Annons:

Publicerad: 2023-10-14

Tågen rullar på fyra spår – men utan fotsteg

Sedan klockan 06.00 på söndagsmorgonen rullar tågen mellan Malmö och Lund på det nya Fyrspåret. Och nu stannar också tågen i Åkarp och Hjärup.

“Det känns fantastiskt, det här har vi jobbat hårt för i många år”, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö–Lund.

Inkopplingen av det nya fyrspåret har gått som Trafikverket planerat. Det har jobbats dygnet runt längst med sträckan. I måndags öppnades två av de nya spåren för trafik, och nu när de sista banarbetena är klara kan de två andra spåren också öppnas. Med fyra spår i drift kan också stationerna i Åkarp och Hjärup öppna.

De nya spåren innebär en ordentlig kapacitetsökning på sträckan mellan Malmö och Lund.  Från 460 till 650 tåg per dygn. Att järnvägen byggts på sex meters djup genom Åkarp och fyra meter genom Hjärup betyder också att bullerstörningar för de som bor nära spåren minskar. 

Ny pendlarstation

I samband med att fyrspåret nu öppnats i sin helhet blir Burlövs station en pendlarstation där också Öresundstågen stannar. Stationerna i Åkarp och Hjärup har byggts om och vid Klostergården står en helt ny station klar som öppnas i samband med tidtabellsskiftet i december.

Den 10 december kommer Trafikverket tillsammans med andra aktörer bjuda in till stationskalas för att fira Skånes nya järnväg. Firandet inkluderar då stationerna längst med fyrspåret men också stationerna som finns längst Dubbelspåret på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria.

“Sex nya spår som ökar möjligheten att resa hållbart i Skåne, det är värt att fira”, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Smolk i bägaren i Åkarp

Däremot upptäcktes en lite för stor höjdskillnad mellan spår och perrong på den nya stationen i Åkarp bara timmar innan trafiken skulle släppas på. Det gör att tågen inte kan fälla ut sina fotsteg där utan att skadas, vilket får konsekvenser för äldre och rörelsehindrade.  

“Perrongen ligger 20 millimeter för högt, spåren har lagts 20 millimeter för lågt. Båda är inom ramen för respektive projekts felmarginal”, säger Jens-Peter Eisenschmidt till Sydsvenskan.

Men det är tillräckligt stor höjdskillnad för att systemet inte fungerar som tänkt.

Felet ska åtgärdas, men först den 29 oktober. Det som sker då är att spåren lyfts och mer makadam läggs dit.

Tills dess kommer Skånetrafiken stänga av alla fotsteg på Pågatågen i Skåne och Halland.

“Det går inte att selektera. Vi måste antingen ha dem (fotstegen) aktiva eller avstängda. Vi beklagar detta, men vi kan inte riskera att få skador på fordon och andra konsekvenser i trafiken”, säger Magnus Andersson, enhetschef drift och fordon på Skånetrafiken till Sydsvenskan.

Nu rullar tågen mellan Malmö och Lund igen, men utan att kunna sänka fotstegen. Det beror på oväntat stora höjdskillnader på perrongen i Åkarp, något som kommer att åtgärdas inom kort. Bild från Mörarp 2021, där Pågatåg X61 014 gör uppehåll på en perrong som fungerade som den skulle. FOTO: Kasper Dudzik

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Trafikverket glömde farlig korsning

Banverket beslutade 2008 att en korsning mellan väg och järnväg där maskintrailrar riskerade att köra fast skulle åtgärdas. När Trafikverket bildades 2010 glömdes beslutet bort. I mars förra året ledde det till en svår olycka som skulle kunnat bli betydligt allvarligare.

Nyhet

Trafikverket greppar underhållet på tre banor

Trafikverket tar över planering och produktionsledning av underhållet på tre banor när kontrakten med de nuvarande entreprenörerna löper ut 2025–2027. Det är Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att redovisa hur delar av underhållet kan utföras i egen regi.