Annons:

Publicerad: 2022-07-15

Snabb vändning för SJ

När coronapandemin blev historia ökade resandet med SJ:s tåg 127 procent och resultatet förbättrades från -334 miljoner kronor +437 Mkr.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

SJ X40 3319 har precis anlänt till Västerås C från Stockholm i juni 2007.

Annons:

Det är fantastiskt att efterfrågan ökade så snabbt efter att restriktionerna släppte. Att jämföra första kvartalet med andra kvartalet i år är som att jämföra natt och dag.

 

Monica Lingegård, vd SJ

”Det går stadigt allt bättre”, säger Monica Lingegård, vd i SJ.

”Vi hade lika många resenärer i juni i år som i juni 2019, året innan pandemin. Det är helt otroligt att återhämtningen av resandet gått så snabbt. Det är varit en väldig efterfrågan på resor i maj och juni.”

Under andra kvartalet i år var resandet med SJ 127 procent större än under motsvarande period förra året.

”Det är fantastiskt att efterfrågan ökade så snabbt efter att restriktionerna släppte”, säger Monica Lingegård.

”Att jämföra första kvartalet med andra kvartalet i år är som att jämföra natt och dag.”

Rekordstort fritidsresande

Affärsresandet är fortfarande mindre än innan pandemin men fritidsresandet är rekordstort.

”Men vi kör med fullsatta tåg och tjänar åter pengar”, säger Monica Lingegård.

”Det gör att vi kan genomföra våra planerade investeringar på 19 miljarder kronor i nya och ombyggda tåg.”.

Hela järnvägsbranschen är dock påverkad av den lokförarbrist och lider av de sena besked som Trafikverket ger gällande banarbeten.

Det gör att den planerade utökningen av tågtrafiken för att möta efterfrågan inte kan genomföras helt och hållet. SJ har även tvingats ställa in en mindre antal avgångar under kvartalet.

”Det är väldigt sorgligt att vi inte kan köra tågen som vi planerat”, säger Monica Lingegård. ”Det drabbar våra resenärer men det drabbar också personalen som får väldigt sena besked om sina arbetstider.”

Ilskan mot Trafikverket växer

Tågtrafikföretagen får allt senare besked om tåg som måste ställas in eller ledas om på grund av planerade banarbeten. Tågresenärerna kan inte boka biljetter och företagen drabbas av höga kostnader.

Många akuta fel i infrastrukturen

Akuta fel i infrastrukturen samt omfattande och sent planerade banarbeten medförde relativt låg punktlighet vilket medförde att kundnöjdheten fortsatte att minska bland SJ:s resenärer.

SJ och övriga tågtrafikföretag har haft flera möten med Trafikverket om den ansträngda situationen.

”Men vi har ännu inte sett några konkreta förbättringar från Trafikverkets sida” säger Monica Lingegård.

SJ startar inom kort lokförarutbildning i egen regi i Stockholm för att öka antalet utbildade lokförare.
 

Utfall andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 769 miljoner kronor.
  • Motsvarande period 2021 var nettoomsättningen 1 486 Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 582 Mkr (-415).
    Kvartalets resultat uppgick till 437 Mkr (-334).
  • Rörelseresultatet påverkades positivt med 193 Mkr till följd av förändring av avsättningar kopplade till upphandlad trafik då osäkerheten avseende vissa avtal har minskat efter de överenskommelser som slutits.
  • Rörelseresultatet påverkades också positivt av statliga bidrag om 72 Mkr (191) för att mildra effekterna av coronapandemin.
Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

Monica Lingegård, vd SJ

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nu tar SJ över Krösatågen

SJ tar på söndagen över trafiken med Krösatågen som Vy Tåg kört i tre år och Kustpilen efter Transdev som kört sedan juni 2008. SJ fick ett kortvarigt interimsavtal sedan tilldelningen överklagades.

Nyhet

Träflis nära orsaka tågkollision

Ett tunt skikt av träflis på rälerna var nära att orsaka en tågolycka i Dalarna i februari förra året. En alert fjärrtågklarerare förhindrade att ett persontåg kolliderade med ett godståg.