Annons:

Publicerad: 2024-05-16

Många tågstopp på Bohusbanan

Tunnelrenoveringarna på Bohusbanan försenas ytterligare. Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla kommer att återupptas först på nyårsdagen 2025. Trafiken på övriga delar av banan kommer att stoppas i omgångar under kommande år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Johan Siirak

Trafikverket renoverar de tio järnvägstunnlarna mellan Uddevalla och Stenungsund. Projektet har visat sig vara besvärligare än väntat och blir inte klart förrän vid kommande årsskifte. I oktober förra året pågick arbeten i södra mynningen till Kålgårdtunneln strax öster om Uddevalla C.

Annons:

”Det är en utmaning att få tunnlarna klara till årsskiftet”, säger Jonathan Isaksson på Trafikverket, projektledare för tunnelrenoveringarna.

”Det var mycket sämre berg än vi kunde bedöma i förväg i de flesta tunnlarna.”

”Det krävde mer bergschakt, annorlunda arbetsmetoder, mer bergförstärkning och omfattande användning av sprutbetong.”

Skulle varit klar i mars

Renoveringen av de tio tunnlarna och bytet av kontaktledningsanläggningen på den 40 kilometer långa järnvägssträckan mellan Uddevalla och Stenungsund inleddes i början av april förra året.

Enligt planen skulle arbetena vara klara 31 mars 2024.

Dåligt berg i Bohusbanans tunnlar

Renoveringen av de tio tunnlarna mellan Stenungsund och Uddevalla blir betydligt dyrare än beräknat och kommer att vara klar först hösten 2024, ett halvår senare än planerat

Men redan i höstas stod det klar att tunnelrenoveringarna skulle ta minst ett halvår mer än planerat och nu är målet att jobbet ska vara gjort till nyårsafton i år.

”Arbetet flyter på bra”. Säger Jonathan Isaksson.

”Vi jobbar i samtliga tio tunnlar och är i stort sett klara med bergarbetena. Nu pågår uppsättning av dränmattor och betongsprutning samtidigt som bi bygger tunnelportaler, flera är redan klara.”

Blir betydligt dyrare

Kostnaderna för tunnelrenoveringarna på Bohusbanan har skjutit i höjden på grund av de oväntat omfattande insatserna som krävts och slutnotan lär hamna på närmare en miljard kronor.

”Vi hade upparbetat 795 miljoner kronor vid senaste månadsskiftet”, säger Jonathan Isaksson.

”Men jag vågar i dagsläget inte säga hur stor totalkostnaden blir.”

Samtidigt som tunnelrenoveringarna mellan Uddevalla och Stenungsund genomförs och banan är avstängd för all tågtrafik på sträckan byts kontaktledningsanläggningen på sträckan.

”Eftersom tunnelrenoveringen dragit ut på tiden har vi inte färdigställt kontaktledningsanläggningen”, säger projektledaren Rickard Sunström.

”Men vi kommer att vara klara till årsskiftet.”

Kontaktledningsbyte Uddevalla–Strömstad

Under 2025 och 2026 byts kontaktledningsanläggningen på Uddevalla C och därefter på sträckan Uddevalla–Strömstad.

Det är ännu oklart i vilken utsträckning och under vilka perioder tågtrafiken stoppas på olika delar av norra Bohusbanan, troligen sker kontaktledningsbytet i två etapper söder respektive norr om Rabbalshede.

Från påskhelgen 2026 till mars 2027 stoppas tågen mellan Göteborg Kville och Stenungsund för byte av kontaktledningsanläggningen.

Den 85 år gamla kontaktledningsanläggningen mellan Uddevalla och Stenungsund byts ut mot en anläggning med kraftigare stolpar, tyngre fundament och autotransformatorer. Bild från Groheds driftplats i april 2023.

Den nya kontaktledningsanläggningen byggs med autotransformatorer som innebär ökad överföringskapacitet och lägre spänningsfall.

Ny bro över Bohusbanan

Samtidigt som kontaktledningsanläggningen byts byggs ny bro för Kongahällavägen mellan Torslanda och Kungälv över Bohusbanan i Gunnesby ett tiotal meter söder om nuvarande bro. Den gamla smala bron rivs.

Dessutom påbörjas byggandet av en ny pendeltågsstation i Brunnsbo, en och en halv kilometer dubbelspår och två planskilda korsningar mellan Bohusbanan och Backavägen respektive Lillhagsvägen samt två nya järnvägsbroar över Lundbyleden.

”Vi bygger i fyra etapper och börjar kommande vinter med sprängnings- och schaktarbeten samt grundförstärkningar”, säger Carl-Johan Lundgren, delprojektledare på Trafikverket.

”En stor del av arbetena görs när tågtrafiken är avstängd för kontaktledningsbytet påsken 2026 till mars 2027. Sommaren 2028 lägger vi in växlar för det nya dubbelspåret och i december 2029 skall båda de nya spåren och pendeltågsstationen kunna tas i bruk.”

Två miljarder kronor

Projektet som utöver utbyggnaden av Bohusbanan och anläggandet av den nya stationen och de två planskilda korsningarna omfattar ombyggnad av Lundbyleden beräknas kosta två miljarder kronor.

Däremot blir det inget av planerna på nytt resecentrum i Stenungsund. Mark- och miljödomstolens har vid två tillfällen beslutar att upphäva detaljplanen för Stenungsunds resecentrum och kommunfullmäktige har beslutat lägga nya resecentret på is.

I stället genomförs en mindre upprustning av nuvarande stationsområde.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Stenen från Dalsland tar tåget

På tisdagen kördes det tredje tåget med sten från Åmål till Brista norr om Stockholm. Stenen används i vägbeläggningar och kommer så småningom att transporteras till fler orter i Sverige.

Nyhet

Beslut om spårrivning i höst

Det mesta pekar på att Lysekilsbanan kommer att bli 108 år men inte mer. Trafikverkets styrelse beslutar troligen i höst att riva upp den elektrifierade järnvägen mellan Bohusbanan och Lysekil.

Nyhet

Tågstopp i Almedal

Sedan klockan 05 på måndagsmorgonen kan tågen inte passera Almedal mellan Göteborg och Mölndal. I nio veckor blir det ersättningstrafik med buss eller spårvagn. SJ ställer in all tågtrafik på Västkustbanan.

Nyhet

Hector Rail kör tågen för Flixtrain

Det blir Hector Rail som kommer att dra tågen för Flixtrain när trafiken mellan Göteborg och Stockholm kommer i gång i vår. Det blir tre dubbelturer per dag och restider på tre och en halv timma.