Annons:

Publicerad: 2024-06-19

Nytt hopp för ny järnväg

Om det går att ordna fram ytterligare tre-fem miljarder kronor kan det bli ett avtal mellan staten, regionen och ett antal kommuner om ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det är innebörden av ett inriktningsbeslut som parterna nu är överens om.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Den enkelspåriga banan mellan Göteborg och Borås är backig och kurvig. Ett av Green Cargos godståg passerar genom en av tunnlarna öster om Mölnlycke i juni 2016.

”Det är inte ett avtal, men ett inriktningsbeslut att den här järnvägen ska byggas”, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren, till TT.

”Det ligger ett förslag som alla parter kan köpa.”

Härryda kommun, där Landvetter flygplats ligger, har lutat sig mot det kommunala planmonopolet och vägrat att acceptera den föreslagna sträckningen av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetter flygplats.

Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborg och övriga berörda kommuner har velat se att Trafikverkets huvudförslag förverkligas.

Vill få station vid nya järnvägen

I förslaget skulle Mölnlycke tätort bli utan station vid den nya järnvägen. Den nya banan skulle förbindas med den befintliga järnvägen mellan Göteborg och Borås väster om Mölnlycke men det skulle inte vara möjligt att resa mellan Mölnlycke och flygplatsen.

Den lösning som alla parter nu accepterar innebär att det byggs ett spår mellan Mölnlycke och den nya banan även öster om Mölnlycke.

Johan Trouvé kallar inriktningsbeslutet för en historisk överenskommelse och hyllar landshövdingen Sten Tolgfors som varit regeringens förhandlare och jobbat fram lösningen.

”Det är nog ett av de viktigaste möten som skett i länsresidenset sedan huset byggdes på 1600-talet”, säger han.

Max 250 km/h på nya banan

Inriktningsbeslutet innebär att det byggs en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås i den korridor som Trafikverkets högst rangordnade alternativ i lokaliseringsutredningen. Järnvägen kan ha hastigheter upp till 250 km/h.

Annons:

På den nya järnvägen anläggs stationer i Mölndal, under Landvetter flygplats och i Borås. Stationen vid Landvetter flygplats utvecklas till en hub för regionalt kollektivtrafikresande.

Stationen i Mölnlycke förbinds såväl österut som västerut med den nya banan. Banan väster, öster och söder om Mölnlycke anläggs till del i tunnel. Mölnlycke station byggs om och kommer ha två till tre spår, varav två vid plattform.

Den nya banan byggs så att framtida stationslägen i Landvetter Södra och Bollebygd inte omöjliggörs.

Fyra i stället för två spår under flygplatsen

En station med fyra i stället för två spår byggs under Landvetter flygplats.

Förslaget ryms enligt Trafikverkets tidigare bedömningar inom den statliga finansieringsramen med undantag för tilläggen fyrspårslösning under Landvetters flygplats för framtida fjärrtågtrafikering och östlig anslutning från Mölnlycke station till den nya banan.

För tilläggen kommer medfinansiering att krävas.

Enligt Trafikverkets initiala bedömning uppgår extrakostnaden för fyrspår under Landvetter flygplats till en miljard kronor och för en östlig anslutning från Mölnlycke till två–fyra miljarder kronor i prisnivå 2021-02.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Fortsatt färre tåg i Bergslagen

Vart sjätte regionaltåg i Bergslagen kommer att vara inställt ytterligare tre månader. VR Sverige har ännu inte tillräckligt med personal för att klara planerad trafik.

Nyhet

Viktiga insatser för Green Cargo

Green Cargo tar vid årsskiftet över transporterna av insatsvaror för LKAB från Luleå till Gällivare och Kiruna. Avtalet gäller i fem år och är värt 30 miljoner kronor om året.

Nyhet

Tre procent fler på Västtrafiks tåg 2019

Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen. I pendeltågen ökade resandet med en procent medan resandet med regiontågen ökade med fem procent.