fbpx
Debatt
Kom till rätta med banunderhållet

Kom till rätta med banunderhållet

De senaste veckornas stora tågförseningar är främst orsakade av akuta spårreparationer utanför Flen och Nässjö på Västra och Södra stambanan. Även om rälssprickorna uppstått som ett akut problem är de dessvärre symtomet på decennier av eftersatt järnvägsunderhåll.

Kompetensbrist hotar järnvägen

Kompetensbrist hotar järnvägen

För att bygga denna moderna järnväg behövs avancerat ingenjörsarbete och välutbildade och högkompetenta yrkesarbetare inom avancerad tillverkningsindustri. Det menar Bertrand Gryspeert, vd för Vossloh Nordic Switch Systems AB.

Låt staten ta över all tågtrafik

Låt staten ta över all tågtrafik

Under min tid på järnvägen och flertalet år före det har man fått höra “Det vore bättre om staten tog över allt”. Jag har aldrig trott på det som lösning eftersom många privata aktörer gör ett mycket bra jobb trots ekonomisk motvind.

Urspårningen på Malmbanan hade kunnat undvikas

Urspårningen på Malmbanan hade kunnat undvikas

Med ny teknik kan vi förutse skador och fel och åtgärda dem precis när det behövs – inte för tidigt och inte för sent. Det säger Jan Lindqvist, grundare och vd för Railway Metrics and Dynamics.

Krav på tåguppehåll mellan Skövde och Töreboda

Krav på tåguppehåll mellan Skövde och Töreboda

Hembygdsföreningarna i Moholm, Tidan och Wäring har tröttnat på att nordöstra Skaraborg åsidosätts av Västra Götalandsregionen. När Kollektivtrafiknämnden i sin senaste plan, Tåg – Målbild 2028, prioriterade Sjuhärad och Dalsland, var måttet rågat.

Nya stambanor för 205 miljarder kr?

Nya stambanor för 205 miljarder kr?

Det finns mycket att säga om nya stambanor, men att planera stationer utanför städerna får inte vara vägen framåt. Det säger Oskar Fröidh, universitetslektor i järnvägssystem, KTH.