Annons:

Publicerad: 2024-02-22

Ökat tågresande, stigande priser

Tågresandet har återhämtat sig efter pandemin men flygresandet är betydligt mindre än tidigare. Tågbiljetterna har blivit dyrare i takt med att efterfrågan ökar och allt fler tåg blir slutsålda.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Två X2000-tåg möts i Linköping sommaren 2021.

Annons:

Det framgår av rapporten Utbud och priser i persontrafik på järnväg 2023 som publiceras av KTH på uppdrag av Transportstyrelsen.

”Privatresandet på järnväg har utvecklats väldigt starkt efter coronapandemin och är nu på samma nivå som 2019”, säger Oskar Fröidh, lektor i Järnvägssystem på KTH och huvudförfattare till rapporten.

”Tjänsteresandet har inte alls återhämtat sig efter pandemin och det medför att det inrikes flygresandet har stagnerat på en ganska låg nivå, cirka hälften av resandet före pandemin.”

Ökad tågtrafik i 30 år

Persontrafiken på järnväg har ökat sedan snabbtågsintroduktionen 1990 och har mer än dubblerats på 30 år. Efterfrågan har vuxit i takt med förbättrat utbud i form av snabbare förbindelser, tätare avgångar och förhållandevis låga priser.

Coronapandemin 2020–2022 innebar dock ett kraftigt avbräck i den utvecklingen.

Tågbiljetterna, åtminstone biljetterna till snabbtågen. blev dyrare under 2023.

”Prisökningarna har skett sedan 2021” säger Oskar Fröidh

”Det kan förklaras av den ökade efterfrågan på framför allt fritidsresor, resor i andra klass.”

Begränsad tillgång på biljetter

”Den begränsade tillgången till billiga biljetter har medfört att flera resenärer får betala mer för sina tågresor. Det ger en större effekt för resenärerna, särskilt vid senare bokningar, än prishöjningar inom respektive biljettpriskategori som ingår i vår undersökning. ”

Priserna för tågbiljetter i andra klass med ombokningsbara biljetter har under 2023 stigit mest på sträckan Malmö−Stockholm.

Snälltåget som konkurrerar med SJ har ett relativt begränsat utbud men även Snälltågets biljettpriser har stigit kraftigt 2023.

Jämfört med 2019 har tågbiljetterna Malmö–Stockholm ökat med 51 procent och flygbiljetterna Sundsvall–Stockholm med 45 procent.

Sjunkande biljettpriser Göteborg–Stockholm

I övriga relationer är biljettpriserna oförändrade eller sjunkande. Tågbiljetterna Göteborg−Stockholm har blivit 24 procent billigare sedan 2019, troligen främst på grund av konkurrensen mellan SJ och MTRX, men även biljettpriserna Sundsvall–Stockholm och Umeå–Stockholm har sjunkit.

Oskar Fröidh, lektor i Järnvägssystem på KTH och huvudförfattare till rapporten.
Ett MTRX-tåg passerar på Västra stambanans bro över Nossan i Herrljunga. FOTO: Anders Jansson

Enligt Oskar Fröidh har Flixtrain inte lyckats slå sig in på marknaden trots låga biljettpriser. Trafiken har varit oförutsägbar med många inställda tåg.

”MTRX hade länge lägre priser än SJ men i takt med att efterfrågan ökat är det numera ingen större skillnad mellan MTRX och SJ när de gäller biljettpriserna.”

De många inställda tågen i SL-trafiken har medfört att antalet resor med pendeltågen minskat.

Billigare åka andra klass snabbtåg

Sett i ett längre perspektiv har priserna för att åka snabbtåg i andra klass minskat kraftigt sedan 1990, de billigaste biljetterna kostar nu endast en tredjedel av vad de kostade 1991 i 2022 års penningvärde.

Priset för att åka första klass i snabbtåg har ökat något på drygt 30 år och priset för att åka IC-tåg eller regionaltåg är i stort sett oförändrat.

Däremot har det blivit betydligt dyrare att åka med de tåg som körs på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Där har kostnaderna för månadskort mer än fördubblats sedan 1991 i fast penningvärde.

Flygtrafiken ännu på låg nivå

Flygutbudet på stora tågrelationer som Göteborg–Stockholm, Malmö–Stockholm, Sundsvall–Stockholm och Umeå–Stockholm har inte återhämtat sig sedan coronapandemin och låg 2023 på ungefär halva antalet avgångar jämfört med 2019.

Möte i Järpen mellan Norrtågs tåg mot Storlien och Snälltågets tåg från Storlien mot Malmö via Stockholm.

Däremot finns en priskonkurrens mellan flyg och tåg på sträckorna Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö och Stockholm–Umeå med billiga flygbiljetter som kan vara billigare än tågresa.

”Men de riktigt billiga flygbiljetterna finns numera endast på udda avgångstider”, säger Oskar Fröidh.

Det är påtagligt hur de många banarbetena med totalsavstängningar under somrarna och i samband med storhelger som påsk påverkat resandet de senaste åren. Det är en olycklig utveckling. Trafikverket borde se över detta och ta större hänsyn till de allt fler privatresenärerna som reser under storhelger och veckoslut.

 

Oskar Fröidh, lektor i Järnvägssystem på KTH

Inte heller utbudet av bussresor på längre sträckor har återhämtat sig efter pandemin och det är svårt för bussbolagen att konkurrera såväl i restid som i pris med lågprisbiljetter för tåg och flyg.

En viss ökning av antalet bussturer skedde dock 2023 och det kan vara en effekt av de högre biljettpriserna för tåg.

Ny konkurrenssituation

”Sammanfattningsvis har 2023 präglats av en ny konkurrenssituation mellan tåg, flyg och buss jämfört med 2019, med större andel långväga tågresande än tidigare”, säger Oskar Fröidh.

”Problem för tågtrafiken med personalbrist och banarbeten har begränsat utbudet. Ett flertal biljettpriser har stigit men utbudet är nu i nivå med det tidigare toppåret 2019.”

”Det är påtagligt hur de många banarbetena med totalsavstängningar under somrarna och i samband med storhelger som påsk påverkat resandet de senaste åren.”

”Det är en olycklig utveckling. Trafikverket borde se över detta och ta större hänsyn till de allt fler privatresenärerna som reser under storhelger och veckoslut”. Säger Oskar Fröidh.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ på efterkälken

Vy tåg släppte biljetterna till jultrafiken redan 5 oktober. Snälltåget och Flixtrain började sälja tågresor i förra veckan, MTRX 20 oktober. Men det dröjer till 9 november innan det går att köpa SJ-biljetter till jultrafiken.

SJ:s nattåg till Duved drar upp snön vid Undersåker i mars 2014.
Nyhet

Tung start för Real Rail

Det blev en start med många utmaningar men efter tre månader fungerar trafiken förhållandevis väl. Trafikverkets nya planeringsverktyg MPK har dock drabbat Real Rail och företagets kunder hårt.

Nyhet

Ilskan mot Trafikverket växer

Tågtrafikföretagen får allt senare besked om tåg som måste ställas in eller ledas om på grund av planerade banarbeten. Tågresenärerna kan inte boka biljetter och företagen drabbas av höga kostnader.

Nyhet

Ny containerpendel från Piteå

Det finns hopp för svensk godstågstrafik. 9 april startade CFL Cargo en ny containerpendel mellan Piteå och Skandiahamnen i Göteborg. Nu kör tågen en avgång i veckan, målet är fem avgångar.