Annons:

Publicerad: 2020-05-04

Långt till vinst för Green Cargo

Något ökad omsättning, något minskad förlust och något fler nya affärer. Men Green Cargo har långt till vinst och ännu längre till den omsättning företaget hade innan finanskrisen 2008.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Tidigt på morgonen den 28 april 2020 är Green Cargo Td 376 strax framme vid sockerbruket i Örtofta med tre containervagnar avsedda för sockerprodukter. 2020.

För första kvartalet 2020 redovisar Green Cargo nettoomsättningen 1 087 miljoner kronor, rörelseresultatet –70 Mkr och nya transportuppdrag för 146 Mkr.

Motsvarande period förra året var motsvarande uppgifter 1 051, –84 och 100.

Transportvolymerna ökade med fyra procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period 2019. Ökningen skedde främst i transporter för skogsindustrin och med nya avtal för handelsbolag.

Green Cargos resultat efter skatt uppgick till -94 Mkr, en miljon kronor sämre än första kvartalet 2019.

Omsättningen har minskat en tredjedel

Sedan finanskrisen 2008-2009 har Green Cargo tvingats redovisa förluster nästan alla kvartal och omsättningen har minskat med drygt 30 procent.

Första kvartalet 2007 var omsättningen 1 517 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster 39 Mkr.

Konkurrensen från andra godstågsbolag, främst Hector Rail, och åkerierna, många bemannade med lågavlönade chaufförer från Östeuropa, har satt och sätter hård press på Green Cargo.

Men ekonomidirektören Pär Nordlander, som kom till Green Cargo för fyra månader sedan, väljer att se de goda tecknen.

Green Cargo Rd2 1076 och 1127 med godståg passerar blommande rapsfält mellan Eslöv och Stehag den 28 april 2020.

Annons:

Vi har en stabil produktion trots coronapandemin, omsättningen ökar, rörelseresultat är bättre än motsvarande period förra året och vi har flera nytecknade transportavtal.

 

Pär Nordlander, ekonomidirektör, Green Cargo

”Vi har en stabil produktion trots coronapandemin, omsättningen ökar, rörelseresultat är bättre än motsvarande period förra året och vi har flera nytecknade transportavtal”, säger han.

Rörelseresultatet belastas av kostnader för det transformationsprogram som bolaget bedriver.

”Förändringsresan drivs sedan drygt ett år tillbaka och syftar till bättre säkerhet, ökad punktlighet, lägre energiförbrukning, ökad produktivitet och bättre lönsamhet”, säger Pär Nordlander.

”Förändringarna implementeras efterhand, det finns inget fastställt slutdatum, men vi har kommit en bra bit på väg och kan se att åtgärderna får avsedd effekt.”

Osäkerhet om resultatutvecklingen

Hur resultatet för andra kvartalet, och följande kvartal, kommer att se ut beror till stor del på hur coronapandemin påverkar transporterna i, till och från Sverige.

”Vi ska till rätt sida av det röda strecket”, säger Nordlander. ”Det går inte på ett kvartal eller två men det kommer att gå. Andra och tredje kvartalen brukar vara mer lönsamma än första och fjärde kvartalen”.

”Vi har tappat en del transporter, främst för fordonsindustrin, under mars men vi har samtidigt fått nya uppdrag, bland annat för skogsindustrin, och tagit marknadsandelar”.

Green Cargo ägs av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet.  Företaget har 1 800 anställda, transporterade förra året 22 miljoner ton gods och hade en årsomsättning på 4,1 miljarder kronor.

Green Cargo kör 400 godståg per vardagsdygn.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Sena biljetter till tåg i jul

Det kan dröja nästan två månader innan SJ börjar sälja biljetter till jultrafiken. MTRX hoppas vara några veckor snabbare och Snälltåget kommer att sälja biljetter till tåg med preliminära tider. Alla skyller på Trafikverket.

Nyhet

Klart spår till Flen

Inom kort blir ett av spåren mellan Sparreholm och Flen klart för trafik efter byte av rälerna. När det andra spåret fått nya räler beror på hur länge kylan varar i Sörmland.

Nyhet

Järnvägarna i allt sämre skick

De svenska järnvägarna är i allt sämre skick. Underhållet är kraftigt eftersatt och den så kallade underhållsskulden har de senaste fyra åren vuxit med sju miljarder till 43 miljarder kronor.

Nyhet

Många tåg ställs in i påsk

Under påskhelgen stoppas tågtrafiken på många banor i Sverige på grund av banarbeten. Resenärerna hänvisas till ersättningsbussar på kortare eller längre sträckor och till spårvagn.