Annons:

Publicerad: 2022-02-11

2020 var brutalt för SJ. 2021 blev en besvikelse trots en god sommar och en fin höst. 2022 har börjat tungt men det syns åter ett ljus i tunneln.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ X2000 i första designutförandet mellan Stehag och Eslöv i april 2001.  

Annons:

Vi hade nästan lika många resenärer under sensommaren och hösten som före pandemin. Det såg riktigt ljust ut. Men så kom den tredje vågen i covidpandemin och biljettförsäljningen rasade i slutet av december. 

 

Monica Lingegård  , Vd på SJ

“2021 var liksom 2020 väldigt utmanande år”, säger Monica Lingegård, vd i SJ,

”Vi hoppades och trodde på en stark återhämtning när reserestriktionerna togs bort i juli men sedan ramlade vi ju tillbaka i pandemin och både resandet och biljettintäkterna sjönk i slutet av året.”

SJ redovisar ett rörelseresultat på -71 Mkr (-850) och ett resultat efter skatt på -142 Mkr (-680) för fjärde kvartalet 2021. SJ gjorde under kvartalet en avsättning på 540 miljoner kronor på grund av osäkerheten om gällande avtal för upphandlad trafik och en nedskrivning av vissa tillgångar.

Nästan en miljard kr i förlust 2021

För helåret 2021 uppgick rörelseresultatet till -1 106 Mkr (-1 867) och resultat efter skatt till -965 Mkr (-1 491). Siffrorna inom parentes anger resultaten motsvarande perioder 2020.

Det innebär att förlusten för helåret minskade kraftigt och att året trots allt slutade bättre ekonomiskt än befarat.

”Vi fick ett nytt avtal om regionaltågstrafiken i Mälardalen under årets sista månader som avsevärt minskade förlusterna för oss”, säger Monica Lingegård. ”Dessutom fick de många inställda tågen mot slutet av året inga stora ekonomiska konsekvenser för oss, intäkterna minskade men det gjorde också kostnaderna.”

MTR tog över regionaltågstrafiken i Mälardalen 12 december.

Resande exploderade i somras

Biljettintäkterna var svaga under vintern och vårens första månad men ökade successivt under försommaren. När reserestriktionerna tog bort i juli exploderade resandet.

”Vi hade nästan lika många resenärer under sensommaren och hösten som före pandemin”, säger Monica Lingegård. ”Det såg riktigt ljust ut. Men så kom den tredje vågen i covidpandemin och biljettförsäljningen rasade i slutet av december.”

Under fjärde kvartalet var antalet resenärer 87 procent större än motsvarande period föregående år. För helåret 2021 var resandet elva procent bättre än 2020. Resandet har dock inte återgått till nivåerna före pandemin

Dörrpartiet på det nyligen upprustade tredje generationen X2000 i november 2021.

Vi kunde erbjuda de viktiga jul- och nyårsresorna och med gemensamma krafter i hela vårt bolag. Det är jag väldigt glad och stolt över.

 

Monica Lingegård

Många inställda tåg i december

Under november och december tvingades SJ dessutom ställa in dussintals tåg varje dag, ofta med kort varsel, eftersom det saknades lokförare och/eller ombordpersonal till tågen. Det nya planeringssystemet för fordonsomlopp och personalturer visade sig snabbt inte vara kompatibelt med verkligheten.

”Det var en oerhört jobbig period för personalen”, säger Monica Lingegård. ”Så småningom fick vi lite ordning i oordningen och kunde planera vilka tåg vi skulle ställa in. Sedan kom sjukskrivningarna på grund av pandemin och vi hade en rekordstor personalfrånvaro som gjorde att vi fick ställa in ytterligare tåg.”

”Men vi ställde in färre tåg med kort varsel än vissa av våra konkurrenter och jag tror att resenärerna inte har märkt så mycket av inställelserna under senare tid som man kunde befara.”

”Vi kunde erbjuda de viktiga jul- och nyårsresorna och med gemensamma krafter i hela vårt bolag. Det är jag väldigt glad och stolt över”, säger Monica Lingegård.

Reducerad trafik i vår

Trafiken är reducerad till och med maj men det beror delvis på den svagare efterfrågan på resor under inledningen av 2022. 16 november kördes premiärturen för det första helt ombyggda X 2000-tåget från Stockholm till Göteborg.

Monica Lingegård räknar med att sex-sju ombyggda tågsätt ska kunna sättas i trafik per år. För närvarande pågår teknikupprustning av det åttonde tågsättet. De första två tågsätten som dessutom har genomgått modernisering av interiören har övertagits och ombyggnad av efterföljande tågsätt pågår.

Ytterligare två ombyggda X2000 i trafik inom kort

Ett tågsätt har satts i trafik och ytterligare två tågsätt beräknas sättas i trafik under första kvartalet. SJ har också fattat tilldelningsbeslut för 25 nya snabbtåg som blir Sveriges snabbaste tåg med en topphastighet på 250 km/h.

Dessutom har tilldelningsbeslut också fattats för 25 nya regionaltåg.

”Så snart pandemirestriktionerna lättade valde folk att börja resa med tåg igen”, säger Monica Lingegård. ”Vi vet att det finns en hög efterfrågan på bekväma och klimatsmarta resor och med vår satsning på upprustade och nya fordon kommer vi att öka tågets marknadsandel. Ett ökat fritidsresande kommer att kompensera för ett minskat affärsresande.”

Fjärde kvartalet 2021 i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till 2 500 Mkr (1 388). Rörelseresultatet uppgick till -71 Mkr (-850) och resultat efter skatt uppgick till -142 Mkr (-680).

Helåret 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 287 Mkr (5 529).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 106 Mkr (-1 867)
  • Resultat efter skatt uppgick till -965 Mkr (-1 491).
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,54 gånger (0,19).
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till -24,6 procent (-41,5)

Styrelsen föreslår att SJ AB för räkenskapsåret 2021 inte lämnar någon utdelning.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kardonbanan klar i höst

Den sju kilometer långa järnvägen som ska förbinda Södra stambanan med hamnar och industriområdena på Händelö i Norrköping är klar för trafik i höst. Samtidigt får stambanan två nya broar över E4.

Notis

Transdev tar över Mälartåg

Transdev tar över ansvaret för den tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen från MTR från och med den 16 juni 2024. Avtalet omfattar Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer och avtalstiden är två år.