Annons:

Publicerad: 2022-06-14

Ilskan mot Trafikverket växer

Tågtrafikföretagen får allt senare besked om tåg som måste ställas in eller ledas om på grund av planerade banarbeten. Tågresenärerna kan inte boka biljetter och företagen drabbas av höga kostnader.

Text: Ulf Nyström Foto: Svante Fält, Kasper Dudzik

Under ställverksbytet i Borås körs vissa tåg mellan Göteborg och Kalmar via Halmstad och Hässleholm. Här ses SJ Rc6 1388 med ett sådant tåg passera Varberg 27 maj 2022.

Annons:

”Det är katastrof”, säger Mikael Sundin, trafikchef på Snälltåget. ”Trafikverket har tappat greppet över trafikplaneringen. Det är ett sjunkande skepp.”

”Det är total osäkerhet”, säger Stefan Linder, affärschef för nattågen på Vy Tåg. ”Nu tvingas vi ställa in all nattågstrafik i fyra dygn för att vi får så sena och i praktiken oanvändbara tåglägen av Trafikverket.”

”Det var inte bra tidigare men det har blivit påtagligt sämre under våren”, säger Johan Scherp, chef för trafikplaneringen på SJ.

Trafikverket har tappat greppet över trafikplaneringen. Det är ett sjunkande skepp.

 

Mikael Sundin, trafikchef på Snälltåget

Tågtrafikföretagen ska få besked i god tid

Trafikverket ska i samband med banarbeten kunna ge besked om vilka tåg som behöver ställas in och vilka som kan ledas om i god tid till tågtrafikföretagen. Om tåg ska ledas om ska företagen få reda på vilken väg tågen leds om och vilka tidtabeller tågen kommer att få.

Först när detta är klart kan persontrafikbolagen börja sälja biljetter för de aktuella tågen och godstrafikbolagen kan informera sina kunder om att vissa transporter inte kan genomföras eller hur sent godset blir.

Men det senaste halvåret har beskeden från Trafikverket kommit allt senare.

Snälltåget fick besked tio dagar före tågstopp

”När Södra stambanan var stängd för spårbyte fick vi informationen om omledningarna via Falköping endast en och en halv vecka innan stambanan stängdes”, säger Mikael Sundin på Snälltåget.

”Dessutom fanns inga tidtabeller för omledningarna, vi fick köra när det råkade finnas utrymme på spåret och visste inte när tågen skulle komma fram.”

Den senaste veckan var endast 42 procent av Snälltågets tåg i tid eller högst fem minuter sena. De flesta anlände slutstation 30-70 minuter efter den tid som Snälltåget meddelat sina resenärer.

”Det blir hela tiden allt sämre”, säger Mikael Sundin. ”Trafikverket säger att man tillsätter ny a tjänster men beskeden kommer allt senare.”

Biljetter släpps allt senare

För Snälltågets kunder innebär de sena beskeden från Trafikverket att tågbiljetterna släpps för försäljning allt senare och det blir svårare att planera resorna.

För Snälltåget innebär det uteblivna biljettintäkter, osäkerhet för personalen om tjänstgöringstiderna och ökade personalkostnader på grund av längre körtider.

”För ett litet tågtrafikföretag som vårt med en person som ska sköta all planering med fordonsomlopp och personalturer blir det oerhört påfrestande”, säger Mikael Sundin. ”Jag vet inte hur många kvällar och helger jag fått ägna åt att rita nya personalturer och nya fordonsomlopp.”

MTRX passerar Göta Älv vid Vargön i juli 2021. Under förra sommarens banarbeten leddes trafiken på Västra stambanan om till andra banor.

Jag förstår inte varför det skulle ta sju timmar extra att köra den gamla vägen som brukade ta 14 timmar.

 

Stefan Linder, affärschef för nattågen på Vy Tåg

Vy Tåg ställer in alla nattåg fyra dygn

Vy Tåg ställer med kort varsel in all nattågstrafik mellan Stockholm och Övre Norrland 16-19 juni när Trafikverket utför banarbeten mellan Sundsvall och Timrå på Ådalsbanan.

”Vi hade hoppats kunna köra åtminstone ett nattåg i vardera riktningen under de fyra dygnen men beskedet från Trafikverket var så sent och tidtabellen vi fick nästintill omöjlig att förverkliga så vi ger upp och ställer in de 16 nattågen vi skulle kört”, säger Stefan Linder på Vy Tåg.

Tågen mellan Stockholm och Luleå skulle ta 20 timmar att köra när det skulle ledas om via Norra stambanan och Stambanan genom Övre Norrland mot normalt 12-13 timmar via Sundsvall.

”Jag förstår inte varför det skulle ta sju timmar extra att köra den gamla vägen som brukade ta 14 timmar men med 20 timmars körtid spricker fordonsomlopp och personalscheman”, säger Stefan Linder.

Upphandlad trafik drabbas hårt

De trafik Vy Tåg utför mellan Stockholm och Övre Norrland är upphandlad av Trafikverket.

”Det verkar som tjänstemännen på Trafikverket inte pratar med varandra”, säger Stefan Linder. ”De som upphandlat trafiken av oss blev mycket förvånade när vi meddelade att vi inte kunde köra tågen eftersom deras kollegor inte kunder erbjuda en körbar tidtabell.

Stefan Linder är orolig inför hösten. Under 13 veckor kommer olika delar av nattågens normala körvägar att vara avstängda på grund av banarbeten.

”Vi får hålla tummarna och hoppas att Trafikverket kan planera eventuella inställelser, omledningar eller senareläggning av tågen i tid så vi kan informera resenärerna och sälja biljetter till tåg som vi kommer att kunna köra.”

STF anser situationen ohållbar

Tågstoppet mellan Stockholm och Övre Norrland sammanfaller med premiären för vandringssäsongen i fjällvärlden vilket fick Maria Ros Hjelm, generalsekreterare i Svenska turistföreningen (STF) att ryta till i en debattartikel i Aftonbladet.

”Om två veckor startar sommarens vandringssäsong i fjällen men det går fortfarande inte att boka tågbiljetter för den som vill vandra i norra fjällkedjan”, skrev hon. ”Det är ohållbart att banarbeten planeras med så kort framförhållning att tågbiljetterna inte kan släppas tidigare än två veckor innan avgång. Om ens det.”

Problemen har accelererat under våren. Det var inte bra tidigare men det har blivit påtagligt sämre under våren.

 

Johan Scherp, chef för trafikplaneringen på SJ

SJ ser tydliga försämringar

Även SJ är kritiskt mot Trafikverkets senfärdighet.

”Problemen har accelererat under våren”, säger Johan Scherp, chef för trafikplaneringen på SJ. ”Det var inte bra tidigare men det har blivit påtagligt sämre under våren.”

”Den sena leveransen av körplaner i samband med planerade och akuta banarbeten gör att vi inte kan sälja biljetter till många tåg i rimlig tid före avgång och att vi tvingas göra om fordonsomlopp och personalscheman. Det betyder väldigt mycket merarbete för oss.”

De körplaner som SJ fått har i de flesta fallen varit körbara.

För närvarande finns en oro inom SJ att Trafikverkets arbete med Tågplan 23 som ska gälla från 11 december i år kommer att bli försenat.

”Vi får signaler om att arbetet med tågplanen är försenat och det är naturligtvis oroande,”, säger Johan Scherp. ”De svar vi får från Trafikverket gör oss inte särskilt lugna”.

Trafikverket skyller på akuta spårfel

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, säger att problemen med sena besked till tågtrafikföretagen i första hand beror på de akuta spårbytena som skett mellan Sparreholm och Flen på Västra stambanan och Flisby och Nässjö på Södra stambanan under våren.

”Vi fick akuta spårfel på de två sträckorna och tvingades revidera tågplanerna med många inställda och omledda tåg” säger han. ”Det var ett omfattande och tidsödande arbete som medfört att vi inte hunnit med att planera om tågtrafiken vid andra banarbeten under våren.”

Dessutom medför införandet av Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) i det ordinarie tågplanearbetet att resurserna för planering av inställelser och omledningar vid banarbeten blivit lidande.

Nytt planeringsverktyg stjäl resurser

”Vi har utbildat vår personal på det nya planeringsverktyget under våren och det har tagit kapacitet från korttidsplaneringen”, säger Bengt Olsson. ”Dessutom är det eftertraktade specialister och vi har ganska stor personalomsättning som inneburit betydande vakanser trots att vi rekryterat ny personal.”

”Personalen arbetar både kvällar och helger men vi kan tyvärr inte ge besked inom utsatt tid. Vi är naturligtvis inte nöjda med situationen men jag kan inte lova några snabba förbättringar.”

Införandet av MPK har medfört att arbetet med dem nya tågplanen, T23, är försenat.

Medan flera representanter för tågtrafikföretagen upplever arbetet som kraftigt försenat säger Bengt Olsson att förseningen inte ska påverka övergången till den nya tågplanen i december.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Trafikverket tror på MPK

Trafiksäkerheten är inte hotad, det finns ingen anledning att stoppa tågtrafiken och framförhållningen förbättras radikalt redan i början av 2023. Trafikverket tillbakavisar kritiken från Tågföretagen.

Nyhet

Spårvagnsstopp på Götaälvbron

När solen går upp över Göteborg på lördag morgon går en 82-årig epok i graven. Spårvagnstrafiken över Götaälvbron i Göteborg upphör. På måndag börjar den gamla bron att rivas.