Annons:

Publicerad: 2022-02-03

Lysekilsbanan räddad

Försvarsmakten vill inte se att Lysekilsbanan rivs upp. Framtiden för banan är fortfarande oklar men spåren kommer av allt att döma att ligga kvar inom överskådlig tid.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett godståg med Green Cargo Rc4 1303 som dragare lämnar Lysekil och hamnen bakom sig i juli 2005.

Lysekilsbanan har inte trafikerats på flera år och Trafikverket inledde i våras den slutgiltiga processen för upprivning av banan.
Internremissen inom Trafikverket ledde till ett beslut om en externremiss, det sista steget innan ett formellt beslut om upprivning.

I somras revs resterna av kontaktledningen sedan koppartjuvar lagt beslag på flera kilometer kopparkabel.

Men processen har gjort halt ett halvår eftersom yttrandet från Försvarsmakten av okänd anledning dragit ut på tiden.
Men på onsdagen expedierades Försvarsmaktens yttrande till Trafikverket.

”Försvarsbeslutet i december 2020 liksom Försvarsberedningen lyfter fram betydelsen av att utveckla såväl den svenska försörjningsberedskapen som förmågan till värdlandsstöd. En betydelsefull del i detta utgörs av en säkerställd robust och redundant utrikeshandel och transportinfrastruktur där en grundläggande funktionalitet inom transportsektorn under kriser och ytterst i krig är en förutsättning för att åstadkomma funktionalitet även inom andra sektorer.”, skriver Försvarsmakten.

Lysekilsbanan förlorar kontaktledningen

Kontaktledningen försvinner från Lysekilsbanan. Men nu är det LMV Kontaktledning som tar ner alla kopparbaserade elledningar sedan koppartjuvar stulit 1 000-tals meter tråd under våren.

Beslut om spårrivning i höst

Det mesta pekar på att Lysekilsbanan kommer att bli 108 år men inte mer. Trafikverkets styrelse beslutar troligen i höst att riva upp den elektrifierade järnvägen mellan Bohusbanan och Lysekil.

Annons:

”Förbindelserna till Västerhavet strategiskt intresse”

”Försvarsmakten noterar att Lysekil geografiskt, med omgivande infrastruktur skulle kunna utgöra en viktig delkomponent i vidmakthållandet av en robust transportinfrastruktur utifrån ett samlat nationellt perspektiv. Försvarsmakten bedömer att det samlade Totalförsvarets behov av handlingsfrihet för olika scenarion gällande hamnar och anslutande infrastruktur så som järnvägar och vägar i syfte att klara ställda uppgifter i eventuella operationer, samverkan, värdlandsstöd och försörjningsberedskap är omfattande. Härvidlag utgör västra Sverige och förbindelserna till Västerhavet ett område av strategiskt intresse.”

Försvarsmakten avråder därför Trafikverket att nu fatta beslut om nedläggning av bandelen Smedberg-Lysekil.

Försvarsmakten vill också se att Trafikverket i samverkan med Myndigheten för samhällsberedskap (MSB), Energimyndigheten och Försvarsmakten formellt utreder behovet av bandelen Smedberg-Lysekil och att Trafikverket i väntan på detta bibehåller bandelen.

”Minst lägstanivå”

Försvarsmakten rekommenderar ett vidmakthållande på ”minst lägstanivå”, vilket skulle innebära största tillåtna hastighet av 30 km/h, största tillåtna axellast 22,5 ton samt en största tillåtna längdvikt av 6,4 ton per meter.

”Möjligheten till eldrift är bättre än avsaknad därav, särskilt långsiktigt, men inget absolut krav sett utifrån en grundläggande basnivå.”, skriver Försvarsmakten.

Det är oklart vad Försvarsmaktens yttrande innebär för Lysekilsbanan standard men allt tyder på att banan inte kommer att rivas upp.

”Försvarsmaktens ställningstagande kom väl inte som en överraskning”, säger Jörgen Ryding, utredningschef på Trafikverket Planering Region Väst. ”Vi har fått en ganska klar uppfattning om Försvarsmaktens inställning i de kontakter vi haft under 2021.”

Ny utredning inom Trafikverket

Trafikverket kommer nu att utreda Lysekilsbanans framtida status.

”Vi kommer att informera Trafikverkets styrelse om Försvarsmaktens yttrande och påbörja en intern dialog inom Trafikverket”, säger Jörgen Ryding. ”Därefter kommer vi att kontakta MSB och Energimyndigheten och Försvaret för att diskutera banan.”

”Jag vill inte gå händelserna i förväg och ge något konkret besked om Lysekilsbanans framtid. Men nedläggningsprocessen är pausad.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fem dagar av kaos i tågtrafiken

SJ och MTR tvingas ställa in och leda om ett stort antal tåg när Trafikverket stänger ett spår mellan Sparreholm och Flen i fem dagar. Först på onsdagen fick resenärerna information.

Nyhet

Inställda tåg dyra för MTR

MTR Mälartåg har tvingats betala drygt tio miljoner kronor i viten till Mälardalstrafik för inställda tåg sedan MTR tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen i december förra året.

Nyhet

Nya avtal ska rädda Vy Tåg

Vy Tåg blöder. 2021 blev förlusten 445 miljoner kronor. Nu förhandlar Vy Tåg om nya avtal med Norrtåg och Region Värmland och företaget har vänt sig till Trafikverket för att minska förlusterna

Nyhet

Normal tågtrafik från onsdag

SJ hoppas kunna köra alla tåg, inklusive X2000-tågen, från och med onsdag. Därmed undviks tågkaos i jultrafiken. Ett av de kontrollerade tågen hade en ”mindre avvikelse” i ett hjul och får nya hjul.

Foto. Tobbe Lundell SJ:s vd Monica Lingegård assisterade kundvärdarna på Stockholm Central under lördagen och söndagen 16-17 december 2023.