Annons:

Publicerad: 2021-07-16

Fortfarande stort minus för SJ

Från brakförlust till storförlust. SJ redovisar ett rörelseresultat på minus 415 miljoner kronor för andra kvartalet 2021. Förra året gav andra kvartalet ett minus på 656 Mkr.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ Rc6 1353 med tåg 85 från Åre till Stockholm vid Hennan på kvällen den 10 juli 2021.

Annons:

Jag är övertygad om att vi når de höga nivåerna igen, många kommer att välja tåg framför flyg för inrikes resor, men det kommer att ta tid.

 

Monica Lingegård, vd i SJ AB

”Det går åt rätt håll men vi tvingas ju redovisa en betydande förlust även andra kvartalet i år”, säger Monica Lingegård, vd i SJ. ”Tredje kvartalet blir betydligt starkare, vi får ju sälja fler än 50 procent av platserna från 15 juli, och biljettförsäljningen går otroligt bra.”

”Det visar att det finns ett uppdämt behov av att resa med tåg men det är osannolikt att vi kan redovisa vinst eller nollresultat för helåret 2021.”

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2021 var 1 486 miljoner kronor (868), rörelseresultatet uppgick till -415 Mkr (-656) och resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -334 Mkr (-489).

Uppgifterna inom parentes gäller andra kvartalet 2020.

Tydlig coronaeffekt andra kvartalet

”Ja, coronapandemin har fortsatt att sätta tydliga avtryck i vårt resultat”, säger Monica Lingegård” Begränsningarna för hur många som fått resa med varje tåg har gällt under hela kvartalet, både i Sverige och Norge.”

”Biljettintäkterna har dock ökat jämfört med förra årets andra kvartal, i juni var många av våra avgångar helt slutsålda upp till den tillåtna nivån, och vi har lyckats minska kostnaderna, bland annat genom att stänga säljlokalerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och trafiken har fungerat bra under kvartalet.”

Resandet ökade successivt under kvartalet från en extremt låg nivå. Sammantaget blev antalet resenärer 81 procent större än under andra kvartalet förra året.

”Men det kommer att dröja länge innan vi kommer upp på de nivåer som gällde före pandemin”, säger Monica Lignegård. ”Trots ökningen under våren hade vi bara en tredjedel av antalet resenärer om vi jämför med 2019, året före pandemin.”

”Jag är övertygad om att vi når de höga nivåerna igen, många kommer att välja tåg framför flyg för inrikes resor, men det kommer att ta tid.”

SJ X55 3758 och 3744 i trafik på sträckan Stocholm-Umeå möts under uppehållet på Sundsvall C i maj 2021.

2,4 miljarder i förlust på 1,5 år

De stora förlusterna under de senaste ett och ett halvt åren, sammanlagt 2,4 miljarder kronor efter finansnetto och skatter, innebär att upprustningen av X2000-tågen och 47 sov- och liggvagnar samt anskaffningen av nya snabbtåg kommer att ske med lån i stället för med pengar ur den tidigare välfyllda kassan.

Årsstämman för SJ beslutade i våras att inte lämna någon utdelning för 2020 på grund av det negativa resultatet. SJ har tecknat avtal om en så kallad ”revolverande kreditfacilitet” om 3,0 miljarder kronor. Den löper över tre år med möjlighet till ett + ett års förlängning. Fyra banker står bakom kreditfaciliteten.

Det första ombyggda X2000-tåget kommer att sättas i trafik ”tidigt i höst”. Det sjunde tåget, av 36, genomgår just nu uppgradering av den tekniska utrustningen. Två tågsätt är övertagna och ett har satts i trafik. Övertagande av det tredje tåget pågår.
Det första tågsättet som genomgått interiörmodernisering har övertagits av SJ och ombyggnad av det andra tågsättet pågår.

3,5 miljarder för uppgradering av X2000

Satsningen på Nya X 2000 uppgår till 3,5 miljarder kronor. Fram till halvårsskiftet hade arbeten för 1,2 miljarder kronor utförts.

Punktligheten för SJ:s tåg i Sverige var under det senaste året 89 procent för fjärrtåg (88), 93 procent (94) för regionaltåg och 95 procent (95) för lokaltåg. Sifforna inom parentes anger föregående tolvmånadersperiod.

Antalet anställda vid SJ har ökat kraftigt sedan SJ övertog trafiken med Öresundstågen i december förra året och Trafikpaket Nord i Norge i juni förra året. Medelantalet anställda i SJ-koncernen uppgick under perioden mars-maj till 4 537 jämfört med 3 810 under motsvarande period 2020.

Den första mätningen av resenärernas nöjdhet sedan SJ tog över Öresundstågstrafiken visade att kvaliteten ökat inom samtliga områden: tågpersonal, information och fordon. Resenärerna i Öresundstågen har aldrig varit nöjdare.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ får bättre betalt av TiB

SJ och Tåg i Bergslagen kom nyligen överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken i Bergslagen redan i december 2023. Nu står det klart att SJ får ett engångsbelopp i år och bättre betalt för de sista två åren.

Nyhet

Tungt för Vy Tåg i norr

Coronapandemi, höga biljettpriser, få resenärer, brist på lokförare, oerfaren ombordpersonal, stora trafikstörningar med inställda och försenade tåg, oväntad konkurrens och ett lågt anbud som inte täcker kostnaderna.

Nyhet

Railcare växlar renare

Railcare har beslutat minska utsläppen från fossila bränslen i diesellok och banarbetsmaskiner med 40 procent till år 2025. De två T44-loken som sköter växlingen i Narvik har fått nya motorer och den enligt Railcare världens första underhållsmaskin med batteridrift har tagits i bruk.

Nyhet

SJ-resenärer drabbas hårdast

SJ tvingas med kort varsel ställa in 32 tåg under veckoslutet sedan Trafikverket beslutat att forcera bytet av räler mellan Sparreholm och Flen. Med endast ett spår för tågtrafiken kan det bli omfattande förseningar.