Annons:

Publicerad: 2020-05-19

Nya rekord på tåg till Göteborgs hamn

Containertransporterna till och från Göteborgs hamn är trots coronapandemin nära tidigare rekordnivåer. När Manila Maersk anlöpte Göteborg hanterades 4 450 containrar på 30 timmar. De allra flesta ankom hamnen med tåg.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett containertåg med Nordic Refinance Rc4 1144 som dragkraft har lämnat Skandiahamnen och passerar förbi Sannegården 25 april 2018.

Annons:

Manila Maersk, 399 meter lång och 59 meter bred, är en av världens största containerfartyg. I förra veckan lastades 4 450 containrar på fartyget i Skandiahamnen i Göteborg på 30 timmar.

Den här veckan kommer Mærsk Mc-Kinney Møller för lossning och lastning av ungefär lika många containrar.

Även om farleden till Göteborgs hamn är bland de djupaste och bredaste i Sverige kan de allra största containerfartygen enbart vara lastade till hälften när de anlöper Göteborgs hamn.

I den nationella infrastrukturplanen 2018–2029 finns pengar för en delfinansiering av en farledsfördjupning som ska göra det möjligt att öka djupgåendet från 13,5 till 16,5-17,5 meter.

Under första kvartalet 2020 hanterades 203 000 containrar TEU i Göteborgs Hamn. Första kvartalet 2019 var antalet 188 000, ökningen blev åtta procent.

Volymerna på järnvägen har tagit ytterligare fart i april och maj och har överstigit 900 containrar flera dygn de senaste veckorna”

 

Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg

Tre procent fler containrar på tåg

Första kvartalet 2020 transportades 119 000 av containrarna med tåg, första kvartalet förra året 115 000. Ökningen var tre procent.

Måttet TEU anger ekvivalenter 20-fotscontainrar vilket innebär att en 40-fots container utgör två containrar TEU.

Uppgifterna gäller även gods som kommer eller går i täckta godsvagnar och stuffas eller strippas, det vill säga packas eller töms, i containrar i terminaler i hamnen.

”Volymerna på järnvägen har tagit ytterligare fart i april och maj och har överstigit 900 containrar flera dygn de senaste veckorna”, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg som driver containerterminalen i Skandiahamnen.

”Vi kan lossa och lasta ett fullastat tåg på mindre än två timmar.”

Tågen går sex dagar i veckan, sammanlagt 50-55 avgående tåg per vecka.

”Det är väldigt omfattande trafik trots rådande Covid19-situation och de pågående arbetena på Hamnbanan och i Planskildhet Olskroken.”

Enligt Lundberg är efterfrågan på tågtransporter stor och flera tågoperatörer har behövt hyra fler vagnar från kontinenten och kört extratåg.

Green Cargo Rm 1262 med containertåg vid Sannegården 15 maj 2020, med det blivande Karlatornet i bakgrunden.

Den stora ökningen av tågtransporter som skett de senaste månaderna tar oss närmare målet att fördubbla järnvägstransporterna till 2022.

 

Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Extratåg till Falköping

Containertågen mellan Skandiahamnen och Falköping, det så kallade Julatågen, som körs av Tågfrakt har flera gånger de senaste veckorna dubblerats och containertågen mellan Göteborg och Vaggeryds kombiterminal i Båramo, som körs av Green Cargo, körs sedan några månader sex dagar i veckan i stället för som tidigare fem dagar i veckan.

”Den stora ökningen av tågtransporter som skett de senaste månaderna tar oss närmare målet att fördubbla järnvägstransporterna till 2022”, säger Magnus Lundberg. ”Det betyder 7 000 containrar per vecka.”

”Kapaciteten finns, det är en rad detaljer som behöver trimmas tillsammans med en stor dos nytänkande och kreativitet”.

”Samarbetet mellan Baneservice, tågoperatörerna, Trafikverket och APM Terminals fungerar redan riktigt bra”, säger Lundberg.

Målet är att minst 60 procent av transporterna av containrar och gods som lastas om i Göteborgs hamn skall transporteras till och från Göteborg med tåg.  Under förra året och första kvartalet i år var andelen 50-55 procent.

Färre bilar och mer skog

Under våren har transporterna av bilar på tåg från Göteborgs hamn minskat medan transporterna av sågade trävaror ökat.

Green Cargo, Sveriges största godstågsbolag, noterar en kraftig nedgång i transporterna av bilar, bilkomponenter, bränslen och stål.

”Det handlar om tvåsiffriga procentuella minskningar mätt i antal ton”, säger Erica Krönhöffer, kommunikationschef på Green Cargo.

”Men det uppvägs till viss del av ökade transporter av skogsråvara och papper och av kombitransporter.”

 

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fullsatta tåg till jul

Det blir nästan lika många resenärer i tågtrafiken inför julhelgen som under rekordåren före coronapandemin. Många nattåg till Norrland är redan fullbokade.

Nyhet

Nio av tio pendeltåg inställda

Nio av tio pendeltåg i Stockholmsområdet har varit inställda de tre dygnen som den vilda strejken bland lokförarna pågått. Strejkkommittén betecknar det som en seger trots att inga nya beslut om tågvärdarna har fattats.

Nyhet

Bonus till kvarsittare

Fjärrtågklarerare och tågledare vid Trafikverket får ett lönelyft på 4 000 kronor och ”stanna kvar-bonus” på 85 000 kronor om det inte säger upp sig under 2023 och 2024.