Annons:

Publicerad: 2021-04-15

45-metersvagnar till Göteborg 2023

Göteborg kommer att få minst 40 stycken 45 meter långa spårvagnar. Den första spårvagnen kan sättas i trafik i slutet av 2023. Dessförinnan måste 38 hållplatser förlängas för att rymma de längre vagnarna.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

De nya spårvagnarna som troligen levereras till Göteborg blir 45 meter långa, tolv meter längre än de vagnar som nu sätts i trafik.
Illustration: Bombardier Transportation

Annons:

Med 45-metersvagnar kan vi öka kapaciteten rejält utan att trängseln på spåren ökar.

 

Niclas Olsson, affärschef spårvagn på Västtrafik.

De nya 33-metersvagnarna från Alstom Bombardier och Kiepe som levereras just nu rymmer 75 sittande och 155 stående passagerare.

45-metersvagnarna kommer troligen att rymma 110 sittande och 210 stående.

”Det är så trångt på flera linjer och särskilt kring Drottningtorget och Brunnsparken i centrala Göteborg att det inte finns utrymme för fler vagnar”, säger Olsson. ”Med tolv meter längre vagnar kan vi ta 40 procent fler passagerare utan att köra tätare trafik.”

Avgörande beslut senast i oktober

Västtrafiks styrelse beslöt redan i december att rekommendera en utlösning av optionen på 40 långa spårvagnar. Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland ställde sig i mars bakom Västtrafiks beslut. Regionstyrelsen och regionfullmäktige väntas fatta de formella besluten senast i oktober i år.

Västra Götalandsregionen övertog 2020 Göteborgs avtal om inköp av 40 nya spårvagnar av modell M33 från Bombardier, numera Alstom Bombardier, och Kiepe.

Hittills har fem vagnar kommit till Göteborg, fyra tvåriktningsvagnar med beteckningen M33B och en enriktningsvagn ned beteckningen M33A.

Två av vagnarna går i linjetrafik och tre används i huvudsak för utbildning av förare och tekniker. Vagnarna ska gå 20 000 kilometer innan det slutliga övertagandet sker. Detta beräknas för de första vagnarna ske inom kort.

M33B 491 i trafik på linje 11 mot Saltholmen gör uppehåll vid hållplatsen Stigbergstorget i januari 2021.

Option på 60 spårvagnar

I avtalet finns en option att köpa ytterligare 60 vagnar som kan vara antingen 33 eller 45 meter långa.

För att öka kapaciteten i spårvagnstrafiken väljer nu alltså Västtrafik och Västra Götalandsregionen att köpa 45 meter långa vagnar. Optionen på ytterligare 20 vagnar kommer av allt att döma att utnyttjas senare.

Kostnaden för de 40 långa vagnarna beräknas till 1,5 miljarder kronor inklusive projekteringskostnader för de längre vagnarna.

”Enligt gällande avtal behöver vi anmäla att vi vill utnyttja optionen senast i höst för att slippa uppstartskostnader för tillverkarna”, säger Niclas Olsson.

Vagnarna ska kunna sättas i trafik från hösten 2023 till sista kvartalet 2026.

En preliminär bedömning tyder på att det räcker med cirka 40 miljoner kronor för att åtgärda de 38 hållplatserna.

 

Niclas Olsson

Långa vagnar på linje 5 och linje 11

De längre spårvagnarna kommer att användas på linje 5 Länsmansgården-Brunnsparken-Torp -Östra Sjukhuset och linje 11 Bergsjön-Centralstationen-Majorna-Saltholmen.

100 miljoner kronor ur en befintlig pott för satsningar på spårvägarna I Göteborg, varav Västra Götalandsregionen står för hälften och Göteborgs stad för hälften, har reserverats för hållplatsförlängningar.

Regionfullmäktige beslutade redan i juni 2020 om regionens andel av investeringen i förlängning av spårvagnshållplatser.

“Men en preliminär bedömning tyder på att det räcker med cirka 40 miljoner kronor för att åtgärda de 38 hållplatserna”, säger Niclas Olsson.

Hållplats i Haga svår att anpassa

Hållplatsen vid, eller snarare ovan, den blivande Västlänken-stationen i Haga blir den största utmaningen, här är det svårt att skapa utrymme för en 45 meter lång spårvagnshållplats.

Som jämförelse kan nämnas att de gamla så kallade pedalvagnarna byggda 1965-1972 är 15,1 meter långa. M31:orna levererade 1987-1992 och förlängda med en låggolvsmellandel 1998-2003 är 30,6 meter. M32, vagnarna från Ansaldobreda, är 29,5 meter.

Pedalvagnarna har vardera 36-38 sittplatser, M31:orna och M32:orna vardera 83 sittplatser.

Det finns för närvarande cirka 265 spårvagnar i Göteborg. De äldsta. M28:orna, levererades 1965-1967 och är alltså 54-56 år gamla. M29:orna levererades 1969-1972 och är följaktligen 49-52 år gamla. Det finns knappt 70 av de förstnämnda och knappt 60 av de sistnämnda. Ingen av dem är handikappanpassade.

M28 och sämsta M29:orna skrotas först

Med leveranserna av de 40 första M33:orna kan alla M28:or och de M29:or som är i sämst skick gå till skärbrännarna. Med leveransen av de 40 riktigt långa spårvagnarna kan resten av M29:orna tas ur trafik.

Men 80 nya vagnar som ersättning för 125 av de äldsta innebär ingen större marginal för ytterligare resandeökning eller utveckling av trafiken.

Om de långsiktiga målen om ökat resande till 2035 kvarstår och resandet inte dramatiskt förändras efter coronapandemin kommer det att finnas behov av att även beställa de sista 20 vagnarna i optionen.

Dessa kan levereras utan avbrott i produktionen om beställningen görs under 2023.  Då räknar Västtrafik med att ha bättre kunskap om hur resandet utvecklas efter pandemin.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Sandahl ska dra egna tågen

Sandahlsbolagen köper Bure Equitys sju Traxx-lok. I december tar Sandahlbolagens dotterbolag Real Rail över tågdragningen av företagets kombitåg. Green Cargo tappar ett av de större uppdragen.

Nyhet

Kombitåget Stockholm-Norrland läggs ner

Real Rail lägger 31 mars ner kombitrafiken mellan Rosersberg och Luleå via Umeå. Men transporterna med kombitågen från Nässjö och Jönköping till Norrland ökar när Real Rail nu börjar köra varor till Ikea-varuhus i Norrland.

Nyhet

Många nyheter på spåren

MTR tar över regionaltågstrafiken i Mälardalen, SJ tar över Krösatågen och Kustpilen, tågtrafiken i Mälardalen utökas och SJ återupptar tågtrafiken mellan Stockholm och Oslo samt snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Borås.

Nyhet

Allt mer gods på järnväg

Godstransporterna på järnväg växer så det knakar. Första halvåret i år fraktades 39,5 miljoner ton gods på tåg i Sverige, 10,5 procent mer än under första halvåret 2021.