Publicerad: 2024-03-30

Götalandsbanan har enorm potential

Det stämmer inte, som många påstår, att svenska järnvägsnätet är fullt utbyggt. I dag saknar Stockholm och även Linköping och Norrköping i stort sett direkta tågförbindelser med flera större städer i landet. Det menar Bo Lind.

Bo Lind

Bo Lind

Pensionerad universitetsadjunkt i företagsekonomi, främst verksam inom område som kalkylering, organisationsteori samt fastighetsmäkleri.

Med en Götalandsbana skulle Stockholm via Göteborg och/eller Mölndal få direktförbindelser till städerna i Halland samt Helsingborg och Malmö.

Sträckan mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping är cirka 47 mil och har ett mycket stort befolkningsunderlag. Ingen annan lika lång sträcka inom landet har i närheten samma befolkning.

Sträckan mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping är cirka 47 mil och har ett mycket stort befolkningsunderlag. Ingen annan lika lång sträcka inom landet har i närheten samma befolkning.

Många av landets stora städer

Här finns flera av landets större städer som Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping vilket bör ge bärkraft, lönsamhet samt samhällsekonomiska fördelar.

På nuvarande Västra stambanan saknas motsvarande trafikunderlag.

Generellt är en stor del av resandet på en 40–50 mil lång järnvägssträcka resor på delar av sträckan, inte mellan ändpunkterna som i detta fall är Göteborg och Stockholm.

Jönköping är en av de största städerna i Sverige som saknar direkta tågförbindelser eller endast har långsamma förbindelser med många andra storstäder i Sverige. Götalandsbanan skulle råda bot på de bristerna. Krösatåg Y32 i Jönköping 1 maj 2013.

Annons:

Mellan de senare orterna finns det mot tågen konkurrerande flyg. Men i konkurrens med resandet på Västra stambanan är det högst tveksamt om flyg är det snabbaste färdsättet.

Egentligen är flyg mellan Göteborg och Stockholm tidsmässigt befogat enbart vid flygresor mellan Göteborg och Norrland med byte av flyg på Arlanda.

Tåg snabbare än flyg

Tåg går fortare än flyg om man ska från centrum till centrum i städerna. Med direkttåg mellan Göteborg och Arlanda skulle behov av flyg inte finnas mellan Göteborg och Stockholm.

Det skulle dessutom vare en betydande miljövinst om man lade ner flygtrafiken på den sträckan.

Om man bygger Götalandsbanan med samma allt annat än moderna standard och relativt låga medelhastighet som nuvarande Västra stambanan har, alltså 149 km/h, så skulle exempelvis restiden med tåg från Stockholm till Jönköping kortas från 3 timmar och 39 minuter till 2 timmar och 9 minuter.

För närvarande är medelhastigheten för de snabbaste tågen med två uppehåll mellan Göteborg och Stockholm 149 km/h på Västra stambanan.

Nästan halverade restider

Om man bygger Götalandsbanan med samma allt annat än moderna standard och relativt låga medelhastighet som nuvarande Västra stambanan har, alltså 149 km/h, så skulle exempelvis restiden med tåg från Stockholm till Jönköping kortas från 3 timmar och 39 minuter till 2 timmar och 9 minuter.

Restiden mellan Göteborg och Linköping skulle kortas från 3 timmar och 20 minuter till 1 timma och 50 minuter.

Restiden mellan Göteborg och Borås skulle kortas från 1 timma och 5 minuter till 25 minuter.

Samtidigt skulle arbetsmarknads- och näringslivsregionerna bli större.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

KapacitetKrönika

Det är något grundläggande fel

Vid en konferens nyligen berättade en person för mig att vi i Sverige på 1850-talet satsade uppemot en fjärdedel av statens utgifter på att bygga järnväg och att staten lånade betydande belopp. Tänk om man haft dagens sätt att resonera på den tiden. Då hade det aldrig blivit några järnvägar.