fbpx

Publicerad 2020-04-03

Akut kris för tågtrafikbolagen

Tågtrafikföretagen hotas av akut likviditetskris och konkurs. SJ har dragit ner snabbtågstrafiken mellan Göteborg och Stockholm med nästan 80 procent, ändå går tågen nästan tomma. Snälltåget har ställt in nästan alla avgångar. Tågab har korttidspermitterat medarbetare. SJ följer troligen efter.

TEXT: Ulf Nyström | FOTO: Kasper Dudzik

Ett Tågab persontåg vid Ölme mellan Kristinehamn och Karlstad. 

“Det är ett drama som pågår. SJ har haft en mycket omfattande minskning av antalet resande, andra företag drabbas också mycket hårt”, säger Björn Westerberg, tillförordnad förbundsdirektör för Tågföretagen.

Tågföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisationen med 70 medlemsföretag som har 17 000 medarbetare.

“I dag har tågen få eller inga resenärer och mycket små intäkter”, säger Björn Westerberg.

“Samtidigt är kostnaderna lika stora eller nästan lika stora som vanligt. Uthålligheten är starkt begränsad, det finns knappt något tågtrafikföretag som klarar en coronakris som varar fler än ett par månader.”

MTRX som körde åtta-nio dagliga tåg i varje riktning mellan Göteborg och Stockholm kör nu sex.

Snälltåget som körde tre dagliga tågpar mellan Stockholm och Malmö samt nattåg mellan Malmö och Jämtland-Härjedalen har ställt in de flesta tågen.

Tågverkstad och godståg stöttar

Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) som körs persontåg från Värmland till Göteborg, Stockholm, Alvesta och Falun kör endast veckoslutstrafik, alla persontåg måndag–torsdag är inställda tills vidare.

“Det är ett drama som pågår. SJ har haft en mycket omfattande minskning av antalet resande, andra företag drabbas också mycket hårt.”

 

Björn Westerberg, tillförordnad förbundsdirektör för Tågföretagen.

Lars Yngström, vd på Tågåkeriet i Bergslagen. 

“Vi har i samförstånd facket korttidspermitterad ombordpersonal och de jobbar nu 40 procent av normal arbetstid”, säger Lars Yngström, vd i Tågab.

“Vi kör 30 procent av vår ordinarie trafik och har 30–40 procents beläggning i tågen.”

Tågab kör även godståg och har en tågverkstad i Kristinehamn.

“Eftersom godstågstrafiken går hyfsat och vi sköter underhållet på bland annat Värmlandstrafiks fordon kan vi överleva ganska länge men vi har en betydande påfrestning på företaget”, säger Lars Yngström.

SJ vill inte avslöja hur stor minskningen av resandet och hur stora intäktsförlusterna är.

Madeleine Raukas, vd i SJ AB, skickade redan 19 mars ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth där hon begär att det statliga tågbolaget får nödhjälp av regeringen.

“SJ:s verksamhet är en viktig del av att upprätthålla den samhällskritiska transportfunktionen. För att inte riskera bolagets långsiktiga överlevnad och säkerställa att vi snabbt kan återgå till normal nivå när situationen vänder ser vi ett behov av snabb hjälp”, skrev Madeleine Raukas. 

I brevet tecknar SJ-chefen en dramatisk bild av situationen efter att ”botten gått ur marknaden fullständigt”.

Hon föreslår att regeringen direktupphandlar tågtrafik som anses vara samhällsviktig men som inte är möjlig att upprätthålla på kommersiella grunder och att ta bort banavgifter retroaktivt från 1 januari 2020.

SJ har som Järnvägar.nu skrivit tidigare kraftigt dragit ner på fjärrtrafiken.

Mellan Göteborg och Stockholm går nu fyra snabbtåg i varje riktning måndag-fredag, tidigare gick 18.

Mellan Malmö och Stockholm går också fyra snabbtåg i varje riktning, tidigare gick tolv.

SJ X2 passerar förbi pendeltågsstationen i Norsesund mellan Göteborg och Alingsås

Dessutom är fjärrtågstågtrafiken från Stockholm C söderut och till Stockholm C från söder inställd sedan kvällen 2 april på grund av banarbete. Resenärerna för byta från eller till pendeltåg på Stockholm Södra vilket ytterligare minskar resandet och tågtrafikföretagens intäkter.

Fjärrtågstrafiken över Getingmidjan i Stockholm återupptas inte förrän 14 april, efter påskhelgen.

Mellan Göteborg och Malmö kör SJ nu två snabbtåg i varje riktning, tidigare kördes åtta.

Tidigare hade SJ i snitt 250 passagerare på snabbtågen mellan Göteborg och Stockholm, den senaste veckan har snittet varit under 50 resenärer. Det betyder en minskning av antalet resenärer mellan Göteborg och Stockholm från 9 000 per dygn till cirka 400, en minskning med 95 procent.

Det betyder att intäkterna sjunkit lika mycket.

Personal- och kapitalkostnaderna är dock lika höga medan energikostnader och banavgifter har minskat proportionellt med tågtrafiken.

Arbetstiden minskas hos SJ

SJ har förlängt vissa regionaltåg i rusningstrafik för att göra det möjligt för alla resenärer att sitta mer utspritt på tåget.

SJ beslöt på fredagen att med omedelbar verkan, från och med 3 april, införa korttidsarbete. Arbetstiden minskas tills vidare för knappt hälften av SJ:s cirka 3 000 månadsanställda.

”Om vi inte når fram till en lösning kan tågföretagen tvingas till ytterligare neddragningar i trafiken och det kan bli svårt att återuppta full trafik igen när coronakrisen är över och samhällsekonomin normaliseras igen.”

 

Björn Westerberg, tillförordnad förbundsdirektör för Tågföretagen..

Korttidsarbetet möjliggörs genom regeringens stödpaket och innebär en betydligt mindre löneminskning än arbetstidsförkortningen för den enskilde. Företaget kan behålla medarbetarna och vara redo att växla upp verksamheten när tågresandet ökar.

SJ skjuter också upp vissa projekt, konsulter och tidsbegränsade anställningar avvecklas och timanställda kommer inte att erbjudas arbete.

Björn Westerberg på Tågföretagen anser att staten dessutom måste stötta tågtrafikföretagen för att de skall kunna upprätthålla ett minsta godtagbart trafikutbud.

“Om vi inte når fram till en lösning kan tågföretagen tvingas till ytterligare neddragningar i trafiken och det kan bli svårt att återuppta full trafik igen när coronakrisen är över och samhällsekonomin normaliseras igen”, säger han.

Tågföretagen vill att regeringen beslutar att avskaffa eller kraftigt reducera banavgifterna under en begränsad tid.

“Det är svårt att veta hur länge tågtrafikföretagen klarar coronakrisen. Är det tre månader eller sex månader? Helt klart är att situationen redan nu, efter en månad, är mycket allvarlig.”

Fler artiklar

Vill du läsa fler artiklar?