Annons:

Publicerad: 2023-10-27

Nu fortsätter arbetet med järnvägen Byarum–Tenhult

Trafikverket har valt lokaliseringsalternativ Väst i projekt Byarum–Tenhult. Nu fortsätter arbetet med järnvägsplanen.

– Vi tar ännu ett steg mot den nya järnvägen, som är viktig för järnvägssystemet. Det är en viktig milstolpe i projektet, och det känns bra att kunna gå vidare. Det är också bra för alla som påverkats av utredningsarbetet och som väntat på besked, att nu veta vad som gäller, säger Carina Junefelt, projektchef på Trafikverket.

Under arbetet med lokaliseringsutredningen för den nya järnvägen har det funnits fyra olika lokaliseringsalternativ, men projektet valde Alternativ Väst med motiveringen att det är det alternativ som bäst uppfyller de projektmål som satts upp för projektet, exempelvis restid, klimatpåverkan och kostnad.

– I november håller projektet informationsmöten kvällstid i Byarum och Tenhult, dit allmänheten är välkommen för att ställa sina frågor, säger Carina Junefelt.

Den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult, söder om Jönköping, blir en cirka 25 kilometer lång enkelspårig järnväg med maxhastigheten 200 kilometer i timmen. Projektet beräknas kosta omkring 2,2 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

Några av projektets mål är att minska restiderna, öka pendlingsmöjligheterna, ge möjlighet att köra mer gods på järnväg, och att göra järnvägssystemet mindre störningskänsligt.

Planerad byggstart är 2030 och planerad trafikstart är 2033. Projektet ingår i en större satsning där stora delar av järnvägssystemet söder om Jönköping moderniseras och rustas upp.

Nu fortsätter arbetet med projektets järnvägsplan som är en mer detaljerad plan för exakt var den nya järnvägen ska byggas och hur den ska utformas. Nästa formella samråd med allmänheten är planerat till 2025.

Läs mer på projektets hemsida:  www.trafikverket.se/byarum-tenhult

ANNONS:

Fler notiser

TEMA | Kapacitet

Försenade tåg drabbade 100 000

Över 500 tåg försenades upp till två timmar och tjogtals tåg ställdes in. Restriktionerna för tågtrafiken mellan Sparreholm och Flen drabbade närmare 100.000 resenärer och kostade tågtrafikföretagen tiotals miljoner kronor.

Nyhet

Slagg orsakade urspårning

Urspårningen mellan Sikträsk och Linaälv på Malmbanan i november 2021 orsakades av en utmattningsspricka i en av rälerna som ledde till ett rälbrott när det tunga malmtåget passerade.

Nyhet

En bok om en dröm och om tåg

Under 1970-talets andra hälft ägnade Mats Nyblom skolloven till att fotografera tåg. Han reste på de järnvägar som ännu låg kvar och fotograferade nästan alla lok och vagnar han såg. 40 år senare har det blivit en bok om en tid som flytt.