Annons:

Publicerad: 2023-05-03

Inlandsbanan kan få nytt liv

Genom att återanvända räler och sliprar från Värmlandsbanan kan den övergivna delen av Inlandsbanan mellan Mora och Filipstad rustas upp för godståg och turisttrafik. Det hävdar Lars Yngström och Otto Nilsson.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Lars Yngström, vd i Tågab, och Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan, vill se en upprustning av den otrafikerade delen av Inlandsbanan mellan Filipstad och Mora. Ett av Tågabs virkeståg passerar Sjöändan i april 2016.

Det finns fortfarande en antydan till järnväg mellan Mora och Filipstad trots att denna del av Inlandsbanan inte trafikerats på ett halvt sekel. Banvallen finns kvar, det ligger rostiga räler och murkna sliprar mil efter mil genom ödemarken.

På några kilometer mellan Mora och Lomsmyren rullar timmertågen fortfarande och mellan Filipstad och Kristinehamn kör Tågab godståg med knäckebröd fem dagar i veckan.

På några mil av den gamla banan kan man sommartid cykla dressin.

Yngström och Nilsson vill väcka liv i banan

Men nu vill Lars Yngström, vd i Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab), och Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan AB (IBAB), väcka liv i de dryga 15 milen mellan Filipstad och Mora.

”Om vi kan återanvända räler och sliprar från sträckan Laxå–Kristinehamn som ska få nytt spår i sommar kan vi ganska snabbt och ganska enkelt få en bra järnväg de 35 kilometerna mellan Persberg och Rämmen”, säger Lars Yngström.

”Det går X2000-tåg i 200 kilometer i timman och tunga godståg på Värmlandsbanan och även om rälerna börjar bli slitna så duger de för godståg med normalt axeltryck i 70 kilometer i timman på Inlandsbanan i många årtionden.”

Om sliprarna inte återvänds kommer de att destrueras men gamla betongsliprar har numera ett negativt värde. Av miljöskäl får de inte längre krossas och användas som fyllnadsmassor utan måste läggas i deponi.

Successiv återuppbyggnad mot norr

Med bättre begagnat spår från det svenska stomnätet skulle successivt resterande sträcka från Rämmen till Lomsmyren och Mora rustas upp för godstågstrafik året runt och turisttrafik sommartid.

”Då skulle vi knyta samman Inlandsbanan hela vägen mellan Gällivare och Kristinehamn”, säger Lars Yngström.
Kommunerna längs Inlandsbanan har länge haft som mål att rusta upp hela banan, även den otrafikerade delen Mora–Filipstad.

Med fungerande järnväg Kristinehamn–Filipstad–Rämmen skulle Uddeholms stålverk i Hagfors kunna få en omlastningsterminal i Rämmen där länsväg 245 korsar Inlandsbanan.

”Uddeholm är såvitt vi vet det enda större stålverket i Europa som inte ligger i anslutning till järnväg eller till hamn”, säger Lars Yngström.

Uddeholm fraktade på smalspåret

Uddeholm transportade tidigare sina produkter på smalspåriga Nordmark–Klarälvens Järnvägar (NKlJ) men trafiken upphörde 1990 och banan revs upp,

”Det blir betydligt kortare forsling med lastbil till Rämmen än till Karlstad”, säger Lars Yngström.

”I stället för tio mil till Karlstad blir det tre mil till Rämmen.”

”Man skulle också kunna lasta rundvirke från lastbil till tåg i en ny terminal, väg 245 och riksväg 26 korsar banan vid Rämmen. Det finns ingen bebyggelse i området och det blir ganska enkelt att anlägga en omlastningsterminal.”

Annons:

Enligt Yngströms och Nilssons förhoppningar kan Inlandsbanan därefter återöppnas på sträckan Rämmen–Vansbro.

”Då får vi åter anslutning till Västerdalsbanan”, säger Lars Yngström

”Därmed blir det lättare för flera sågverk i Dalarna, bland andra Fiskarheden söder om Sälen, att nå Göteborg för export av sågade trävaror.”

”När hela sträckan Mora–Filipstad är klar öppnas flera nya transportmöjligheter för näringslivet i inlandet och för turister.”

Kostnaden beräknas till fyra miljarder

Kostnaden för att rusta upp de dryga 15 milen av Inlandsbanan beräknar Lars Yngström och Otto Nilsson till fyra miljarder kronor.

”Det låter mycket men som jämförelse beräknas byggandet av Norrbotniabanan Umeå–Luleå kosta 40 miljarder, säger Lars Yngström.

Om sliprar och räler från Värmlandsbanan ska kunna återanvändas på Inlandsbanan krävs snabba beslut, spårbytet på stambanan inleds i juni.

”Det är bråttom med ett antal beslut på regeringsnivå och inom Trafikverket om Värmlandsbanans gamla spår ska kunna bidra till att återöppna hela Inlandsbanan”, säger Lars Yngström.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Notis

Störningar på Västkustbanan

Under hösten utför Trafikverket flertalet arbeten med olika omfattning på Västkustbanan. Halland påverkas främst 6–8 oktober, när tågen stoppas mellan Halmstad och Göteborg. Men även under vecka 39 kommer det bli riktigt besvärligt för resande i Skåne.

Nyhet

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år. Men Sandahl ger giganten en match och fortsätter köra trailrar på tåg.