Annons:

Publicerad: 2023-03-27

Sprickor stoppar tågen

Tågtrafiken Uddevalla-Vänersborg och Vänersborg-Öxnered kommer att ersättas med buss under minst tre veckor. Vid en inspektion förra veckan upptäcktes sprickor i bärande delar.

Text: Ulf Nyström  Foto: Johan Siirak​

Ett av Tågabs virkeståg passerar bron över Trafikkanalen i Vänersborg i mars 2019.

Annons:

Den gamla järnvägsbron för Älvsborgsbanan över Trafikkanalen i Vänersborg har ställts i öppet läge på obestämd tid.

Vid en inspektion i fredags, 24 mars, upptäcktes sprickor i den bärande konstruktionen.

”Skadorna är så allvarliga att vi inte kan tillåta att tågen passerar på bron”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. ”Vi har ställt bron i öppet läge så fartygen till och från Vänern kan passera.”

Osäker prognos för reparation

Det är oklart när skadorna kan vara reparerade.

Järnvägsbron över den så kallade Trafikkanalen, en del av Trollhätte kanal, i centrala Vänersborg är en klaffbro i samma ovanliga utförande som Danviksbron i Stockholm med en motvikt på 400 ton.

Bron byggdes av den tyska firman J. Gollnow & Son från Stettin under första världskriget och stod klar 1917. Bron är en kopia av liknande broar i Chicago som ritats den amerikanska konstruktören Joseph Baermann Straus som även ritat Golden Gate-bron i San Francisco.

Thunbolagets M/V Helge passerar genom Trafikkanalen i Vänersborg på väg från Göteborg till någon av vänerhamnarna i mars 2019.

Trafikverket, som övertagit bron från Sjöfartsverket, har konstaterat att bron är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut inom en snar framtid. Den senaste större renoveringen av bron skedde år 2005 och de lagningar som gjordes räknades med att hålla fram till år 2012.

Byggandet av en ny bro har vid flera tillfällen skjutits på framtiden och bron har vid flera tillfällen fått stängas för tågtrafik på grund av akuta skador.

”Arbetena startar så snart vi vet hur vi ska lösa problemet och material är på plats”, säger Bengt Olsson. ”Enligt en försiktig prognos kan bron vara klar för tågtrafik 18 april men det är synnerligen osäkert.”

Tåg ersätts med buss

Västtrafiks tåg mellan Uddevalla och Herrljunga ersätts tills vidare med buss mellan Uddevalla och Vänersborg.

Tågen mellan Vänersborg och Göteborg ersätts tills vidare med buss på sträckan Vänersborg-Öxnered.

Det förekommer ingen regelbunden godstågstrafik på Älvsborgsbanan genom Vänersborg men banan används frekvent som omledningsbana för både persontåg och godståg i samband med banarbeten på Västra stambanan.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Strid om Inlandsbanans framtid

En bana i avfolkningsbygderna med undermålig standard, vikande trafikunderlag och minskande trafik. Eller en outnyttjad resurs som med en lånefinansierad upprustning kan bli ett viktigt godstågsstråk och en betydande turistattraktion. Åsikterna om Inlandsbanan går isär.

Nyhet

Risk för fler signalfel

Införandet av det nya tågsäkerhetssystemet ERTMS i Sverige har skjutits upp flera gånger och det kommer inte att vara helt utbyggt förrän om 20–50 år. Nu måste Trafikverket rädda det äldre signalsystem.

Nyhet

1409 blir app för alla

Är tåget en halvtimma sent kanske man kan ta en fika i lugn och ro i stället för att rusa till stationen. Stannar tåget på ett sidospår i skogen kanske man vill veta vilken tåg man skall möta. Med appen 1409 är det möjligt.