Annons:

Publicerad: 2022-06-07

Från skylift till trallor

Det började med en skylift för 30 000 kronor. 44 år senare omsätter BS Verkstäder i Falköping med knappt 50 anställda drygt 60 miljoner kronor om året.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

En tekniker från Siemens jobbar med Hector Rails Vectron-lok 243.002 i lokstallet hos BS Verkstäder i Falköping. Det gröna-orange loket används normalt i Flixtrains tåg.

Annons:

Genom att återanvända ram, axlar och hjul tar man tillvara på cirka 15 ton stål som inte behöver nyproduceras. Bromsdetaljer renoveras och alla övriga system konstrueras om och byggs upp med ny teknik som uppfyller dagens tuffare krav på naturmiljö och arbetsmiljö.

 

Britt-Inger Garsäter, vd BS Verkstäder

Numera handlar det väldigt lite om någon enstaka skylift men desto mer om livstidsförlängning, ombyggnader och reparationer av järnvägsfordon, Installation av ETCS samt service och underhåll.

Det stora lyftet kom 2014 när BS Verkstäder fick beställning från Banedanmark på ombyggnad av 36 motortrallor tillverkade av Plasser & Theurer med beteckningen OBW10.

Ombyggnaderna har just slutförts. Det sista fordonet levererades i maj. Projektet avlöstes direkt av nästa stororder; livstidsförlängning och modernisering av Infranords 30 så kallade Kockumstrallor.

Kockumstrallorna byggdes av Kockums Industrier och Malmö och levererades till dåvarande Banverket åren kring millennieskiftet. De 30 trallorna ägs numera av Infranord och används som arbetsfordon i hela landet. Vintertid används de vid snöröjning.

”Livstidsförlängning av ett fordon är väl ett bra exempel på ett hållbart projekt till gagn för miljön”, säger Britt-Inger ”Bitte” Garsäter, vd i BS Verkstäder sedan 2017.

Återanvändning av 15 ton stål

”Genom att återanvända ram, axlar och hjul tar man tillvara på cirka 15 ton stål som inte behöver nyproduceras. Bromsdetaljer renoveras och alla övriga system konstrueras om och byggs upp med ny teknik som uppfyller dagens tuffare krav på naturmiljö och arbetsmiljö.”

Embryot till BS Verkstäder föddes alltså 1978 sedan Lars-Göran Schiller och Rolf Beijbom på en byfest i Östra Tunhem enades om starta en firma för hyra ut en skylift. Liften visade sig trots det på den tiden höga priset 30 000 kronor inte vara särskilt funktionell så de byggde om den och anskaffades ett år senare an andra lift för dubbla priset.

Lars-Göran Schiller jobbade då vid SJ:s utvecklingsverkstad i Falköping och den verkstad som han och Rolf Beijbom drev i Östra Tunhem flyttade till Vilske-Kleva. När SJ lade ner utvecklingsverkstaden fick Gudhemsgårdens mekaniska verkstad tillverka olika produkter till SJ.

1987 anställdes en medarbetare för att ta hand om liftuthyrningen och året därpå ytterligare en medarbetare sedan beställningarna från SJ och det nybildade Banverket ökade. Verkstaden byggdes ut och fler personer anställdes när även SL blev kund hos det lilla företaget

Britt-Inger “Bitte” Garsäter är vd på BS Verkstäder i Falköping sedan 2017.
Henrik Sundberg förbereder av de nya V8:orna från Scania för inbyggnad i en av de först ombyggda Kockumstrallorna.

2001 köptes lokstallet i Falköping

1999 började BS Verkstäder hyra tre spår i det gamla lokstallet i Falköping och två år senare köptes hela lokstallet med 24 spår, ett av Sveriges största rundstallar.

Samtidigt anställdes fler medarbetare och företaget fick fem nya delägare.

De följande åren förlängdes ett par spår i lokstallet i etapper till att i dag omfatta 120 meter. Samtidigt byggdes en helt ny underhållsdepå mellan lokstallet och Västra stambanans spår, en depå som invigdes av dåvarande infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd och som nu används av Alstom för underhållet av Västtrafiks Regina-tåg.

2014 kom så det stora lyftet för BS Verkstäder när Banedanmark lade en order på modernisering av de danska motortrallorna.

”Vi har blivit specialister på livstidsförlängningar”, säger Bitte Garsäter. ”En avgörande förutsättning för en lyckad livstidsförlängning är ett tätt samarbete med kunden. Vi välkomnar våra kunder att aktivt delta i projekten på plats i Falköping och tillsammans gör vi en total genomgång av fordonen.”

Under 90-talet livstidsförlängdes tio MTR 032, ursprungligen byggda av Hilding Carlsson 30 år tidigare. Under 00-talets första hälft livstidsförlängdes fyra Robeltrallor och under andra hälften fem Geismar LM 5 följda av tre EM 80.

2014 inleddes livstidsförlängningen av 23 Plasser & Theurer OBW10-trallor för Banedanmark.

En av de äldsta Kockumstrallorna får ny sexcylindrig Scania-motor i väntan på den stora ombyggnaden.

Uppstartsmöte för ombyggnad av Kockumstrallorna

Häromveckan hölls ett uppstartsmöte för all personal där projektledarna informerade om omfattningen av livstidsförlängningen av de 30 Kockumstrallorna för infranord.

Men arbetet har redan börjat. Två trallor har plockats i sär för att allt som ska göras ska kunna planeras. Ramen på den ena har förlängts eftersom de äldsta Kockumstrallorna var något kortare än de som levererades senare.

”Vi kommer att bygga två prototypfordon som ska testköras ett år innan serieombyggnaden av övriga fordon inleds.”

Livstidsförlängningen innebär en total genomgång av hela fordonet. Ramen blästras och inspekteras varefter eventuella skador svetsrepareras innan den lackeras. Axlar och växellåda revideras och fordonens hastighet höjs från 70 km/h till 100 km/h.

”Vi ersätter den gamla V8:an från Scania på 450 hästkrafter en ny Scania V8 på 720 hästkrafter”, säger Bitte Garsäter. ”Det ger tillräckligt med kraft för att vi ska kunna höja största tillåtna hastighet till 100 kilometer i timman och dessutom öka dragkraften för snöröjning eller transport av vagnar.”

Lägre bränsleförbrukning med ny motor

Den moderna motorn har högsta miljöklass och kan köras på miljövänligt bränsle som HVO100. Den nya motorn medför även sänkt bränsleförbrukning.

Den stora utmaningen för konstruktörer och montörer på BS Verkstäder är att få plats med den större motorn strax bakom hytten.

El-, luft- och hydrauliksystem ersätts med nya konstruktioner och fordonet utrustas med PLC-styrning. Den gamla hytten ersätts med en ny med samma karaktäristiska utseende. Förare och övrig personal ska få en tystare och mer vibrationsdämpad arbetsmiljö.

”Livstidsförlängningen av Kockumstrallorna genomförs i nära samarbete med Infranord som kommer att ha full insyn under hela projekttiden. Infranord kommer också att engagera förare och underhållspersonal i olika referensgrupper under projektets gång för att uppnå bästa möjliga resultat, säger Bitte Garsäter.

Men redan nu har BS Verkstäder bytt motor i en Kockumstralla och installerat en ny rak sexcylindrig Scania-motor med samma effekt som den gamla motorn. Därmed uppfyller fordonen de miljökrav som gäller för arbeten på Trafikverkets spår. Sådana motorbyten är planerade i ytterligare 6 trallor i år och nästa år.

Bitte Garsäter visar en fullskalemodell av förarhytten till de ombyggda Kockumstrallorna.
Montören Stefan Karlsson och elektrikern Johan Ottosson bygger en uppkörningsbar växel.

Gott om plats för långa tåg

Men BS Verkstäder arbetar inte enbart med livstidsförlängningar av allehanda gula maskiner. Tack vare den egna bangården och det stora lokstallet med dess 24 spår finns gott om plats för garantiarbeten på lok, revisioner och reparation av krockskadade lok och banarbetsfordon och underhåll av Spenos drygt 100 meter långa sliptåg.

BS Verkstäders anläggning i Falköping består av rundstallet med 24 spår, en verkstad med två 120 meter långa spår, ett 600 meter långt provspår på bangården samt tvätt- och målningshallar.

”Det är många företag som hyr in sig hos oss för att kunna göra arbeten på kundernas fordon”, säger Bitte Garsäter. ”Just nu jobbar tekniker från Siemens på Hector Rails Vectron-lok 243.002. Lika ofta jobbar vi tillsammans med olika projekt.”

”Vi arbetar med alla typer av järnvägsfordon: gula maskiner, godsvagnar, el -och diesellok, elmotorvagnar, dieselmotorvagnar och museifordon.

Ett embryo till en uppkörningsbar växel under tillverkning.
Produktionsledaren Peter Berntsson vänder BLS Rails Rc3 1055 på vändskivan vid lokstallet i Falköping med hjälp BS Verkstäder Z64 412.

Underhåll av Jula-vagnarna

Personal från BS Verkstäder svarar också för syning och löpande underhåll de vagnar som används i Jula-pendeln mellan Göteborg Skandiahamnen och Falköping och på Hector Rails växellok som används i Uddevalla, Skövde och Värö, T43:or och Z70:or.

BS Verkstäder bygger också uppkörningsbara växlar av egen konstruktion. 700 har redan levererats till Trafikverket, SL och en lång rad andra infrastrukturförvaltare.

2010, 2011 och 2016 utsågs BS Verkstäder till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Utnämningen går till företag som växer snabbt med god ekonomisk stabilitet.

Men de senaste åren har omsättningen stagnerat eller till och med minskat något.

”BS Verkstäder växte snabbt i samband med orden på livstidsförlängning av den danska trallorna”, säger Bitte Garsäter. ”De senaste åren har vi konsoliderat verksamheten och effektiviserat våra processer, vi är något färre anställda än för tre-fyra år sedan.”

Vi går mot ökad omsättning och behov av nyrekryteringar.

 

Bitte Garsäter, vd BS Verkstäder

Nya uppdrag kräver nyanställningar

”Men med uppgraderingen av Kockums-trallorna, uppdateringar av ETCS-utrustningen i olika fordon, ett ramavtal med SJ om tungt underhåll och med BS-80 driven i Trafikverkets materialkatalog går vi mot ökad omsättning och behov av nyrekryteringar.”

Men Bitte Garsäter konstaterar att företag som sysslar med underhåll och reparationer av järnvägsfordon sällan skärguld med täljknivar.

”Marginalerna är oerhört små”, säger hon. ”Vi och våra kollegor i branschen debiterar mycket lägre timkostnader än vad buss- och lastbilsverkstäderna kan göra trots att våra kostnader för infrastruktur och branschspecifika tillstånd är betydligt högre.”

”Alla tågtrafikföretag och infrastrukturförvaltarna är ekonomiskt pressade, prissättningen i järnvägsbranschen är sned.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tio Traxx till Skandinavien

Railpool köper ytterligare 15 Traxx-lok av Alstom. Tio lok ska användas i Sverige och Norge men Railpool vill inte avslöja om det är klart vilka tågtrafikföretag som kommer att hyra loken.

Reportage

Snart klart för 750 meter långa tåg

På stora delar av det svenska järnvägarna tillåts 630 meter långa godståg. Många vill se betydligt längre tåg men Green Cargo tycker det är viktigare med lite längre godståg i verkligheten än riktigt långa godståg på ritbordet.

Reportage

Omfattande tester väntar X80

Det första X80-tåget har anlänt till Alstom i Västerås. Nu väntar ett år av tester innan de fem första tågsätten överlämnas till Västtrafik. Premiärturen Göteborg-Vänersborg sker tidigast hösten 2023.