Annons:

Publicerad: 2024-04-27

RMD tecknar samarbetsavtal med Transitio

Railway Metrics and Dynamics AB (RMD) har idag tecknat ett samarbetsavtal med AB Transitio som en del i Trafikverkets innovationsupphandling "Mätning av infrastruktur från järnvägsfordon" (MAJ).

FOTO: Transitio

Railway Metrics and Dynamics har sedan tidigare liknande avtal med Tåg i Bergslagen, Green Cargo, Norrtåg och Real Rail.

Transitio upphandlar, finansierar och förvaltar järnvägsfordon. Railway Metrics and Dynamics kommer att utrusta ett antal av dessa fordon med sensorer för att bättre förstå samspelet mellan fordon och infrastruktur. Sensorerna levererar sedan information till Trafikverkets datautbytesplattform (DUP).

Informationen analyseras även av Railway Metrics and Dynamics, som rapporterar avvikelser och trender i infrastrukturen, till exempel genom bolagets egenutvecklade gränssnitt.

“Transitio arbetar för att bidra till en hållbar branschutveckling. Tillsammans med Trafikverket och Railway Metrics and Dynamics kan vi skapa förutsättningar för att förbättra järnvägen. Det krävs att hela kedjan samverkar så att vi och hela branschen får bättre punktlighet och tillförlitlighet”, säger Magnus von Bahr, VD för AB Transitio.

“Våra sensorer mäter samspelet mellan järnvägsfordon och infrastruktur. Därför genereras också information om fordonens skick, som AB Transitio kan använda för att optimera sitt fordonsunderhåll”, säger Jan Lindqvist, VD för Railway Metrics and Dynamics.

ANNONS:

Senaste nyheterna

Nyhet

SJ tar över nattågen i norr

SJ tar 15 december över körningen av nattågen till och från Övre Norrland. Trafikverket direktupphandlar trafiken av SJ sedan avtalet med nuvarande operatör Vy Tåg inte förlängts.

Nyhet

VR efter Vy i norr

VR Sverige tar över tågkörningen för Norrtåg från december 2025. VR:s vinnande anbud var på 3,2 miljarder kronor. Anbudet från Vy Tåg, som nu kör tågen, var på 3,6 miljarder kronor.

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.