Annons:

Publicerad: 2024-01-15

Danskar på svensk-tyska tåg

Snälltåget får tillåtelse att ta med inrikesresenärer i Danmark i tågen mellan Sverige och Tyskland och att köra inrikestrafik i Danmark. Men tillståndet gäller först från juni nästa år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Konstantin Planinski

Snälltågets första skidtåg till Salzburg gör uppehåll i Høje Taastrup sydväst om Köpenhamn i januari 2022 med Hector Rails Traxx-lok 241 001 som dragkraft. Numera använder Snälltåget egna Vectron-lok i tågen genom Danmark.

”När vi nu fått tillstånd från Jernbanenævnet att ta med passagerare som gör inrikes resor i våra internationella tåg och att köra dagtåg mellan Köpenhamn och Århus är första hindret undanröjt”, säger Marco Andersson, biträdande affärschef på Snälltåget.

”Nu ska vi räkna på detta och se hur intressant det kan vara för oss.”

Inrikesresenärer från juni 2025

Eftersom tillståndet gäller från 18 månader efter det att beslutet fattats av Jernbanenævnet kan Snälltåget börjar ta upp danska inrikesresenärer först i juni 2025.

”Att låta resenärer åka med oss mellan Köpenhamn, Odense och Kolding i de genomgående tågen mellan Malmö och Hamburg kräver ju inga större satsningar förutom omflyttning av några sittvagnar från andra tåg men att starta helt nya tågförbindelser mellan Köpenhamn och Århus kommer att kräva betydligt mer”, säger Marco Andersson.

Tågtrafiken i Danmark är inte avreglerad eller öppen för konkurrens på samma sätt som i Sverige.

I stället har staten upphandlat alla trafik, såväl företagsekonomiskt lönsam som olönsam. DSB, det statliga danska tågtrafikföretaget, har fått uppdraget att sköta det mesta av trafiken mot en ganska generös ersättning.

EU sätter stopp för danskt monopol

Men ett beslut från EU sätter nu stopp för sådana monopol, även tidsbegränsad ensamrätt till persontågstrafik.

I sista stund innan de nya reglerna trädde i kraft fick DSB uppdraget att köra tågen på alla huvudlinjerna i tio år, till och med 2033.

Annons:

Men andra tågtrafikföretag kan söka tillstånd att bedrivande konkurrende trafik hos Jernbanenævnet. Om företaget som vunnit upphandlingen av trafiken kan visa att det lider ekonomisk skada av konkurrerande trafik, eller ”skabe ubalance i en kontrakt om offentlig tjeneste” som det står i bestämmelserna, avslår nämnden ansökan.

”Det förvånade oss en del”

”Men ingen anförde några besvär när det gällde vår ansökan, vilket förvånade oss en del, och Jernbanenævnet gav oss tillåtelse att köra mellan Malmö och Hamburg och mellan Köpenhamn och Århus från juni 2025”, säger Marco Andersson.

Det innebär att Snälltåget kan låta danska inrikesresenärer åka med nattågen mellan Sverige och Tyskland och att Snälltåget kan köra dagtåg mellan Malmö och Hamburg samt mellan Köpenhamn och Århus från juni 2025.

”Vi kommer att utreda förutsättningarna för att köra dagtåg Malmö–Hamburg och inrikes i Danmark”, säger Marco Andersson.

”Att ha möjlighet att köra gör att vi kan gå vidare att bygga ett business case.” 

Snälltåget väntar på el

Snälltåget kommer inte att köra mellan Köpenhamn och Århus förrän hela sträckan är elektrifierad vilket beräknas ske 2026 eller 2027.

”Då blir restiden strax över två timmar vilken kanske inte är optimalt med tanke på vårt koncept med Krogen, vår restaurangvagn i tågen”, säger Marco Andersson.

”Dessutom krävs nya lok och nya vagnar och en lösning för biljettförsäljningen där DSB i praktiken har försäljningsmonopol än så länge.”

För att komplicera det hela måste också de vagnar som används i trafiken godkännas av Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) och av danska Trafikstyrelsen för att få framföras i tunneln under Stora Bält.

Snälltåget har 29 vagnar som har sådant godkännande med de vagnarna behövs i den befintliga trafiken.

”Men vi får utreda utmaningar och möjligheter och se var vi hamnar.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

VR tar över X-tågen

VR Sverige tar över tågkörningen för X-trafik i juni 2025. VR vann upphandlingen med ett bud som var betydligt lägre än budet från nuvarande operatör Vy Tåg.

Nyhet

Järnväg på gång till Sälen?

Persontågstrafiken mellan Malung och Sälen lades ner 1969 och 2011 också sträckan Malung–Borlänge. Nu hoppas politikerna i Malung-Sälens kommun på dubbla nystarter.
”Vi får positiva signaler från regionen och hoppas på en nystart inom några år”, säger kommunalrådet Hans Unander.

Nyhet

Nytt vägskydd testas på åtta platser

Trafikverket vill börja ersätta dagens reläbaserade vägskydd med moderna anläggningar som styrs med digital teknik. Två leverantörer testar nu Automatic level crossing (Alex) i åtta pilotanläggningar.

Nyhet

Mer el för sågat trä

CFL Cargo har tagit över tågtransporterna för sågverkskoncernen Vida. All tågdragning på elektrifierade spår sker nu med ellok och användningen av dieselolja minskar med 70 procent.