Annons:

Publicerad: 2023-02-07

Många sena tåg 2022

Förra året nådde endast 87,1 procent av alla persontåg sin slutdestination i tid eller högst fem minuter efter tidtabellen. Fjärrtågen var mest försenade, endast 71,7 procent var mindre än sex minuter sena.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ:s X2000-tåg 545 Stockholm-Malmö rullar in på stationen i Mjölby 162 minuter försenad 4 april 2022.

”Förseningarna beror som så många år tidigare på skador i infrastrukturen, fordonsfel och spårspring”, säger Britt-Marie Olsson, chef för punktlighet och förseningsanalys på SJ och ledamot i ledningsgruppen för Tillsammans för tåg i tid (TTT) inom Järnvägs­branschens samverkansforum (JBS).

”Men under 2022 berodde många förseningar på det förändrade klimatet och många inställelser av tåg på personalbrist.”

2022 var 92,3 procent av lokaltågen i tid, 83,7 procent av regionaltågen och 71,7 procent av fjärrtågen.

Mycket sämre än 2020 och 2021

Året dessförinnan, 2021, var motsvarande siffror 93,4 procent, 86,9 procent respektive 80,8 procent. Då ankom 89,8 procent av samtliga persontåg i tid eller högst gem minuter sent.

2020 var ännu högre andel av persontågen i rätt tid eller nästintill, 93,5 procent.

Den goda punktligheten 2020 och 2021 berodde till stor del på att antalet tåg som kördes dessa år var betydligt lägre än tidigare och senare på grund av coronapandemin.

För att hitta några år men lika dålig rättidighet som 2022 får man gå tillbaka till 2010 och 2011 då hårda vintrar med mycket snö och stark kyla ställde till stora bekymmer för tågtrafiken.

”2022 var vi tillbaka på 2018 års nivå”, säger Britt Marie Olsson. ”Även då ställde vädret till stora problem för tågtrafiken, kanske främst den varma sommaren.”

Annons:

Nyckfullt väder under gångna året

”Under 2022 har vi haft nyckfullt väder med hårda vindar som medfört inställd tågtrafik, nedfallna träd och trädpåkörningar och kraftig nederbörd som lett till översvämningar.”

Som vanligt har problem med infrastrukturen lett till många förseningstimmar. De stora kapacitetsbristerna och en växande underhållsskuld bidrar till förseningar och följdförseningar.

Under våren 2022 drabbades både fjärrtåg och regionaltåg av stora förseningar när Trafikverket upptäckte sprickor i rälerna mellan Sparreholm och Flen på Västra stambanan och senare mellan Flisby och Nässjö på Södra stambanan och satte ner hastigheten till 40 km/h innan ett spår i taget stängdes för byte av rälerna.

Försenade tåg drabbade 100 000 – Järnvägar.nu (jarnvagar.nu)

Nästan en femtedel av förseningstimmarna som orsakades av brister i infrastrukturen under 2022 berodde på hastighetsnedsättningarna, rälbytena och enkelspårsdriften på de två sträckorna.

Många av SJ:s tåg fick ställas in under våren på grund av stora brister i det nya personalplaneringssystemet som infördes hösten 2021.

Verktyget var inte färdigtestat – Järnvägar.nu (jarnvagar.nu)

Under hösten fick SJ ställa in tåg på grund av lokförarbrist.

Bättre tågtrafik om ett år – Järnvägar.nu (jarnvagar.nu)

Under hela året tvingades MTR Mälartåg ställa in mängder av tåg på grund av brist på både tågvärdar och lokförare.

Fler inställda tåg i Mälardalen – Järnvägar.nu (jarnvagar.nu)

I december ställde MTR Pendeltågen in många pendeltåg i SL-trafiken på grund av brist på lokförare och tågvärdar.

Krympt pendeltrafik – Järnvägar.nu (jarnvagar.nu)

”Det har varit ett utmanande år för många trågtrafikföretag”, säger Britt-Marie Olsson. ”Många tjänsteföretag brottas med personalbrist. Det gäller att få tillbaka personal som slutat, att öka intresset för järnvägsbranschen och att öka takten i rekryteringarna.”

”Bland det absolut viktigaste är att förbättra arbetsmiljön för personal i produktionen och se till att arbetsscheman blir bättre och kungörs i god tid. Tågpersonalen drabbas ju hårt av alla förseningar som gör arbetsdagarna långa och livspusslet svårt.”

SJ ställer in X2000-tåg

SJ ställer in tre-fyra X2000-tåg i varje riktning mellan Stockholm och Göteborg på grund av fordonsskador och omfattande sjukskrivningar på tågverkstäderna.

Personalbrist även i verkstäderna

Under slutet av året drabbades SJ av fordonsproblem beroende på brist på personal på tågverkstäderna. Flera snabbtåg ställdes in mellan Stockholm och Göteborg eftersom tågsätten inte kunde underhållas i tid.

Förekomsten av obehöriga i spåren, spårspring, fortsatte att ställa till stora problem för tågtrafiken under 2022.

”Det drabbar långdistanstågen hårdast”, säger Britt-Marie Olsson. ”De kan bli stående i två-tre timmar och därefter slås tågplanen sönder fullständigt resten av dagen. Några kortdistanståg kan behöva ställas in men sedan kan lokaltrafiken oftast rulla på utan förseningar.”

Britt Marie Olsson hoppas att Trafikverket intensifierar arbetet med att minska spårspringet och samordnar ansträngningarna för att minska självmorden på spåren och att minska ofoget att vandra på och över spåren.

Hon anser också att Trafikverket måste kunna åtgärda akuta fel i infrastrukturen snabbare än i dag.

Tågförseningarna orsakar kostnader på många miljarder kronor varje år.

 

Britt-Marie Olsson, chef för punktlighet och förseningsanalys på SJ

”Kortare inställelsetider”

”Inställelsetiderna måste bli kortare och åtgärderna utföras snabbare”, säger hon. ”I dag dröjer det ofta väldigt länge innan reparationsarbetena kommer igång.”

Införandet av Trafikverkets nya planeringssystem MPK i december 2022 medförde stor påverkan på tågens tillförlitlighet under hela 2022 och problemen fortsätter i år.

”Med ett system som inte levererar tåglägen i tid, där nya tekniska utmaningar upptäcks på daglig basis och som kräver stora personella resurser, ökar belastningen på järnvägsföretagen ytterligare både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt. Med ett oförändrat läge riskerar punktligheten, kostnaderna och järnvägens hela attraktivitet att hämmas ytterligare under innevarande år.” skriver Tågföretagen i en analys av problemen med tågförseningarna.

Britt-Marie Olsson skriver under på den beskrivningen.

”Tågförseningarna orsakar kostnader på många miljarder kronor varje år”, säger hon. ”Det är oerhört viktigt att förseningarna och antalet inställda tåg kan minskas radikalt.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Britt-Marie Olsson, chef för punktlighet och förseningsanalys på SJ.

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

I sommar ska spårvagnarna rulla

Först i sommar, ett halvår efter invigningen, kan spårvagnstrafiken i Lund komma att fungera som planerat. Hjulsvarven i Hässleholm kan inom kort användas för att svarva spårvagnshjul.

Kapacitet

Snart klart för 750 meter långa tåg

På stora delar av det svenska järnvägarna tillåts 630 meter långa godståg. Många vill se betydligt längre tåg men Green Cargo tycker det är viktigare med lite längre godståg i verkligheten än riktigt långa godståg på ritbordet.