Annons:

Publicerad: 2022-02-26

Lastbil ersätter tåg i Norrköping

På måndag stoppas järnvägstransporterna på Södra hamnspåret i Norrköping. Rälsen ska rivas upp, här ska byggas bostäder. Resultatet blir drygt 3 000 fler lastbilstransporter varje år.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

T44 330 drar tomvagnar från BE Group på Hamnbron över Motala Ström i Norrköping 17 februari 2022.

Det finns så många som pratar om att transporter måste föras över från lastbil till tåg och det är alltid lika tragiskt när kommuner agerar i motsatt riktning.

 

Peter Andersson, vd på BE Group

”Godstrafik på landsväg ska i möjligaste mån överföras till järnväg och sjöfart.”

Så står det i Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun, som antogs av kommunfullmäktige 28 augusti 2017.
Fyra och ett halvt år senare stoppas tågtrafiken på en av kommunens mest trafikerade industrispår och transporterna av stål förs över till lastbilar. Transporterna av råvaror till bioraffinaderiet som Lantmännen Agroetanol driver har redan flyttats över till lastbilar.

Lastbil ersätter tåg

Nästa vecka tvingas stålgrossisten BE Group köra 10 000-tals ton stål på lastbil till lagret i Norrköping, transporter som hittills gått på tåg,

Från och med 1 mars kommer antalet lastbilstransporter till Agroetanol och BE Group att öka med 3 000 om året.

”Det är väldigt tråkigt, järnvägstransporter har alltid varit viktiga för oss”, säger Peter Andersson, vd på BE Group.

BE Group är en av Sveriges största handelsföretag när det gäller stål, rostfritt stål och aluminium. Företaget har över 600 anställda och omsatte förra året närmare fyra miljarder kronor.

2020 centraliserades den svenska lager- och produktionsverksamheten till Norrköping och företaget tog förra året mot 46 500 ton stål till anläggningen på Lindö i Norrköping.

”Det finns så många som pratar om att transporter måste föras över från lastbil till tåg och det är alltid lika tragiskt när kommuner agerar i motsatt riktning”, säger Peter Andersson.

Radioloksoperatörerna Markus Nilsson och Joakim Schröder ger sig ut med T44 330 på Södra hamnspåret för att växla och hämta tomvagnar på BE Group 17 februari 2022.

Annons:

BE Group utreder flyttning

”Vi har ett långt avtal om lokalerna i Norrköping och har nyligen investerat stort där men vi kommer att utreda en flytt från Lindö,”

Enligt Rosmarie Lundström, produktchef på BE Group, har all stål till anläggningen på Lindö hittills gått på järnväg. Från 1 mars kommer huvuddelen att transporteras till Pampushamnen på andra sidan Motala ström.

”Där kommer stålet att lastas om till lastbil och sedan köras in till centrum och därefter ut till Lindö”, säger hon.

”Det kommer att handla om cirka 2 500 lastbilstransporter per år och blir naturligtvis en stor belastning på närområdet.”

”Dessutom försvårar det logistiken för oss, det blir ett komplicerat pussel att ta mot ett ojämnt flöde av lastbilar hela dagarna i stället för ett par järnvägsvagnar samtidigt”, säger Rosmarie Lundström.

En produkt som inte klarar omlastning utomhus kommer i fortsättningen av köras med båt till Sölvesborg och därifrån till Lindö i Norrköping, en landsvägstransport på drygt 35 mil.

Vi förstår att kommunen inte vill ha spår genom staden men det påverkar klimat och miljö negativt. Att gå från transport med eltåg till lastbilstransport är verkligen att gå i fel riktning.

 

Martin Engström, affärschef på Agroetanol

 

Mångmiljonkostnad för dyrare transporter

Omlastningarna från tåg till bil, främst i Pampushamnen men också i Sölvesborg, kommer att kosta BE Group minst fem miljoner kronor per år, troligen mer.

Den näst största järnvägskunden på Lindö var Lantmännen Agroetanol, som tre gånger i veckan tog mot råvaror för etanolframställningen, i klartext brödsmulor från Wasabröd i Filipstad.

”Det är olyckligt att järnvägen försvinner, det ställer till det lite för oss”, säger Martin Engström, affärschef på Agroetanol. ”Vi försökte skapa en logistiklösning via nya Kardonbanan och Pampushamnen men det lyckades inte.”

Så nu går ungefär 10 000 ton råvara före etanoltillverkningen i stället på lastbil från Filipstad till Norrköping, en sträcka på drygt 25 mil.

”Vi förstår att kommunen inte vill ha spår genom staden men det påverkar klimat och miljö negativt. Att gå från transport med eltåg till lastbilstransport är verkligen att gå i fel riktning.”

Industrispår i Norrköping läggs ner

Tusentals nya lastbilstransporter blir resultatet när Södra hamnspåret i Norrköping läggs ner. Kommunen ser bara fördelar när industritransporterna flyttas till Kardonbanan, en ny elektrifierad bana.

Det statliga godstågsbolaget Green Cargo kör godsvagnarna med stål till BE Group i Norrköping och körde tankvagnarna med etanolråvara till Agroetanol. Gren Cargo sköter all växling av järnvägsvagnar i Norrköping.

På måndag går sista tåget

“På måndag hämtar vi de sista vagnarna från BE Group och sen är det slutkört på Södra hamnspåret”, säger Mari Green, gruppchef på Green Cargo I Norrköping.

“Det är tråkigt att vi måste upphöra med transporterna på till Agroetanol och BE Group, det har varit omfattande trafik på ett väldigt bra spår, det är många kilometer spår med hög standard som försvinner.”

Markus Nilsson håller uppsikt när Rmmns-vagnen växlas in för lossning hos BE Group.

”Tråkigt när kommuner river industrispår”

”Det är en tråkig utveckling när kommuner som Norrköping river upp industrispåren”, säger Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo.

”Det finns ju en tydlig viljeinriktning från riksdag och regering att lägga över transporter från väg till järnväg men samtidigt försvåras tågtrafiken när den ena kommunen efter den andra inte underhåller industrispåren eller helt sonika tar bort dem.”

Enligt Rickard Kirchner har flera kommuner besinnat sig och det rivs inte längre så många spår som tidigare. Dessutom byggs enstaka nya hamn- och industrispår.

”Norviks hamn fick ju spår till Nynäsbanan för två år sedan, Sveaterminalen i Göteborgs hamn som används för omlastning av järnvägsgods till och från containrar fick nytt spår förra året och Aditro Logistics har fått järnvägsspår till den nya logistikcenter vid Båramoterminalen i Vaggeryd.”

”Egentligen är det inte så mycket som behövs för att få en fungerande transportkedja med tåg som huvudkomponent”, säger Richard Kirchner ”Det behövs ett sidospår, en hårdgjord yta, en gaffeltruck och kanske tak över huvudet.”

Ett etablerat järnvägsflöde från dörr till dörr är alltid enklare, det gäller att värna de som finns och som fungerar väl.

 

Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo

Många nya terminaler utan spåranslutning

”Men tyvärr byggs många nya logistikterminaler utan spåranslutning i dag. Kanske borde kommuner som menar allvar men den gröna omställningen arbeta in spåranslutningar i sina detaljplaner och kräva spårtransporter när det ger tillstånd till nya etableringar.”

Kirchner och Green Cargo är medvetna om att det är lättare att behålla en järnvägstransport än att skapa ett nytt logistikupplägg.

”Nya lösningar kräver mycket arbete och många parter. Ett etablerat järnvägsflöde från dörr till dörr är alltid enklare, det gäller att värna de som finns och som fungerar väl.”

Stängningen av Södra hamnspåret i Norrköping har lett till omfattande kritik och ansvariga politiker som tidigare motvilligt uttalat sig har den senaste tiden inte velat kommentera frågan.

Södra hamnspåret är uteslutande i gott skick med spår på betongsliprar i makadam. Men nu väntar rivning.

Kommunalråden vill inte uttala sig

Järnvägar.nu har under flera dagar sökt kommunalråden Olle Vikmång (S), Karin Jansson (C) och Mia Sköld (MP) via telefon, sms och mail utan resultat.

Tidigare har oppositionsrådet och gruppledaren Mia Sköld opponerat sig mot beslutet men hon är inte mot nedläggningen, endast mot tidpunkten för denna.

Kommunalrådet och tillika ordförande i tekniska nämnden i Norrköping Karin Jansson har tidigare beklagat att tågtransporterna läggs ner.

”Det är självklart inte bra att järnvägstransporter ersätts av lastbil. Samtidigt får vi en plussida med Pampushamnen, dit mycket av hamnverksamheten från den centrala delen av staden har flyttat, vilket också har minskat lastbilstransporterna i stan”, sade Karin Jansson till Järnvägar.nu i april förra året.

Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång har i en debattartikel i Norrköpings Tidningar försvarat beslutet att riva upp Södra hamnspåret.

”För att kunna bygga Ostlänken behöver befintlig anslutning till våra industrispår stängas.  Det är en av anledningarna till att vi tillsammans med Trafikverket byggt den elektrifierade Kardonbanan. Det gör att ungefär 90 procent av det järnvägsgods som trafikerar Norrköping hanteras miljövänligt i Pampushamnens kombiterminal utan att passera Norrköpings centrala delar.”

”Inte ekonomiskt försvarbart”

”Att ansluta det tidigare södra hamnspåret, som vi nu lägger ner, med ett nytt anlagt spår, genom det nya bostadsområdet Inre Hamnen är inte ekonomiskt försvarbart. Tågtrafiken på den del av spåret som vi lägger ner är alltför gles. Staden växer och vi behöver utnyttja den centralt belägna marken bättre. Godstrafik med diesellok genom bostadsområden skapar dessutom buller och luftföroreningar”, skrev Olle Vikmång i Norrköpings Tidningar 8 december 2021.

Ingen av de tre kommunalråden har dock velat svara på hur väl upprivningen av industrispåret och överföringen av godstransporterna från järnväg till landsväg stämmer överens med i Inriktningsdokumentet för miljöpolitiken i Norrköpings kommun som anger att ”Godstrafik på landsväg ska i möjligaste mån överföras till järnväg och sjöfart.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Lång väntan på normal tågtrafik

Just när man trodde att det värsta var över drabbade fimbulvintern åter Sverige. Låga temperaturer och massor av snö har förvärrat de redan stora problemen för både persontågen och godstågen.

Nyhet

Spåren är borta – finns järnvägen kvar då?

I Tyskland kan en nedlagd och uppriven järnväg återuppstå decennier senare. 50 linjer har åter tagits i bruk sedan 1994. Lägger du däremot ner en järnvägssträcka i Sverige, försvinner järnvägen för all framtid. I år inleds rivningen av Karlsborgsbanan.

Nyhet

Vy tog över nattågen i norr

Vy tog över nattågen till och från Övre Norrland från SJ, SJ övertog trafiken med Öresundstågen från Transdev, Lommabanan återfick persontågstrafiken efter 37 år och det blev enklare att köra godståg genom Hallsberg.