Annons:

Publicerad: 2020-05-04

Långt till vinst för Green Cargo

Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer. Men Green Cargo har långt till vinst och ännu längre till den omsättning företaget hade innan finanskrisen 2008.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Tidigt på morgonen den 28 april 2020 är Green Cargo Td 376 strax framme vid sockerbruket i Örtofta med tre containervagnar avsedda för sockerprodukter. 2020.

För första kvartalet 2020 redovisar Green Cargo nettoomsättningen 1 087 miljoner kronor, rörelseresultatet –70 Mkr och nya transportuppdrag för 146 Mkr.

Motsvarande period förra året var motsvarande uppgifter 1 051, –84 och 100.

Transportvolymerna ökade med fyra procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period 2019. Ökningen skedde främst i transporter för skogsindustrin och med nya avtal för handelsbolag.

Green Cargos resultat efter skatt uppgick till -94 Mkr, en miljon kronor sämre än första kvartalet 2019.

Omsättningen har minskat en tredjedel

Sedan finanskrisen 2008-2009 har Green Cargo tvingats redovisa förluster nästan alla kvartal och omsättningen har minskat med drygt 30 procent.

Första kvartalet 2007 var omsättningen 1 517 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster 39 Mkr.

Konkurrensen från andra godstågsbolag, främst Hector Rail, och åkerierna, många bemannade med lågavlönade chaufförer från Östeuropa, har satt och sätter hård press på Green Cargo.

Men ekonomidirektören Pär Nordlander, som kom till Green Cargo för fyra månader sedan, väljer att se de goda tecknen.

Green Cargo Rd2 1076 och 1127 med godståg passerar blommande rapsfält mellan Eslöv och Stehag den 28 april 2020.

Annons:

Vi har en stabil produktion trots coronapandemin, omsättningen ökar, rörelseresultat är bättre än motsvarande period förra året och vi har flera nytecknade transportavtal.

 

Pär Nordlander, ekonomidirektör, Green Cargo

”Vi har en stabil produktion trots coronapandemin, omsättningen ökar, rörelseresultat är bättre än motsvarande period förra året och vi har flera nytecknade transportavtal”, säger han.

Rörelseresultatet belastas av kostnader för det transformationsprogram som bolaget bedriver.

”Förändringsresan drivs sedan drygt ett år tillbaka och syftar till bättre säkerhet, ökad punktlighet, lägre energiförbrukning, ökad produktivitet och bättre lönsamhet”, säger Pär Nordlander.

”Förändringarna implementeras efterhand, det finns inget fastställt slutdatum, men vi har kommit en bra bit på väg och kan se att åtgärderna får avsedd effekt.”

Osäkerhet om resultatutvecklingen

Hur resultatet för andra kvartalet, och följande kvartal, kommer att se ut beror till stor del på hur coronapandemin påverkar transporterna i, till och från Sverige.

”Vi ska till rätt sida av det röda strecket”, säger Nordlander. ”Det går inte på ett kvartal eller två men det kommer att gå. Andra och tredje kvartalen brukar vara mer lönsamma än första och fjärde kvartalen”.

”Vi har tappat en del transporter, främst för fordonsindustrin, under mars men vi har samtidigt fått nya uppdrag, bland annat för skogsindustrin, och tagit marknadsandelar”.

Green Cargo ägs av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet.  Företaget har 1 800 anställda, transporterade förra året 22 miljoner ton gods och hade en årsomsättning på 4,1 miljarder kronor.

Green Cargo kör 400 godståg per vardagsdygn.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Utbyggnaden av ERTMS skjuts upp

Utbyggnaden av det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS på Södra stambanan skjuts upp två-tre år. En ny tidsplan kommer kring årsskiftet. Men målet är fortfarande att Södra stambanan ska ha ERTMS år 2030.