust-banan kommer att köras via Älvsborgsbanan, Borås och Viskadalsbanan.

Driftplatserna Veddige och Skene kommer att vara bevakade dygnet runt medan Viskafors bevakas dagtid. Trots det kommer godstågsbolagen att erbjudas kolonnkörning eftersom driftplatserna på Viskadalsbanan är för korta för mötande godståg av normal längd.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ilskan mot Trafikverket växer

Tågtrafikföretagen får allt senare besked om tåg som måste ställas in eller ledas om på grund av planerade banarbeten. Tågresenärerna kan inte boka biljetter och företagen drabbas av höga kostnader.

Nyhet

M28 brådstörtat ur trafik

Ledningen för Göteborgs Spårvägar beslöt 28 oktober att med omedelbar verkan ta samtliga 48 spårvagnar av den äldsta typen, M28, ur trafik. Inspektioner visade rostangrepp och utmattningsskador i vitala delar.

Notis

Övervåningarna på Mälartåg öppnar igen

Från och med torsdag 8 december 2023 och successivt under natten mot fredag har övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare åter öppnat för resenärer. En säkerhetsutredning som genomförts konstaterar att ingen säkerhetsrisk råder.