Publicerad: 2021-09-15

Sökes: Ny generaldirektör för Trafikverket

Regeringen söker nu efter ny generaldirektör till Trafikverket inför att Lena Erixon slutar den sista december i år. Här är vad branschen söker hos Lenas efterträdare och de utmaningar som en ny generaldirektör behöver ta tag i.

Anne Geitmann

Anne Geitmann

Generalsekreterare Swedtrain

I slutet av året slutar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. För efterträdaren kommer det bli stora skor att fylla där Lena och hennes team har lagt en bra grund för hennes ersättare. Samtidigt är Trafikverket en stor och spretig myndigheten som ska hantera en stor del av vår gemensamma infrastruktur och en mängd olika transportslag.

Därför är det av yttersta vikt att hitta rätt person för denna roll och vi, branschorganisationen Swedtrain som representerar industrin för framtidens järnväg, vill bidra med vårt till regeringens kravlista.

 

Trafikverkets nya generaldirektör måste:

 

  • Våga och kunna driva nödvändiga investeringar inom järnvägen. Vi kan göra så mycket mer, men för att göra detta krävs en generaldirektör som är modig och vågar visa på nyttan av investeringar i järnvägen. Järnvägen kommer alltid slå vägtrafik i sin energieffektivitet och med bättre infrastruktur även i hastighet, bekvämlighet, tillgänglighet och punktlighet. Här krävs bland annat att Trafikverket vågar titta på andra modeller för att beräkna samhällsnytta än sina egna som ger en mer negativ bild än andras.
  • Att beta av underhållsskulden på järnvägen är extremt viktigt och något som den nya generaldirektören direkt måste sätta högt på agendan. Detta är något Trafikverket redan börjat lyfta i sitt inriktningsunderlag till ny nationell plan men som än mer måste prioriteras. Genom att beta av underhållsskulden skapas en mer robust järnväg som ger möjlighet till mer trafik, för både person och gods, och högre punktlighet.
  • Trafikverket är en myndighet som vill väl, men som är stor och spretig. Här finns människor som är fantastiska på järnväg och bilväg. Dessa delar krockar dock ofta och en generaldirektör kommer behöva hantera de påtryckningar som kommer från tidigare medarbetare på Vägverket som lobbar för att alla ska åka i en egen plåtburk som i framtiden kommer förbruka stora mängder el, något som kan skapa elbrist i framtiden. En ny generaldirektör behöver förstå detta och kunna förhålla sig till de relativt lätta investeringarna i bilväg jämfört de tyngre men långsiktigt bättre och mer effektiva investeringarna i järnväg.
  • Digitalisera mera! Det finns otroligt mycket i vårt järnvägssystem som skulle kunna digitaliseras och en ny generaldirektör måste säkra att detta händer, på riktigt. Inte bara att det utreds och diskuteras. Ställ krav på att tåg utrustas med sensorer och att data delas mellan branschen alla aktörer, vilket inkluderar att Trafikverket delar sin data. På så sätt kan vi till exempel minska mängden nedrivna kontaktledningar och spårbrott.
  • Det räcker så klart inte bara med att dela data, Trafikverket måste säkerställa prediktivt underhåll med hjälp av data.Här finns kompetens i branschen, men Trafikverket måste till exempel bli bättre på att upphandla på andra premisser än pris. Våga göra mer innovationsupphandling!
  • På samma sätt som det krävs mer innovationsupphandling så måste en ny Generaldirektör även våga föreslå projekt som finansieras på andra sätt än i den vanliga budgeten. Låna pengar, skapa separata intäktsströmmar eller låt privata aktörer bygga och äga infrastruktur. Men tänk samtidigt på säkerheten, vilka aktörer och länder vill vi ge insyn i vår infrastruktur? Vi har många företag med bas i Sverige och EU, ge dem förtur!
  • Var kommunikativ! Trafikverket försöker, men behöver bli betydligt bättre på att verkligen ha dialog på riktigt med branschen. Att komma ifrån att bara sända ut vad man gör och planerar till att öppet bjuda in hela järnvägsbranschen att diskutera alla frågor. Branschen är redo för dialog och vi har dialog med enskilda personer som vill ta in allas kunskap, men det måste sen omsättas i praktiken så det inte bara blir diskussioner.
Ett Öresundståg är på väg norrut vid Ballingslöv i norra Skåne i januari 2010.
Foto: Kasper Dudzik

Branschen är dock redo att ställa upp. Våra medlemmar kan hjälpa till med allt som nämns ovan. Tekniken, kompetensen och modellerna, allt finns redo i Sverige så fort Trafikverket är redo.

 

Björn Asplund och Gabriel Modéus, Swedtrain

Det finns en hel del för nästa generaldirektör att ta tag i för att hantera denna stora myndighet.

Branschen är dock redo att ställa upp. Våra medlemmar kan hjälpa till med allt som nämns ovan. Tekniken, kompetensen och modellerna, allt finns redo i Sverige så fort Trafikverket är redo.

Dessutom finns många miljarder Euro i finansiering via EU att söka för järnvägsinfrastruktur. IPCC:s senaste rapport pekar även på att det nu är akut att ställa om till det mest energieffektiva och miljövänliga för landtransporter, järnvägen. Så vad väntar vi på?

Vi ser fram emot att samarbeta med den som tar över som generaldirektör och vill tacka Lena Erixon för hennes fina arbete och goda samverkan.

Gabriel Modéus

Swedtrain är branschorganisationen för tågfordonsindustrin i Sverige. Bland medlemsföretagen finns företag som arbetar med tillverkning, underhåll och fastigheter samt konsultföretag över hela landet.

Relaterat innehåll:

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Nyhet

Infrastruktur ordet för veckan i Almedalen

Det var en strålande solig och varm i Visby och trots att både bad och hemfärd lockade, fanns det inte en enda ledig plats på Samhällsbyggararenan när Almedalsveckans hetaste seminarium, "Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen”, drog igång på fredagsmorgonen.

Debatt

Det är dags att avreglera avregleringen

Tio förslag för att vända utvecklingen! Fler persontåg, eftersatta investeringar och underhåll på Europas järnvägar har skapat kapacitetsbrist. I Tyskland, där godstågstrafiken ökat under senare år, finns kilometerskatt på lastbilar som också är betydligt mindre än i Sverige. Det är en av många förklaringar till kräftgången för godstågstrafiken i Sverige, skriver Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt i en debattartikel.

Notis

Nu tar järnvägsbranschen nästa steg

Tidigare i år presenterade järnvägsbranschen Vision 2050 för hur Sverige ska växa med järnvägen. Den 28 juni är det dags för nästa steg i Almedalen på Gotland. Då presenteras första steget av färdplanen, som innehåller både snabba förbättringar och förslag på struktur och angreppssätt, som snabbt tar oss till ett transportsystem som för oss närmare och ett Sverige som växer med järnvägen.