Annons:

Publicerad: 2020-10-05

Lastbilstrailrar kvar på spåren

När logistikjätten DB Schenker avbröt allt samarbete med Sandahls i Småland riskerade 40 000 lastbilstransporter att hamna på E4 varje år. Men Sandahl ger giganten en match och fortsätter köra trailrar på tåg.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Baneservice har precis växlat ner ett Realrail-tåg till Skandiahamnens kombiterminal vid Arendal i december 2017. Till höger väntar ett 185-lok från CFL på nya uppdrag.

”Det vore vansinne att flytta tillbaka så mycket transporter från järnväg till landsväg”.

 

 

Johan Ebefors, vd för Sandahl Goods & Parcel

I våras meddelade DB Schenker i Sverige, dotterbolag till tyska statligt ägda Deutsche Bahn som är ett av världens största logistikföretag, att man skulle avbryta samarbetet med Sandahlbolagen, ett samarbete som pågått i 60 år.

Sandahl Goods & Parcel skulle sluta köra lastbilstrafik åt Schenker och Sandahls dotterbolag Real Rail skulle sluta köra kombitåg mellan södra och norra Sverige för Schenker. Förra året körde Real Rail motsvarande 37 000 lastbilstransporter på järnväg.

Men Sandahl blåste till strid.

”Det vore vansinne att flytta tillbaka så mycket transporter från järnväg till landsväg”, säger Johan Ebefors, vd för Sandahl Goods & Parcel.

Sandahl övertar Schenkers kunder

Under sommaren och hösten har man knutit många av Schenkers kunder till sig, utökat lastbilsflottan med 18 nya biogasdrivna fordon och beslutat fortsätta med kombitågen.

Sandahlsbolagens styrelse ansåg att bolaget är starkt nog att inte bara vara underleverantör åt andra bolag, som Schenker, utan att ha egna kunder.

”Vi värvar så många som möjligt av de kunder vars gods vi kört åt Schenker”. säger Ebefors.

I slutet av maj meddelade så Sandahls att man bryter samarbetet med Schenker tidigare än vad Schenker aviserat, redan i september i stället för till årsskiftet.

Det innebär att Sandahlsbolagen sedan 26 september kör gods på väg och järnväg i egen regi i stället för att köra åt Schenker.

”Det har gått riktigt bra”, säger Johan Ebefors. Vi har kvar över hälften av de transporter vi körde som underleverantör åt Schenker och vi har skaffat flera nya kunder.”

Ett Green Cargo Rc4 med ett Realrail tåg på bron över Byskeälven strax norr om Jörn i september 2019.

Annons:

”Ett gigantiskt omställningsarbete”

”Det öppnas hela tiden nya dörrar, nya möjligheter, med företag som inte velat anlita Schenker. Vi är mitt uppe i ett gigantiskt omställningsarbete.”

Enligt Ebefors innebär det lägre kostnader för transportköparna genom att ett led i logistikkedjan försvinner.

Kombitågen är ännu inte lika välfyllda som före separationen från Schenker men Johan Ebefors räknar med att kunna fylla tågen inom överskådlig tid.

”Det är en stor kostym men vi kommer att kunna fylla den”, säger han.

Sandahls dotterbolag Real Rail kör fem eller sex kombitåg i varje riktning mellan södra och norra Sverige fem nätter i veckan och förfogar över 500 järnvägsvagnar för transporter av lastbilstrailrar, containrar och lösflak.

Green Cargo kör de flesta tågen

Från Göteborg körs tåg till Umeå och tåg till Luleå med Green Cargo som tågdragare.

CFL Cargo kör ett ”halvt” tåg från Göteborg och ett ”halvt” från Jönköping som i Falköping bildar ett heltåg till Sundsvall.

Real Rail kör också Helsingborg-Nässjö-Umeå och samt från Rosersberg, norr om Stockholm, till Umeå med Green Cargo som tågdragare. Från Umeå körs ett tåg till Luleå med vagnar från Helsingborgs- och Stockholms-tågen.

Samtliga vardagsnätter rullar lika många kombitåg söderut.

”Vi kör på samma tider och med samma tågdrahare som tidigare”, säger Johan Ebefors.

Schenkertrailers lastas och lossar på Skandiahamnens kombiterminal i december 2017.

Sandahl driver fem kombiterminaler

Sandahlsbolagen driver också kombiterminalerna i Luleå, Umeå, Sundsvall, Göteborg och Jönköping.

Sandahl Goods & Parcel har 220 lastbilar, 200 trailrar, 150 släp och 400 lösflak.

Koncernen har sammanlagt drygt 700 anställda.

”Tåg är det transportslag som ger minst klimat- och miljöpåverkan”, säger Johan Ebefors. Vår tågtrafik eliminerar minst 400 lastbilar i mycket långväga trafik varje dygn.”

”Även om Schenker och deras nya samarbetspartners skulle satsa på biogaslastbilar, vilket man hittills inte gjort i någon synbar utsträckning, är tågen det klimat- och miljömässigt överlägsna transportslaget.”

Företrädare för DB Schenker Sverige vill inte kommentera varför företaget avbröt allt samarbete med Sandahlsbolagen.

Olönsamt för Schenker

Anledningen till att man överger tågen mellan norra och södra Sverige anges vara strikt företagsekonomiskt.

”Vi har försökt i flera år men vi fick aldrig någon ekonomi i upplägget”, säger Pierre Olsson, informationsansvarig på DB Schenker.

”Vi hade höga fasta kostnader för tågen som rullade varje natt med 24 vagnar oberoende av hur många trailrar vi lastade på. Vi klarade helt enkelt inte att fylla tågen.”

Enligt Pierre Olsson är DB Schenker inte motståndare till tågtransporter.

”Nej, vi kör fortfarande en del transporter på järnväg, bland annat Jula-pendeln mellan Göteborg och Falköping, och vi diskuterar nya samarbeten med Green Cargo”, säger Olsson

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fler tåg när restriktioner avskaffas

Tågtrafiken utökas när restriktionerna för resor inom Sveriges avskaffas om knappt en vecka. MTR kör fler tåg och Snälltåget förlänger sina tåg. SJ fattar beslut om utökad trafik de närmaste dagarna.

Nyhet

Regeringens nonchalans ger problem

De restriktioner för resor med tåg som regeringen beslutade om förra veckan ställer till stora problem för tågtrafikföretagen. Biljettintäkterna sjunker ytterligare men effekten på smittspridningen är oklar.

Nyhet

Svårt köra fler godståg

Trafikverkets nya planeringsverktyg MPK skulle göra det enklare för tågtrafikföretagen att få bra tidtabeller för nya godståg. Men det verkar ha blivit tvärtom.

Nyhet

Hårda tider för Green Cargo

Krympande transportvolymer, sjunkande omsättning, höjda kostnader och försämrat resultat. Bokslutet för Green Cargo andra kvartalet 2023 är ingen uppmuntrande läsning.