Annons:

Publicerad: 2022-01-21

Green Cargo och SJ fick mest

De statliga tågtrafikbolagen Green Cargo och SJ fick drygt hälften av pengarna när Trafikverket återbetalade en stor del av banavgifterna för 2020-2021 i december.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo Rc4 1320 med kombitåg mellan Bräcke och Ånge i mars 2009.

Det är förvånande att så mycket pengar går till godstrafiken som knappt drabbats alls och att endast en mindre del gå till persontrafiken som drabbades oerhört hårt.

 

Mats Nyblom, tågtrafikspecialist och tidigare vd i Hector Rail

Riksdagen beslöt i november 2021 att återbetala en stor del av de banavgifter som tågtrafikföretagen betalat till Trafikverket under coronapandemin från 1 mars 2020 till 30 september 2021. Återbetalningen var en kompensation för minskat resande och minskade intäkter under pandemin.

Trafikverket fick i uppdrag att återbetala 1,37 miljarder kronor av de banavgifter som tågtrafikföretagen betalat under de 19 månaderna.

Regeringen valde av okänd anledning att premiera godstrafiken och den kommersiella persontrafiken.

  • Green Cargo fick 389 miljoner kronor i återbetalning.
  • SJ fick 357 Mkr.
  • Hector Rail fick 102 Mkr.
  • LKAB fick 115 Mkr.
  • MTR Nordic fick 27 Mkr.
  • Tågab fick 20 Mkr.

”Det är förvånande att så mycket pengar går till godstrafiken som knappt drabbats alls och att endast en mindre del gå till persontrafiken som drabbades oerhört hårt”, säger Mats Nyblom, fristående tågtrafikspecialist och tidigare vd i Hector Rail och utvecklingschef i SJ Godstransportdivisionen.

”Nu tycks det planerade ägartillskottet till Green Cargo inte bli av eftersom EU bedömer det som ett statsstöd. Staten har då uppenbarligen sett att när EU öppnat möjligheten att sänka banavgifterna kan den utnyttja detta för att skjuta in pengar i Green Cargo.”

”Green Cargo som får 389 miljoner kronor blir största enskilda mottagare. En konsekvens blir att också andra godsoperatörer får återbetalningar i proportion till sin trafik och även det är betydande belopp”, säger Mats Nyblom.

Tågabs tåg mellan Göteborg och Falun under uppehållet på Karlstad C i april 2016.

Annons:

”Skänker staten pengar till krisande godstågsbolag”

”Frågan blir då om det är ett smart grepp av svenska staten att utnyttja den möjlighet att tillfälligt sänka banavgifterna som EU givit till att skänka pengar till den krisande svenska godstrafiken, något som knappast var EU:s avsikt. Eller gör regeringen något oegentligt”, undrar Mats Nyblom.

”Oavsett vilket är det tydligt att man försöker dölja den verkliga avsikten.  Det tycker jag inte är ärligt och ansvarstagande. Konsekvenserna och bevekelsegrunderna måste redovisas öppet. ”

Enligt regeringens regleringsbrev ska 1,198 miljarder återbetalas till godstrafiken och den kommersiella persontrafiken och 168 miljoner kronor återbetalas till upphandlad persontrafik.

Emligt de beräkningar som Mats Nyblom gjort kompenseras den kommersiella trafiken med 75,7 procent och den samhällsköpta trafiken med 12,7 procent av erlagda banavgifter.

”Kommersiella trafiken kunde krympas”

”Den samhällsköpta trafiken är lokal- och regionaltrafik som upprätthållits för att människor trots pandemin ska kunna ta sig till och från sina arbeten. Den kommersiella trafiken kunde till stor del hantera pandemin genom att minska trafikutbudet. Regionerna upprätthöll den samhällsköpta trafiken i full skala enligt önskemål från staten”, säger Mats Nyblom.

”Som tack för detta får man nu en kraftigt reducerad kompensation. Hade alla fått lika mycket hade kompensationen varit 47,1 procent.”

Regionerna har dock delvis kompenserats med riktade bidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen om sammanlagt ca fem miljarder kronor och generella bidrag till regionerna.

Mats Nyblom räknar med att Green Cargo genom återbetalningen av en stor del av banavgifterna 2020-2021 och genom miljökompensationen under fem år får ungefär 1,4 miljarder kronor av svenska staten, lika mycket som aktieägartillskottet skulle ha givit.

Hector Rail 243 001 rullar in på stationen i Mora med ett tomt virkeståg från Borlänge i januari 2017.

”En konstruktion höljd i dunkel”

Ted Söderholm är vd i Green Cargo men också styrelseordförande i branschföreningen Tågföretagen. Han är lika undrande som Mats Nyblom över utformningen av återbetalningen av banavgifterna.

”Det är en konstruktion som är höljd i dunkel”, säger han. ”Tågföretagen har jobbat hårt för stöd till branschen under pandemin men vi hade inte väntat oss att godstrafiken skulle få så stor kompensation när persontrafiken var hårdast drabbad.”

”Jag är mycket förvånad över att godstågsbolagen får så stor andel av återbetalningarna.”

I EU-förordningen som ligger till grund för regeringens beslut anges att tågtrafiken inte får tappa marknadsandelar till fossilberoende transporter under pandemin men det sägs inget om fördelningen av kompensation mellan person- och godstrafiken.

”Godstrafiken klarade sig bättre”

”Många har tagit bilen i stället för tåget men godstågen har klarat sig bättre i Europa och kanske särskilt bra i Sverige”, säger Ted Söderholm.

För närvarande har dock både persontågsbolagen och godstågsbolagen problem med personalbrist på grund av försiktighetsåtgärderna under pandemin och såväl SJ som Green Cargo har tvingats ställa in tåg.

Hur Green Cargo ska använda de 389 miljoner kronorna som oväntat regnade över bolaget strax före årsskiftet är ännu oklart.

”Vi jobbar vidare med vår investeringsplan med satsningar på nya lok, nya vagnar och moderna it-lösningar”, säger Ted Söderholm.  ”Men vi behöver var varsamma med likviditeten och vi måste ha beredskap för sämre konjunkturer med minskande transporter,”

Pågatåget X61 031 vid Östra Tommarp strax utanför Simrishamn 13 januari 2022.

ETCS-installationen kräver stora belopp

”Dessutom kommer installationen av ETCS i loken att kräva stora belopp kommande år.”

Lars Yngström, vd i Tågab och ledamot av styrelsen för Tågföretagen, välkomnar återbetalningen av en stor del av banavgifterna 2020-2021.

”Pengarna är välkomna, pandemin har inneburit och innebär fortfarande stora påfrestningar för Tågab. Vi har fått anstånd med en del skatter och avgifter och nu kan vi äntligen betala dem”, säger han.

”Blir det några kronor över efter regleringen av skulderna kommer vi att tvingas satsa på ETCS-montage i våra lok. Kostnaderna är mycket stora, det är en tickande kostnadsbomb för alla tågtrafikföretag.”

Men Lars Yngström blev också överraskad över att så stor andel av återbetalningen av banavgifterna gick till godstågstrafiken.

Persontrafiken drabbades hårdast

”Det var ju persontrafiken som drabbades hårdast och vi har successivt tvingats ställa in en stor del av våra långväga persontåg”, säger Lars Yngström.

Claes Scheibe, vd i Hector Rail, är också lite frågande inför utformningen av återbetalningen av banavgifterna.

”Det är naturligtvis svårt att skapa ett stöd som är helt rättvist”, säger han.  ”Men det är bra att svenska staten tar tillvara möjligheten att återbetala en del av banavgifterna till tågföretagen.”

”Pengarna är välkomna men vi har inte hunnit diskutera hur vi ska använda dem.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Godstågen blir färre

Miljökompensationen sänks med 60 procent redan i år och banavgifterna höjs med 37 procent nästa år. De kärva tiderna för de svenska godstågsbolagen blir ännu kärvare. Trafikverket räknar med färre godståg.