Annons:

Publicerad: 2022-04-19

Fortsatt tågtrafik till Lycksele

Persontågstrafiken mellan Umeå och Lycksele ställs inte in, i alla fall inte i år. Det enda motorvagnståget kommer alltsomoftast att rulla mellan Umeå och Lycksele även 2023.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Norrtåg Y31 1429 vid Hällforsen i Lycksele i augusti 2011.

Annons:

”Vi kommer att köra persontågen mellan Umeå och Lycksele även kommande tidtabellsperiod”, säger Joakim Berg, kommunikationsansvarig på Norrtåg. ”Vi tar ett år i taget med trafiken på Tvärbanan. På sikt måste det bli en mer stabil lösning.”

Det fanns tankar inom Region Västerbottten och Norrtåg på att ersätta de genomgående dieseltågen mellan Umeå och Lycksele med eltåg mellan Umeå och Hällnäs och landsvägsbuss mellan Hällnäs och Lycksele.

Tågen körs med ett Itino dieselmotorvagnståg, det enda Norrtåg förfogar över. Tåget har dålig tillförlitlighet och när det är på verkstad för underhåll eller akuta reparationer körs i stället elmotorvagnståg Umeå-Hällnäs och buss Hällnäs-Lycksele.

Tåget från Umeå till Lycksele gör uppehåll i Vindeln i februari 2014. Inlandsbanans Y1 1346 hade då hyrts in för att ersätta Norrtågs motorvagn.

Tågen fortsätter att rulla

Men protesterna mot nedläggning av den genomgående trafiken blev för starka och tågen kommer att rulla hela sträckan Umeå-Lycksele åtminstone till december 2023.

”Att köra dieseltåg mellan Umeå och Lycksele där halva sträckan är elektrifierad är inte försvarligt från miljö- och klimatsynpunkt”, säger Joakim Berg, ”Dieseltåg generellt och Itino-tåget i synnerhet har dessutom sämre tillgänglighet än elmotorvagnar.”

De kraftigt höjda kostnaderna för dieselbränsle har dessutom gjort trafiken med Itino-tåget betydligt med kostsam de senaste månaderna.

Kraftigt ökat resande på stambanan

Resandet med regionaltågen mellan Luleå och Umeå har ökat kraftigt under det sedan i somras när de flesta reserestriktionerna försvann.

I december i år utökas trafiken från två till tre tåppar om dagen med anslutning till SJ:s snabbtåg från Stockholm och till SJ:s nattåg mot Göteborg med vagnar till Stockholm i Umeå samt från Kiruna och Gällivare i Boden.

”Resandet med regionaltågen mellan Luleå och Umeå är redan större än det var före pandemin”, säger Joakim Berg.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fler vagnar till Snälltåget

Snälltåget har köpt de åtta sittvagnarna som man hyrt av tyska Locomore sedan i december. Vagnarna kommer i första hand att användas i dagtågen mellan Stockholm och Malmö.

Snälltåget kupévagnar
Nyhet

Spåren är borta – finns järnvägen kvar då?

I Tyskland kan en nedlagd och uppriven järnväg återuppstå decennier senare. 50 linjer har åter tagits i bruk sedan 1994. Lägger du däremot ner en järnvägssträcka i Sverige, försvinner järnvägen för all framtid. I år inleds rivningen av Karlsborgsbanan.

Nyhet

Lint snart på Fryksdalsbanan

Det mesta tyder på att de krånglande Itino-tågen på Fryksdalsbanan kompletteras med två Lint-tåg från Inlandsbanan under två år. På fredag körs en tur på banan för politiker och massmedia.

Nyhet

Upphandling måste göras om

Mälardalstrafiken måste göra om upphandlingen av trafikavtalet för Mälartåg. SJ begärde överprövning hos Förvaltningsrätten som bifallit SJ:s ansökan. MTR kan dock köra tågen från december genom en direkttilldelning.