Publicerad: 2021-09-15

Sökes: Ny generaldirektör för Trafikverket

Regeringen söker nu efter ny generaldirektör till Trafikverket inför att Lena Erixon slutar den sista december i år. Här är vad branschen söker hos Lenas efterträdare och de utmaningar som en ny generaldirektör behöver ta tag i.

Gabriel Modéus

Gabriel Modéus

Generalsekreterare, Swedtrain

I slutet av året slutar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. För efterträdaren kommer det bli stora skor att fylla där Lena och hennes team har lagt en bra grund för hennes ersättare. Samtidigt är Trafikverket en stor och spretig myndigheten som ska hantera en stor del av vår gemensamma infrastruktur och en mängd olika transportslag.

Därför är det av yttersta vikt att hitta rätt person för denna roll och vi, branschorganisationen Swedtrain som representerar industrin för framtidens järnväg, vill bidra med vårt till regeringens kravlista.

 

Trafikverkets nya generaldirektör måste:

 

  • Våga och kunna driva nödvändiga investeringar inom järnvägen. Vi kan göra så mycket mer, men för att göra detta krävs en generaldirektör som är modig och vågar visa på nyttan av investeringar i järnvägen. Järnvägen kommer alltid slå vägtrafik i sin energieffektivitet och med bättre infrastruktur även i hastighet, bekvämlighet, tillgänglighet och punktlighet. Här krävs bland annat att Trafikverket vågar titta på andra modeller för att beräkna samhällsnytta än sina egna som ger en mer negativ bild än andras.
  • Att beta av underhållsskulden på järnvägen är extremt viktigt och något som den nya generaldirektören direkt måste sätta högt på agendan. Detta är något Trafikverket redan börjat lyfta i sitt inriktningsunderlag till ny nationell plan men som än mer måste prioriteras. Genom att beta av underhållsskulden skapas en mer robust järnväg som ger möjlighet till mer trafik, för både person och gods, och högre punktlighet.
  • Trafikverket är en myndighet som vill väl, men som är stor och spretig. Här finns människor som är fantastiska på järnväg och bilväg. Dessa delar krockar dock ofta och en generaldirektör kommer behöva hantera de påtryckningar som kommer från tidigare medarbetare på Vägverket som lobbar för att alla ska åka i en egen plåtburk som i framtiden kommer förbruka stora mängder el, något som kan skapa elbrist i framtiden. En ny generaldirektör behöver förstå detta och kunna förhålla sig till de relativt lätta investeringarna i bilväg jämfört de tyngre men långsiktigt bättre och mer effektiva investeringarna i järnväg.
  • Digitalisera mera! Det finns otroligt mycket i vårt järnvägssystem som skulle kunna digitaliseras och en ny generaldirektör måste säkra att detta händer, på riktigt. Inte bara att det utreds och diskuteras. Ställ krav på att tåg utrustas med sensorer och att data delas mellan branschen alla aktörer, vilket inkluderar att Trafikverket delar sin data. På så sätt kan vi till exempel minska mängden nedrivna kontaktledningar och spårbrott.
  • Det räcker så klart inte bara med att dela data, Trafikverket måste säkerställa prediktivt underhåll med hjälp av data.Här finns kompetens i branschen, men Trafikverket måste till exempel bli bättre på att upphandla på andra premisser än pris. Våga göra mer innovationsupphandling!
  • På samma sätt som det krävs mer innovationsupphandling så måste en ny Generaldirektör även våga föreslå projekt som finansieras på andra sätt än i den vanliga budgeten. Låna pengar, skapa separata intäktsströmmar eller låt privata aktörer bygga och äga infrastruktur. Men tänk samtidigt på säkerheten, vilka aktörer och länder vill vi ge insyn i vår infrastruktur? Vi har många företag med bas i Sverige och EU, ge dem förtur!
  • Var kommunikativ! Trafikverket försöker, men behöver bli betydligt bättre på att verkligen ha dialog på riktigt med branschen. Att komma ifrån att bara sända ut vad man gör och planerar till att öppet bjuda in hela järnvägsbranschen att diskutera alla frågor. Branschen är redo för dialog och vi har dialog med enskilda personer som vill ta in allas kunskap, men det måste sen omsättas i praktiken så det inte bara blir diskussioner.
Ett Öresundståg är på väg norrut vid Ballingslöv i norra Skåne i januari 2010.
Foto: Kasper Dudzik

Branschen är dock redo att ställa upp. Våra medlemmar kan hjälpa till med allt som nämns ovan. Tekniken, kompetensen och modellerna, allt finns redo i Sverige så fort Trafikverket är redo.

 

Björn Asplund och Gabriel Modéus, Swedtrain

Det finns en hel del för nästa generaldirektör att ta tag i för att hantera denna stora myndighet.

Branschen är dock redo att ställa upp. Våra medlemmar kan hjälpa till med allt som nämns ovan. Tekniken, kompetensen och modellerna, allt finns redo i Sverige så fort Trafikverket är redo.

Dessutom finns många miljarder Euro i finansiering via EU att söka för järnvägsinfrastruktur. IPCC:s senaste rapport pekar även på att det nu är akut att ställa om till det mest energieffektiva och miljövänliga för landtransporter, järnvägen. Så vad väntar vi på?

Vi ser fram emot att samarbeta med den som tar över som generaldirektör och vill tacka Lena Erixon för hennes fina arbete och goda samverkan.

Gabriel Modéus

Swedtrain är branschorganisationen för tågfordonsindustrin i Sverige. Bland medlemsföretagen finns företag som arbetar med tillverkning, underhåll och fastigheter samt konsultföretag över hela landet.

Relaterat innehåll:

Krönika

40 quick fixes för svensk järnväg – vad väntar vi på?

I förra veckan presenterade SJ inom ramen för Omtag Svensk Järnväg en analys över 40 snabba åtgärder som ger resultat. Järnvägsbranschen visade för första gången upp en enad ansats. Det gläder ett resenärshjärta att man sätter sig ner, kraftsamlar, prioriterar och tänker gemensamt, skriver Jonas Friberg från Resenärerna.