fbpx

Ny virkesvagn störst i Sverige

Green Cargo sätter nu in de största virkesvagnarna som använts i Sverige i trafik för Holmen Skog. Vagnarna har en vertikal lastarea på 10,82 kvadratmeter och slår därmed det tidigare rekordet med 28 kvadratdecimeter.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 1 november 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Green Cargos nya virkesvagn har en vertikal lastarea om 10,82 kvadratmeter, den slår Gigawood, den hittills största vagnen med 28 kvadratdecimeter.

För att effektivisera transporterna av rundvirke har Green Cargo tillsammans med ExTe utvecklat en nya timmervagn med marknadens största lastarea.

Vagnen är dock inte ny. Det är en 19,7 meter lång Sgnss-vagn som kortats av till 13,6 meter och fått en lastyta, eller snarare lastlängd, på 12,4 meter i samband med byggandet av den nya centralstationen i Stuttgart. Vagnen blev då Sgmmnss. Ett antal har nu hamnat i Sverige och klarar 10,82 kvadratmeters vertikal lastarea med nya timmerbankar.

Gigawood har varit störst

Hittills har de parkopplade så kallade Gigawood-vagnarna från Innofreight som bland annat används av Hector Rail i trafiken för SCA, erbjudit störst lastarea med 10,54 kvadratmeter.

Skogen kräver större tåg – Järnvägar (jarnjjjvagar.nu)

”Våra nya vagnar är något större än Gigawood men framförallt är de mycket större än de vagnar vi hittills har använt för våra rundvirkestransporter”, säger Johan Roswall, strategisk säljare på Green Cargo.

De tvåaxliga Laaps-vagnarna, tillverkade av Greenbrier för Green Cargo 2003-2004, är parkopplade och används sedan snart 20 år. De har en lastarea på 9,30 kvadratmeter.

Äldre vagnar, bland andra Lnps, som fortfarande används har betydligt mindre lastarea.

 

FOTO: KASPER DUDZIK
Inlandståg TMZ 1421 skjuter in det tomma virkeståget till Hissmofors 20 augusti 2021. Närmast loket går de två nya virkesvagnarna.

 

Sgnss fortfarande vanligast

Sgnss-vagnar med timmerbankar är den vanligaste vagntypen för virkestransporter i Sverige med 600 vagnar i daglig trafik, bland annat för Södra, i Norge och i Trätåg.

De har normalt en vertiklal lastarea på 9,3 kvadratmeter och med tre stuvar med sexmeters-ved med normal densitet klarar de tillåten axellast om 22,5 ton.

Vagntypen kommer i fortsättningen troligen att användas för transport av massaved och timmer på linjer med mer begränsad lastprofil.

”En ökning med 15 procent av lastarean ger en avsevärd förbättring av effektiviteten och därmed av lönsamheten i transporterna av rundvirke”, säger Johan Roswall på Green Cargo. ”En ökning med 30-40 procent från Lnps-vagnarna innebär naturligtvis en himmelsvid skillnad.”

FOTO: KASPER DUDZIK
T44 273 med virkeståg i Hissmofors 20 augusti 2021. Inlandståg använder två lok, ett i vardera änden, i virkestågen från Hissmofors.

ANNONS

211011-vossloh-CNC-job-ad-wide

Mindre slitage på hjul och räler

Trots att den nya vagnen rymmer mer virke per längdmeter tåg har den lägre axellast är äldre vagnar vilket ger mindre slitage på hjul och räler.

Utvecklingen av den nya utrustningen har tagit fyra år och ett antal provvagnar har gått i trafik, bland annat mellan Bastuträsk och Piteå, och provlastats på ett antal platser under ett par år.

”Lnps-vagnarna börjar bli till åren och de behöver ersättas inom några år”, säger Johan Roswall. ”Förhoppningsvis kommer de nya vagnarna att fungera så väl som vi tror och då kanske de kan skapa en ny standard för virkestransporter för Green Cargo och våra kunder.”

Eftersom de nygamla vagnarna i grunden är Sgnss-vagnar som omvandlats till Sgmmnss har Green Cargo valt att kalla dem Golden Bullet 2.0.

Golden Bullet lättare att minnas

”Det blev så krångligt med den officiella beteckningen med fler och fler bokstäver så jag tyckte vi kunde ge dem ett enkelt namn som är lätt att minnas”, säger Johan Roswall.

Utöver ett antal provvagnar förfogar Green Cargo för närvarande över 44 Sgmmnss-vagnar som nu byggs om till Golden Bullet 2.0.

Owe Ljunghammer, ansvarig för järnvägsprodukter, på ExTe har lett utvecklingen av de nya timmerbankarna.

”Vi har haft fem förserievagnar, Gyllene kulan 1.0, med nya timmerbankarna i trafik i något år och de har fungerat väl”, säger han. ”Vi har utöver våra laboratorietester genomfört ganska hårdhänta försök i samband med lastning och lossning med de nyutvecklade timmerbankarna och de är väldigt hållfasta och klarar vad vi lovar.”

”Inför serieproduktionen har vi ökat lastarean med någon kvadratdecimeter jämfört med förserieversionen.”

Holmen Skog blir först

Holmen Skog blir första kunden som kommer att använda den nya vagnen för rundvirkestransporter i Sverige. De senaste årens har antalet destinationer och transportvolymerna för Holmen ökat kraftigt.

Green Cargo tecknade nyligen ett nytt avtal med Holmen Skog om transporter av rundvirke till Holmens pappersbruk i Braviken och Hallsta och kartongbruket i Iggesund samt till några av sågverken, främst Braviken och Iggesund, men också till flera externa kunder.

Holmen är en av Sveriges största skogsägare med 1,3 miljoner hektar skog, varav drygt en miljon hektar är produktiv skogsmark 

2018 beslutade Holmen att modernisera och bygga ut Bravikens sågverk. Tågtransporterna av timmer till sågverket startade 2019 och mer timmer ska successivt transporteras på järnväg. Andelen båttransporter kommer att minska kraftigt.

FOTO: KASPER DUDZIK
Inlandstågs TMZ 1421 drar ut det lastade virkeståget från Hissmofors 20 augusti 2021.

ANNONS

211011-vossloh-CNC-job-ad-wide

Fler artiklar

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Satsning på järnväg i norr och underhåll

Stora satsningar på järnvägen för att möta industriutbyggnaden i norra Sverige. Höjd hastighet till 250 km/tim på Ostkust- och Västkustbanan. Ökat underhåll av högtrafikerade banor. Fortsatt utbyggnad av nya stambanor och ERTMS, med krav på ombordutrustning senast 2029.
Det här är några av nyheterna i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022–2033.

read more

Vill du läsa fler artiklar?