Annons:

Publicerad: 2020-02-27

Effektivare rangerbangårdar minskar kostnaderna

Green Cargo har gått med förlust varje år under hela 2010-talet trots en ihållande högkonjunktur och ökande transporter. Mängder av åtgärdsprogram har genomförts men effekterna har inte varit tillräckliga.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Green Cargo håller på att effektivisera av arbetet på de sex stora rangerbangårdarna, bland andra Hallsbergs rangerbangård.

Annons:

Det senaste, ett så kallat transformationsprogram, inleddes senhösten 2018. Den negativa utvecklingen för trafiksäkerhet och punktlighet har vänt.

Förlusterna bromsades under första halvåret 2019 och visar en svagt positiv uppgång under andra halvåret.

“Green Cargos omedelbara prioriteringar är säkerhet, punktlighet och lönsamhet – i den ordningen”, säger vd Ted Söderholm.

“Vi har arbetat fram robusta processer och har höjt trafiksäkerhetsindex väsentligt. Fordon och personal är på rätt plats vid rätt tillfällen och både lok och vagnar ska vara i bästa skick.”

Det behövs en genomgripande modernisering och effektivisering i branschen.

En väsentlig del i förändringsprocessen är en effektivisering av arbetet på de sex stora rangerbangårdarna som Green Cargo använder. Arbetet började på Sävenäs i Göteborg och i Gävle, pågår nu i Borlänge och Ånge och ska senare genomföras i Malmö och Hallsberg.

“Vi optimerar ledning, stödfunktioner och arbetssätt”, säger Markus Gardbring, chef för planering, produktion och fordon.

“Vi skapar ordning och reda i det dagliga arbetet, vi ser till att arbetet görs som det är tänkt att göras och vi har skapat en ny funktion som gruppledare.”

Gardbring var i drygt två år chef för SJ:s depå i Hagalund.

“Vi genomförde en liknande process där och det var en tuff resa”, säger han.

“Men nu funkar Hagalund bra och SJ har bra punktlighet.”

Enligt Gardbring finns det fortfarande år 2020 ett slags myndighetskultur inom tågtrafikföretagen i Sverige.

“Även om de flesta bolagen är tämligen unga kommer många från det gamla affärsverket SJ och arbetssätt och tankegångar lever kvar inom järnvägssektorn”, säger han.

“Det behövs en genomgripande modernisering och effektivisering i branschen.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

Nyhet

Coronakris för länstrafikbolagen

Det kraftigt minskade resandet med kollektivtrafiken drabbar de svenska länstrafikbolagen och de 21 regionerna hårt. Förlusterna kan uppgå till en miljard kronor varje månad. När krisen är över kan det bli omöjligt att återgå till normal trafik.

Nyhet

881 miljarder till infrastruktur

Regeringen satsar 165 miljarder kronor på vidmakthållande av de svenska järnvägarna och 437 miljarder kronor till nya vägar och järnvägar. Satsningen i Nationell plan omfattar totalt 881 miljarder kronor.